Promocja!

Intensywny kurs maturalny z języka angielskiego online (poziom podstawowy i poziom rozszerzony)

689.00 599.00

 • START: 28.12.2020
 • TERMIN: poniedziałek, wtorek i czwartek
 • GODZINY: poziom podstawowy 11:00-12:30 lub poziom rozszerzony 13:30-15:00
 • GDZIE: na naszej platformie edukacyjnej CambridgeSchool.online lub na platformie Clickmeeting lub Skype
 • DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut
 • LICZBA JEDNOSTEK LEKCYJNYCH: 18
 • LEKTOR: lektor polski

 

Wyczyść
SKU: brak Kategoria: Tagi: , , , , ,

Kurs maturalny z języka angielskiego prowadzony przez lektora polskiego

 

 • START: 28.12.2020
 • TERMIN: poniedziałek, wtorek i czwartek
 • GODZINY: poziom podstawowy 11:00-12:30 lub poziom rozszerzony 13:30-15:00
 • GDZIE: na naszej platformie edukacyjnej CambridgeSchool.online lub na platformie Clickmeeting lub Skype
 • DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut
 • LICZBA JEDNOSTEK LEKCYJNYCH: 18
 • LEKTOR: lektor polski

 

 

Podczas kursu przygotowującego do Matury podstawowej z języka angielskiego skupiamy się na:

 

 • doskonaleniu kluczowych kompetencji językowych sprawdzanych na egzaminie maturalnym (rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna);
 • poszerzaniu zasobu słownictwa i struktur gramatycznych;
 • omawianiu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych;
 • poznaniu i ćwiczeniu strategii oraz technik egzaminacyjnych;
 • doskonaleniu umiejętności tworzenia form pisemnych, takich jak email oraz list;
 • przygotowaniu do części ustnej egzaminu maturalnego z uwzględnieniem kluczowych elementów, takich jak: rozmowa na temat zainteresowań i trybu życia, odgrywanie ról, opis ilustracji, odpowiedzi na pytania związane z ilustracją, praca z materiałem stymulującym, uzasadnienie wyboru, wyjaśnianie.

 

 

Podczas kursu przygotowującego do Matury rozszerzonej z języka angielskiego, skupiamy się na:

 

 • rozwoju zdolności językowych, które weryfikowane są na egzaminie maturalnym;
 • rozwijaniu zakresu słownictwa i konstrukcji gramatycznych;
 • pracy z przykładowymi arkuszami maturalnymi i doskonalenia strategii egzaminacyjnych;
 • ćwiczeniu zdolności słuchania ze zrozumieniem z uwzględnieniem ćwiczeń egzaminacyjnych, takich jak: wybieranie poprawnej odpowiedzi, dopasowywanie, wykluczanie opcji;
 • ćwiczeniu zdolności czytania ze zrozumieniem z uwzględnieniem następujących technik: dopasowywanie myśli przewodniej tekstu, wstawianie brakujących fragmentów, wybieranie poprawnej odpowiedzi tak, aby otrzymać logiczny i poprawny tekst, uzupełnianie luk poprawną opcją pod względem gramatycznym i ortograficznym, uzupełnianie fragmentów zdań z wykorzystaniem wyrazów w nawiasie);
 • doskonaleniu mówienia w języku angielskim, w tym: przedstawianiu informacji na swój temat, odgrywaniu ról, negocjowaniu, radzeniu sobie w rozmaitych sytuacjach, opisywaniu ilustracji, uzasadnianiu wyborów i preferencji);
 • doskonaleniu umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych ze szczególnym uwzględnieniem artykułów i rozprawek od 200 do 250 słów;
 • poznaniu kryteriów oceny.

 

 

Kurs obejmuje następujący zakres materiału leksykalnego i gramatycznego:

Materiał leksykalny:

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne
 6. Żywienie
 7. Zakupy
 8. Podróżowanie
 9. Kultura i sztuka
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Technika
 13. Przyroda
 14. Państwo i społeczeństwo

Materiał gramatyczny z języka angielskiego:

 1. Present Simple oraz Present Continuous
 2. Składnia czasowników
 3. Przyimki
 4. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
 5. Opowiadanie o zwyczajach w przeszłości
 6. Past Simple oraz Present Perfect
 7. Przedimki
 8. Present Perfect oraz Present Perfect Continuous
 9. Przymiotniki oraz Przysłówki
 10. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous
 11. Czasowniki modalne
 12. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 13. Formy dzierżawcze i zaimki
 14. Mowa zależna
 15. Pytania pośrednie
 16. Zdania warunkowe
 17. Konstrukcje: I wish, It’s high time, had better, would rather

Umiejętność pisania na poziomie podstawowym:

 1. list w formie tradycyjnej lub e-mail
 2. wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym z elementami:
  • opisu;
  • relacjonowania;
  • uzasadniania opinii;
  • przedstawiania zalet i wad;
  • przedstawiania rozwiązań i poglądów.

 

Umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym:

 1. list formalny;
 2. rozprawka;
 3. artykuł z elementami:
  • opisu;
  • relacjonowania;
  • sprawozdania;
  • recenzji;
  • pogłębionej argumentacji.

 

Zanim dokonają Państwo zakupu kursu języka angielskiego prosimy o wypełnienie bezpłatnego testu poziomującego online. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej pod linkiem:

 

Test poziomujący z języka angielskiego

 

Wyniki testu zostaną przesłane na Państwa adres e-mail.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi kursami konwersacyjnymi, które pomogą przełamać barierę językową:

 

25-minutowe E-konwersacje online 

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się dodatkowe informacje na temat naszych kursów oraz metodologii nauczania języków obcych:

 

cambridge.pl

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego office@cambridge.com.pl również w przypadku, gdy w danym momencie w naszym sklepie internetowym nie jest dostępny kurs, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż nowe kursy w Cambridge School of English rozpoczynają się wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.