Promocja!

Expired: Kurs języka polskiego na poziomie A1 „dla początkujących” z lektorem polskim – 2020-03-06 – 09:00-12:00

1,666.00 1,364.00

 • START: 06/03/2020
 • KIEDY: Poniedziałek, czwartek, piątek 09.00- 12.00
 • GDZIE: ul. Widok 10/1
 • LIMIT GODZIN: 60 jednostek lekcyjnych x 45 minut
 • Lokalizacja: Warszawa Centrum
 • Kurs stacjonarny

Pozostało: 4 miejsca wolne

Opis

Kurs języka polskiego na poziomie A1 „dla początkujących” z lektorem polskim

 

 • START: 06/03/2020
 • KIEDY: Poniedziałek, czwartek, piątek 09.00- 12.00
 • GDZIE: ul. Widok 10/1
 • LIMIT GODZIN: 60 jednostek lekcyjnych x 45 minut
 • Lokalizacja: Warszawa Centrum
 • Kurs stacjonarny
 • CENA KURSU: 1.364 zł

 

Podczas kursu języka polskiego na poziomie A1 skupiamy się na:

 

 • pracy nad 4 kompetencjami językowymi (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie);
 • wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa z różnych obszarów tematycznych (człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu, mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi, zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne);
 • wprowadzeniu i utrwaleniu struktur gramatycznych, takich jak: liczba i rodzaj gramatyczny, mianownik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników, czasownik w bezokoliczniku, zaimki osobowe, czas teraźniejszy, odmiana czasownika być, koniugacja -m, -sz , -ę ,-esz  / -isz, przymiotniki i przysłówki, przyimki, pytania i przeczenia, liczebniki, zaimki: ten, ta ,to
 • funkcjach komunikacyjnych, takich jak: inicjowanie rozmowy i nawiązywaniu kontaktu, powitania, pożegnania, pozdrawianie, przedstawianie się, pytanie o samopoczucie, wyrażanie samopoczucia, przedstawianie się, zapraszanie;
 • wyrażaniu oceny, preferencji, potrzeby;
 • odgrywaniu scenek z życia codziennego, aby wiedzę wykorzystać w praktyce.

 

Po zakończeniu kursu na poziomie A1 obejmującego 2 semestry student będzie potrafił radzić sobie w prostych czynnościach dnia codziennego – wie jak się przedstawić, zadać proste pytanie i udzielić na nie odpowiedzi. Zna podstawowe zwroty grzecznościowe, potrafi wyrazić nieskomplikowaną  prośbę, życzenie, a także poprosić o pomoc. Uczeń potrafi opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, wolnym czasie w prosty sposób.