Promocja!

Ekspresowy kurs maturalny z języka angielskiego online (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) z lektorem polskim

600.00 525.00

 • Początek kursu: 16.04.2021
 • Harmonogram: piątek 18:30-20:00 i sobota, niedziela 12:00-13:30
 • Długość jednostki lekcyjnej: 45 minut
 • Liczba jednostek lekcyjnych: 20
 • Lektor: lektor polski
 • Forma zajęć: na naszej platformie edukacyjnej CambridgeSchool.online lub na platformie Clickmeeting lub Skype

 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria: Tagi: , , , , ,

Ekspresowy kurs maturalny z języka angielskiego prowadzony przez lektora polskiego

 

 

Podczas kursu przygotowującego do Matury podstawowej z języka angielskiego skupiamy się na:

 

 • doskonaleniu kluczowych kompetencji językowych sprawdzanych na egzaminie maturalnym (rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna);
 • poszerzaniu zasobu słownictwa i struktur gramatycznych;
 • omawianiu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych;
 • poznaniu i ćwiczeniu strategii oraz technik egzaminacyjnych;
 • doskonaleniu umiejętności tworzenia form pisemnych, takich jak email oraz list;
 • przygotowaniu do części ustnej egzaminu maturalnego z uwzględnieniem kluczowych elementów, takich jak: rozmowa na temat zainteresowań i trybu życia, odgrywanie ról, opis ilustracji, odpowiedzi na pytania związane z ilustracją, praca z materiałem stymulującym, uzasadnienie wyboru, wyjaśnianie.

 

 

Podczas kursu przygotowującego do Matury rozszerzonej z języka angielskiego, skupiamy się na:

 

 • rozwoju zdolności językowych, które weryfikowane są na egzaminie maturalnym;
 • rozwijaniu zakresu słownictwa i konstrukcji gramatycznych;
 • pracy z przykładowymi arkuszami maturalnymi i doskonalenia strategii egzaminacyjnych;
 • ćwiczeniu zdolności słuchania ze zrozumieniem z uwzględnieniem ćwiczeń egzaminacyjnych, takich jak: wybieranie poprawnej odpowiedzi, dopasowywanie, wykluczanie opcji;
 • ćwiczeniu zdolności czytania ze zrozumieniem z uwzględnieniem następujących technik: dopasowywanie myśli przewodniej tekstu, wstawianie brakujących fragmentów, wybieranie poprawnej odpowiedzi tak, aby otrzymać logiczny i poprawny tekst, uzupełnianie luk poprawną opcją pod względem gramatycznym i ortograficznym, uzupełnianie fragmentów zdań z wykorzystaniem wyrazów w nawiasie);
 • doskonaleniu mówienia w języku angielskim, w tym: przedstawianiu informacji na swój temat, odgrywaniu ról, negocjowaniu, radzeniu sobie w rozmaitych sytuacjach, opisywaniu ilustracji, uzasadnianiu wyborów i preferencji);
 • doskonaleniu umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych ze szczególnym uwzględnieniem artykułów i rozprawek od 200 do 250 słów;
 • poznaniu kryteriów oceny.

 

Zanim dokonają Państwo zakupu kursu języka angielskiego prosimy o wypełnienie bezpłatnego testu poziomującego online. Jest on dostępny pod tym hiperłączem:

Test poziomujący z języka angielskiego

Wyniki testu zostaną przesłane na Państwa adres e-mail.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi kursami konwersacyjnymi, które pomogą przełamać barierę językową:

 

25-minutowe E-konwersacje online 

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego office@cambridge.com.pl również w przypadku, gdy w danym momencie w naszym sklepie internetowym nie jest dostępny kurs, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż nowe kursy w Cambridge School of English rozpoczynają się wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.