Promocja!

Kursy maturalne z języka angielskiego lub niemieckiego z lektorem polskim online

1,834.00 1,199.00

 • Start zajęć: luty 2021
 • Terminy zajęć: do wyboru poniżej
 • Liczba zajęć: 48 jednostek lekcyjnych x 45 minut
 • Matura: poziom podstawowy i rozszerzony do wyboru
 • Lektor: lektor polski
 • Kurs online
Wyczyść

Kursy maturalne z języka angielskiego lub niemieckiego z lektorem polskim online

 

Zapraszamy na kurs online przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Podczas kursu przygotowującego do Matury podstawowej z języka angielskiego i niemieckiego skupiamy się na:

 

 • doskonaleniu kluczowych kompetencji językowych sprawdzanych na egzaminie maturalnym (rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna);
 • poszerzaniu zasobu słownictwa i struktur gramatycznych;
 • omawianiu przykładowych arkuszy egzaminacyjnych;
 • poznaniu i ćwiczeniu strategii oraz technik egzaminacyjnych;
 • doskonaleniu umiejętności tworzenia form pisemnych, takich jak email oraz list;
 • przygotowaniu do części ustnej egzaminu maturalnego z uwzględnieniem kluczowych elementów, takich jak: rozmowa na temat zainteresowań i trybu życia, odgrywanie ról, opis ilustracji, odpowiedzi na pytania związane z ilustracją, praca z materiałem stymulującym, uzasadnienie wyboru, wyjaśnianie.

 

Podczas kursu przygotowującego do Matury rozszerzonej z języka angielskiego i niemieckiego skupiamy się na:

 

 • rozwoju zdolności językowych, które weryfikowane są na egzaminie maturalnym;
 • rozwijaniu zakresu słownictwa i konstrukcji gramatycznych;
 • pracy z przykładowymi arkuszami maturalnymi i doskonalenia strategii egzaminacyjnych;
 • ćwiczeniu zdolności słuchania ze zrozumieniem z uwzględnieniem ćwiczeń egzaminacyjnych, takich jak: wybieranie poprawnej odpowiedzi, dopasowywanie, wykluczanie opcji;
 • ćwiczeniu zdolności czytania ze zrozumieniem z uwzględnieniem następujących technik: dopasowywanie myśli przewodniej tekstu, wstawianie brakujących fragmentów, wybieranie poprawnej odpowiedzi tak, aby otrzymać logiczny i poprawny tekst, uzupełnianie luk poprawną opcją pod względem gramatycznym i ortograficznym, uzupełnianie fragmentów zdań z wykorzystaniem wyrazów w nawiasie);
 • doskonaleniu mówienia w języku angielskim, w tym: przedstawianiu informacji na swój temat, odgrywaniu ról, negocjowaniu, radzeniu sobie w rozmaitych sytuacjach, opisywaniu ilustracji, uzasadnianiu wyborów i preferencji);
 • doskonaleniu umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych ze szczególnym uwzględnieniem artykułów i rozprawek od 200 do 250 słów;
 • poznaniu kryteriów oceny.

 

Podczas kursu jest następujący zakres materiału leksykalnego i gramatycznego:

Materiał leksykalny:

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne
 6. Żywienie
 7. Zakupy
 8. Podróżowanie
 9. Kultura i sztuka
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Technika
 13. Przyroda
 14. Państwo i społeczeństwo

Materiał gramatyczny z języka angielskiego:

 1. Present Simple oraz Present Continuous
 2. Składnia czasowników
 3. Przyimki
 4. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
 5. Opowiadanie o zwyczajach w przeszłości
 6. Past Simple oraz Present Perfect
 7. Przedimki
 8. Present Perfect oraz Present Perfect Continuous
 9. Przymiotniki oraz Przysłówki
 10. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous
 11. Czasowniki modalne
 12. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 13. Formy dzierżawcze i zaimki
 14. Mowa zależna
 15. Pytania pośrednie
 16. Zdania warunkowe
 17. Konstrukcje: I wish, It’s high time, had better, would rather

Materiał gramatyczny z języka niemieckiego

 1. Odmiana rzeczowników
 2. Odmiana zaimków osobowych, odmiana zaimków dzierżawczych
 3. Zaimki nieokreślone
 4. Odmiana przymiotników, stopniowanie przymiotników
 5. Przymiotniki z przyimkami
 6. Przyimki z celownikiem oraz przyimki z biernikiem, przyimki z celownikiem i biernikiem do określania miejsca
 7. Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym
 8. Czasowniki złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki modalne
 9. Czasowniki z przyimkami
 10. Przeczenia
 11. Czas przeszły Perfekt
 12. Czas przeszły Präteritum
 13. Czas przeszły Plusquamperfekt
 14. Czas przyszły Futur I
 15. Strona bierna (Passiv) w czasie teraźniejszym
 16. Tryb rozkazujący (Imperativ)
 17. Tryb przypuszczający (Konjunktiv II)
 18. Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym
 19. Zdania pytające
 20. Zdania współrzędnie złożone
 21. Zdania z podwójnymi spójnikami
 22. Zdania dopełnieniowe
 23. Zdania okolicznikowe przyczyny oraz zdania przyzwalające
 24. Zdania okolicznikowe czasu
 25. Zdania okolicznikowe celu
 26. Zdania przydawkowe
 27. Konstrukcje bezokolicznikowe

Umiejętność pisania na poziomie podstawowym:

 1. list w formie tradycyjnej lub e-mail
 2. wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym z elementami:
  • opisu;
  • relacjonowania;
  • uzasadniania opinii;
  • przedstawiania zalet i wad;
  • przedstawiania rozwiązań i poglądów.

 

Umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym:

 1. list formalny;
 2. rozprawka;
 3. artykuł z elementami:
  • opisu;
  • relacjonowania;
  • sprawozdania;
  • recenzji;
  • pogłębionej argumentacji.

 

Zanim dokonają Państwo zakupu kursu języka angielskiego prosimy o wypełnienie bezpłatnego testu poziomującego online. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej pod linkiem:

 

Test poziomujący z języka angielskiego

 

Wyniki testu zostaną przesłane na Państwa adres e-mail.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się dodatkowe informacje na temat naszych kursów oraz metodologii nauczania języków obcych:

 

cambridge.pl

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego office@cambridge.com.pl również w przypadku, gdy w danym momencie w naszym sklepie internetowym nie jest dostępny kurs, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż nowe kursy w Cambridge School of English rozpoczynają się wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.