Chcesz zdać test DELE, aby rozpocząć studia lub objąć nowe stanowisko?

DELE to egzamin o charakterze międzynarodowym, który potwierdza poziom znajomości języka hiszpańskiego. Uznawany jest przez szereg firm oraz instytucji. Egzamin przeprowadza Instytut Cervantesa w ośrodkach egzaminacyjnych DELE na całym świecie, a na jego podstawie uzyskuje się odpowiedni certyfikat.

Możemy sprawić, że Twoje szkolenie będzie łatwiejsze i skuteczniejsze, bez względu na to, jak trudny cel sobie wyznaczyłeś. Dzięki różnorodnym trybom treningowym doświadczysz rzeczywistych warunków egzaminacyjnych i odpowiednio przygotujesz się na ten wielki dzień.

Osiągnij swój wymarzony wynik DELE!

Zdaj test DELE wykorzystując:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

przykładowe ćwiczenia – uzyskaj dostęp do 66 godzin szkoleniowych i 3400 pytań egzaminacyjnych;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

testy DELE Practice – trenuj w rzeczywistych warunkach testowych, wykonując próbne ćwiczenia (od pozioomu A1 do poziomu C1);

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

arkusze dotyczące gramatyki i słownictwa – przejrzyj główne tematy egzaminów;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

spersonalizowane śledzenie – obserwuj swoje postępy dzięki statystykom;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozwiązanie z wieloma urządzeniami – ćwicz tam gdzie chcesz, na wybranym przez Ciebie urządzeniu.

3 miesiące pełnego dostępu i login do naszej międzynarodowej platformy edukacyjnej, aby przygotować się do egzaminu online:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

karty do nauki słownictwa i gramatyki,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

śledzenie postępu,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

164 przykładowych ćwiczeń,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

66 godzin szkoleniowych,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

10 testów praktycznych,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

plan nauki, uwzględniający datę egzaminu.

Ćwicz tam gdzie chcesz, na wybranym przez Ciebie urządzeniu.

Darmowy login próbny, aby przetestować kursy - Free Trial version

Chciałbyś przetestować naszą platformę przed dokonaniem zakupu?

U nas jest to możliwe!

Wystarczy, że wejdziesz na tę stronę i zalogujesz się na poniższe konto:

https://auth.cambridge-exam.courses/login

Username : demo@cambridge-exam.courses

Password : global1

DELE jest oficjalnym egzaminem z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanym przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Hiszpanii. W Polsce organizowany jest przez Instytut Cervantesa. Kurs DELE online ma za zadanie przygotować uczestników do egzaminu na odpowiednim poziomie, odpowiadającym potrzebom i możliwościom kursanta.

W ramach egzaminu DELE można uzyskać następujące dyplomy (w zależności od poziomu zaawansowania):

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A1 dla uczniów

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A2/B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE B2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE C1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE C2

DELE A1

Dyplom DELE A1 potwierdza, że osoba zdająca egzamin potrafi używać języka w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb oraz bardzo powszednich tematów. Certyfikat ten cieszy się międzynarodowym uznaniem i jest przeznaczony dla uczniów na początkowym etapie nauki języka hiszpańskiego.

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz Pisanie (25 minut)
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz Mówienie (15 minut)

 

W przypadku każdej z grup, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto” wymagane jest uzyskanie 30 punktów w każdej grupie.
W przypadku negatywnego wyniku osoba zdająca otrzymuje ocenę no apto – niezdany.

 

DELE A1 dla uczniów

Jest to egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

DELE A1 dla uczniów potwierdza kwalifikacje językowe niezbędne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń oraz prostych zdań w sytuacjach życia codziennego. Dyplom DELE A1 cieszy się międzynarodowym uznaniem i jest przeznaczony dla osób na początkowym etapie nauki hiszpańskiego.

Egzamin DELE A1 dla uczniów jest podzielony na 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (45 min)
 • Rozumienie ze słuchu (20 min)
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (25 min)
 • Wypowiedź ustna (10 min + 10 min na przygotowanie)

 

DELE A2

Dyplom DELE A2 potwierdza, że kandydat rozumie zdania i wyrażenia częstego użytku, stosowane w sytuacjach życia codziennego, związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (np. podstawowe informacje o sobie, rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach).

Egzamin DELE A2 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz Pisanie (50 minut).
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz Mówienie (15 minut).

W przypadku każdej z grup, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto” wymagane jest uzyskanie 30 punktów w każdej grupie.
W przypadku negatywnego wyniku osoba zdająca otrzymuje ocenę no apto -niezdany.

 

DELE B1

DELE B1 jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych, które pozwalają na:

 • zrozumienie zasadniczych kwestii zawartych w tekstach standardowego języka, jeśli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, związanej z pracą, nauką lub rozrywką
 • radzenie sobie w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży
 • tworzenie prostych i zwięzłych tekstów na tematy związane z życiem codziennym, dotyczące własnych zainteresowań
 • opisywanie doświadczeń, zdarzeń, pragnień czy też zamierzeń, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Egzamin na poziomie B1 składa się z 4 części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 min) oraz Wypowiedź pisemna (60 min)
 • Grupa 2: Rozumienie ze słuchu (40 min) oraz Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczna ocena, jaką można uzyskać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto. W celu otrzymania dyplomu należy zdobyć co najmniej 60 punktów ze 100. Warunkiem jest jednak uzyskanie minimum 30 punktów na 50 możliwych w każdej grupie.

DELE A2/B1 dla uczniów

DELE A2/B1 dla uczniów to egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Po jego zdaniu każda osoba uzyskuje jeden z poniższych dyplomów:

Diploma de Español nivel A2, czyli dyplom potwierdzający, że kandydat rozumie często używane zdania i wyrażenia z życia codziennego, związane z najważniejszymi sprawami (np. podstawowe informacje o sobie, rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach);

Diploma de Español nivel B1, czyli dyplom potwierdzający umiejętności językowe w zakresie:

 • rozumienia głównych informacji zawartych w prostych tekstach stworzonych w języku potocznym, jeśli dotyczą znanych danej osobie tematów, związanych z czasem wolnym i pracą
 • radzenia sobie w większości sytuacji, jakie mogą przydarzyć się podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych
 • tworzenia prostych, właściwie sformułowanych tekstów dotyczących znanych osobie zdającej tematów lub takich, które ją interesują
 • opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, prostego uzasadniania swoich opinii oraz przedstawiania planów

 

Egzamin DELE A2/B1 podzielony został na 4 części:

 • •Czytanie ze zrozumieniem (50 min)
 • Rozumienie ze słuchu (30 min)
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (50 min)
 • Wypowiedź ustna (12 min + 12 min na przygotowanie)

 

DELE B2

Dyplom DELE B2 jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych, które pozwalają na:

 • kontaktowanie się z native speakerami w sposób płynny i naturalny, co sprawia, że komunikacja odbywa się bez większego wysiłku z obu stron
 • redagowanie przejrzystych i szczegółowych tekstów, dotyczących różnego rodzaju tematów, uzasadnianie swojego punktu widzenia, czy też przedstawianie argumentów „za” i przeciw”
 • zrozumienie głównych idei w złożonych tekstach, na określone bądź abstrakcyjne tematy, dotyczące znanej dziedziny.

 

Egzamin DELE B2 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 min) oraz Wypowiedź pisemna (80 min)
 • Grupa 2: Rozumienie ze słuchu (40 min) oraz Wypowiedź ustna (20 min + 20 min na przygotowanie)

 

Ostateczna ocena, jaką można uzyskać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto. W celu otrzymania dyplomu należy zdobyć co najmniej 60 punktów ze 100. Warunkiem jest jednak uzyskanie minimum 30 punktów na 50 możliwych w każdej grupie.

 

DELE C1

Dyplom DELE C1 potwierdza znajomość języka, dzięki której możliwe jest:

 • zrozumienie różnego rodzaju obszernych tekstów, a także rozpoznawanie ukrytych w nich znaczeń
 • umiejętne wypowiadanie się w płynny i spontaniczny sposób, bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu
 • elastyczne i efektywne używanie języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych
 • tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze, na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

 

Egzamin DELE C1 podzielony jest na cztery części, zebrane w dwie grupy. Grupa 1: Części 1 i 3, Grupa 2: Części 2 i 4

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut)
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut)
 • Część 3: Sprawności zintegrowane – Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut)
 • Część 4: Sprawności zintegrowane – Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut i 20 minut na przygotowanie)

 

W przypadku każdej z grup, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto” wymagane jest uzyskanie 30 punktów w każdej grupie.
Ostateczna ocena, jaką można uzyskać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto.

 

DELE C2

DELE C2 potwierdza kompetencje językowe niezbędne do tworzenia w pełni skutecznych, płynnych i swobodnych wypowiedzi, w każdej sytuacji, oraz umiejętność spontanicznego dostosowywania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut)
 • Część 2: Sprawności zintegrowane – słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut)
 • Część 3: Sprawności zintegrowane – czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut i 30 minut na przygotowanie).

 

W przypadku każdej części, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Wymagane jest uzyskanie 20 punktów z każdej części.

Ostateczna ocena, jaką można otrzymać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego (office@cambridge.com.pl) z biurem szkoły również w przypadku, gdy w naszym sklepie nie ma w danym momencie kursu, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż kursy w Cambridge School of English uruchamiamy wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

Zapraszamy serdecznie do naszego Sklepu Online!

English school Warsaw, English language school Warsaw, English language courses in Warsaw, English classes