Promocja!

Expired: Kurs języka polskiego na poziomie B2 (średnio zaawansowany wyższy) z lektorem polskim – 2020-01-21 – 17:15-18:45

1,666.00 1,364.00

 • START: 21/01/2020
 • KIEDY: wtorek i czwartek 17:15-18:45
 • GDZIE: ul. Widok 10/1
 • LIMIT GODZIN: 60 jednostek lekcyjnych x 45 minut
 • Lokalizacja: Warszawa Centrum
 • Kurs stacjonarny

Pozostało: 4 miejsca wolne

Opis

Kurs języka polskiego na poziomie B2 (średnio zaawansowany wyższy) z lektorem polskim

 

 • START: 21/2020
 • KIEDY: wtorek i czwartek 17:15-18:45
 • GDZIE: ul. Widok 10/1
 • LIMIT GODZIN: 60 jednostek lekcyjnych x 45 minut
 • Lokalizacja: Warszawa Centrum
 • Kurs stacjonarny
 • CENA KURSU: 1.364 zł

 

Podczas kursu języka polskiego na poziomie B2 skupiamy się na:

 

 • rozwoju 4 kluczowych kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem mówienia;
 • wprowadzeniu i utrwaleniu szerokiego zakresu tematycznego: stosunki międzyludzkie, edukacja, przyroda, środowisko naturalne, nauka i technika, tradycje, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, porównywanie, wyrażanie uczuć własnych opisywanie zdrowia, prośba o radę i udzielanie rady, podróżowanie, składanie życzeń, kondolencji, gratulacji, wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, dyskusja, opinia o filmie, książce, recenzowanie, argumentowanie, przedmioty z otoczenia, określanie celu i przeznaczenia rzeczy, zakupy, reklama, usługi, polityka, religia, obyczaje;
 • realizacji szerokiego zakresu struktur gramatycznych w tym: odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiana rzeczowników nieregularnych, odmiana imion i nazwisk, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki czasu i miejsca, odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej, tworzenie i użycie nieosobowych form czasownika.

 

Po zakończeniu kursu na poziomie B2 obejmującego 2 semestry student potrafi rozpocząć dyskusję i aktywnie uczestniczyć w rozmowie obejmującej nie tylko tematy życia codziennego, ale również związanej z tematami specjalistycznymi. Kursant potrafi prowadzić rozmowy związane z jego zainteresowaniami, zna i potrafi trafnie odczytać współczesne, powszechnie używane  idiomy.

 

Student potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły prasowe oraz fragmenty współczesnej literatury polskiej. Potrafi wygłosić krótki referat przed audytorium i odpowiadać na konkretne zadawane pytania. Umie przedstawić swoje poglądy i brać udział w dyskusji o charakterze oficjalnym.