Szkolenia językowe i kursy języka angielskiego online lub z dojazdem dla firm i instytucji

Egzamin BEC – Business English Certificate to jeden z najbardziej popularnych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego w świecie biznesu. Posiadanie certyfikatów językowych może odegrać istotną rolę podczas procesu rekrutacyjnego, gdyż potencjalny pracodawca otrzymuje potwierdzenie naszej znajomości języka obcego.

Do egzaminów biznesowych autoryzowanych przez Cambridge Assessement English należą:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

B1 Business Preliminary

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

B2 Business Vantage

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

C1 Business Higher

Dlaczego warto wybrać certyfikat biznesowy?

BEC to egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na trzech poziomach zaawansowania (B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage, C1 Business Higher). Certyfikat jest ważny bezterminowo. Egzaminy biznesowe (B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage, C1 Business Higher) uznaje wiele placówek edukacyjnych, instytucji rządowych i pracodawców na całym świecie. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów oceniania (CEFR – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), bez trudu można określić poziom różnych sprawności językowych, które znajdują zastosowanie w sytuacjach biznesowych.

Certyfikat BEC poświadcza, że osoba, która go posiada zna angielski na dobrym poziomie i umie stosować ten język w sytuacjach biznesowych. Ułatwia to znalezienie wymarzonej pracy w kraju czy za granicą.

Informacje praktyczne

Egzaminy Business English Certificates (BEC) opierają się na zadaniach praktycznych, sprawdzających rzeczywiste umiejętności w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w pracy. Poszczególne sprawności (mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie) oceniane są na podstawie zadań, takich jak praca z materiałami graficznymi (wykresy, grafy), teksty poświęcone tematyce biznesowej czy fragmenty dyskusji służbowych.

Dzięki temu certyfikat zapewnia, że kandydat nie tylko posiada wiedzę, ale i potrafi sprawnie z niej korzystać.

Do egzaminów można przystąpić na całym świecie. W Polsce sesje egzaminacyjne odbywają się kilka razy w roku (4-5) w największych miastach w Polsce. Egzamin dostępny jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz komputerowej. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są w akredytowanych jednostkach w całym kraju. Koszt przystąpienia to ok. 410-650 zł.

B1 Business Preliminary

To pierwszy z trzech poziomów zaawansowania pośród egzaminów typowo biznesowych. Sprawdza on praktyczną umiejętność stosowania języka angielskiego w codziennych sytuacjach zawodowych. Certyfikat poświadcza, że potrafisz sprawnie komunikować się w pracy i poradzisz sobie na kierunkach studiów związanych z biznesem.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

poprawnie odczytywać najważniejsze informacje z tabel czy wykresów;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

pisać krótkie wiadomości e-mail, raporty, listy czy notatki służbowe;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

używać słownictwa związanego z pracą i poprawnie stosować podstawowe struktury języka angielskiego;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozumieć różnorodne materiały ze słuchu, np. wywiady i dyskusje dotyczące spraw codziennych;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

swobodnie wypowiadać się na nieskomplikowane tematy, wyrażać swoje opinie i prowadzić rozmowy telefoniczne.

Egzamin składa się z 3 części, łącznie trwa ok. 2 h 20 min.

B1 BUSINESS PRELIMINARY Czas trwania Ilość zadań Punkty (% łącznej punktacji)
READING AND WRITING
1 h 30 min
Reading 7 zadań, Writing 2 zadania
50
LISTENING
40 min
4 zadania
25 %
LISTENING
40 min
4 zadania/30 pytań
20%
SPEAKING
12 min na parę kandydatów
3 zadania
25 %
160 – (B2) 140 – (B1) 120 – (A2) 102 – minimalna wykazywana liczba punktów

B2 Business Vantage

Certyfikat B2 Business Vantage gwarantuje rzetelne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku. Zdobyte kwalifikacje językowe będą pomocne w staraniach o rozwój kariery zawodowej.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

redagować korespondencję służbową, np. raporty czy wiadomości;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

czytać rozmaite, bardziej specjalistyczne teksty, m.in. publikacje biznesowe, opracowania;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

sprawnie komunikować się, podtrzymywać dyskusję, uzasadniać swoją opinię;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozumieć liczne materiały mówione – prezentacje, informacje, wykłady.

Egzamin składa się z 4 części, łącznie trwa ok. 2 h 40 min.

B2 BUSINESS VANTAGE Czas trwania Ilość zadań Punkty (% łącznej punktacji)
READING AND WRITING
1 h
5 zadań
25%
WRITING
45 min
2 zadania
25%
LISTENING
40 min
3 zadania
25%
SPEAKING
14 min na parę kandydatów
3 zadania
25%

Ocena podawana jest m.in. w skali porównawczej Cambridge English, poziom CEFR zaznaczono w nawiasie:

180 – (C1) 160 – (B2) 140 – (B1) 122 – minimalna wykazywana ilość punktów

C1 Business Higher

Z takim dyplomem Twój pracodawca nie będzie miał wątpliwości, że znasz angielski na poziomie zaawansowanym i bez trudu odnajdziesz się w sytuacjach biznesowych w międzynarodowym środowisku zawodowym. Dasz sobie radę w pracy oraz na szkoleniach czy seminariach. Praktyczne umiejętności językowe na wysokim poziomie pozwolą na łatwiejsze ubieganie się o stanowiska kierownicze w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

płynnie wypowiadać się na rozmaite tematy związane z biznesem na poziomie menedżerskim i reagować adekwatnie do sytuacji kulturowej;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

czytać różnorodne, też specjalistyczne teksty;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

tworzyć szereg wypowiedzi pisemnych, np. listy, raporty, propozycje;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozumieć ze szczegółami rozmaite materiały – dyskusje, wywiady czy prezentacje biznesowe.

Egzamin składa się z 4 części, łącznie trwa ok. 3 h.

C1 BUSINESS HIGHER Czas trwania Ilość zadań Punkty (% łącznej punktacji)
READING AND WRITING
1 h
6 zadań
25%
WRITING
1 h 10 min
2 zadania
25%
LISTENING
40 min
4 zadania
25%
SPEAKING
16 min na parę kandydatów
3 zadania
25%

Ocena podawana jest m.in. w skali porównawczej Cambridge English, poziom CEFR zaznaczono w nawiasie:

200 – (C2) 180 – (C1) 160 – (B2) 142– minimalna wykazywana ilość punktów

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy dla ósmoklasistów z angielskiego, kursy dla młodzieży lub matura courses (Warsaw)