https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Chcesz zdać test DELE, aby rozpocząć studia lub objąć nowe stanowisko?

DELE to egzamin o charakterze międzynarodowym, który potwierdza poziom znajomości języka hiszpańskiego. Uznawany jest przez szereg firm oraz instytucji. Egzamin przeprowadza Instytut Cervantesa w ośrodkach egzaminacyjnych DELE na całym świecie, a na jego podstawie uzyskuje się odpowiedni certyfikat.

Możemy sprawić, że Twoje szkolenie będzie łatwiejsze i skuteczniejsze, bez względu na to, jak trudny cel sobie wyznaczyłeś. Dzięki różnorodnym trybom treningowym doświadczysz rzeczywistych warunków egzaminacyjnych i odpowiednio przygotujesz się na ten wielki dzień.

Osiągnij swój wymarzony wynik DELE!

Zdaj test DELE wykorzystując:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

przykładowe ćwiczenia – uzyskaj dostęp do 66 godzin szkoleniowych i 3400 pytań egzaminacyjnych;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

testy DELE Practice – trenuj w rzeczywistych warunkach testowych, wykonując próbne ćwiczenia (od pozioomu A1 do poziomu C1);

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

arkusze dotyczące gramatyki i słownictwa – przejrzyj główne tematy egzaminów;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

spersonalizowane śledzenie – obserwuj swoje postępy dzięki statystykom;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozwiązanie z wieloma urządzeniami – ćwicz tam gdzie chcesz, na wybranym przez Ciebie urządzeniu.

3 miesiące pełnego dostępu i login do naszej międzynarodowej platformy edukacyjnej, aby przygotować się do egzaminu online:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

karty do nauki słownictwa i gramatyki,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

śledzenie postępu,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

164 przykładowych ćwiczeń,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

66 godzin szkoleniowych,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

10 testów praktycznych,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

plan nauki, uwzględniający datę egzaminu.

Ćwicz tam gdzie chcesz, na wybranym przez Ciebie urządzeniu.

Darmowy login próbny, aby przetestować kursy - Free Trial version

Chciałbyś przetestować naszą platformę przed dokonaniem zakupu?

U nas jest to możliwe!

Wystarczy, że wejdziesz na tę stronę i zalogujesz się na poniższe konto:

https://auth.cambridge-exam.courses/login

Username : demo@cambridge-exam.courses

Password : global1

DELE jest oficjalnym egzaminem z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanym przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Hiszpanii. W Polsce organizowany jest przez Instytut Cervantesa. Kurs DELE online ma za zadanie przygotować uczestników do egzaminu na odpowiednim poziomie, odpowiadającym potrzebom i możliwościom kursanta.

W ramach egzaminu DELE można uzyskać następujące dyplomy (w zależności od poziomu zaawansowania):

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A1 dla uczniów

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE A2/B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE B2

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE C1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

DELE C2

DELE A1

Dyplom DELE A1 potwierdza, że osoba zdająca egzamin potrafi używać języka w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących podstawowych potrzeb oraz bardzo powszednich tematów. Certyfikat ten cieszy się międzynarodowym uznaniem i jest przeznaczony dla uczniów na początkowym etapie nauki języka hiszpańskiego.

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz Pisanie (25 minut)
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz Mówienie (15 minut)

 

W przypadku każdej z grup, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto” wymagane jest uzyskanie 30 punktów w każdej grupie.
W przypadku negatywnego wyniku osoba zdająca otrzymuje ocenę no apto – niezdany.

 

DELE A1 dla uczniów

Jest to egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

DELE A1 dla uczniów potwierdza kwalifikacje językowe niezbędne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń oraz prostych zdań w sytuacjach życia codziennego. Dyplom DELE A1 cieszy się międzynarodowym uznaniem i jest przeznaczony dla osób na początkowym etapie nauki hiszpańskiego.

Egzamin DELE A1 dla uczniów jest podzielony na 4 części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (45 min)
 • Rozumienie ze słuchu (20 min)
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (25 min)
 • Wypowiedź ustna (10 min + 10 min na przygotowanie)

 

DELE A2

Dyplom DELE A2 potwierdza, że kandydat rozumie zdania i wyrażenia częstego użytku, stosowane w sytuacjach życia codziennego, związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (np. podstawowe informacje o sobie, rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach).

Egzamin DELE A2 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz Pisanie (50 minut).
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz Mówienie (15 minut).

W przypadku każdej z grup, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto” wymagane jest uzyskanie 30 punktów w każdej grupie.
W przypadku negatywnego wyniku osoba zdająca otrzymuje ocenę no apto -niezdany.

 

DELE B1

DELE B1 jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych, które pozwalają na:

 • zrozumienie zasadniczych kwestii zawartych w tekstach standardowego języka, jeśli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, związanej z pracą, nauką lub rozrywką
 • radzenie sobie w większości sytuacji, które mogą wystąpić w czasie podróży
 • tworzenie prostych i zwięzłych tekstów na tematy związane z życiem codziennym, dotyczące własnych zainteresowań
 • opisywanie doświadczeń, zdarzeń, pragnień czy też zamierzeń, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Egzamin na poziomie B1 składa się z 4 części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 min) oraz Wypowiedź pisemna (60 min)
 • Grupa 2: Rozumienie ze słuchu (40 min) oraz Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczna ocena, jaką można uzyskać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto. W celu otrzymania dyplomu należy zdobyć co najmniej 60 punktów ze 100. Warunkiem jest jednak uzyskanie minimum 30 punktów na 50 możliwych w każdej grupie.

DELE A2/B1 dla uczniów

DELE A2/B1 dla uczniów to egzamin wstępny dla kandydatów w wieku od 11 do 17 lat.

Po jego zdaniu każda osoba uzyskuje jeden z poniższych dyplomów:

Diploma de Español nivel A2, czyli dyplom potwierdzający, że kandydat rozumie często używane zdania i wyrażenia z życia codziennego, związane z najważniejszymi sprawami (np. podstawowe informacje o sobie, rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach);

Diploma de Español nivel B1, czyli dyplom potwierdzający umiejętności językowe w zakresie:

 • rozumienia głównych informacji zawartych w prostych tekstach stworzonych w języku potocznym, jeśli dotyczą znanych danej osobie tematów, związanych z czasem wolnym i pracą
 • radzenia sobie w większości sytuacji, jakie mogą przydarzyć się podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych
 • tworzenia prostych, właściwie sformułowanych tekstów dotyczących znanych osobie zdającej tematów lub takich, które ją interesują
 • opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, prostego uzasadniania swoich opinii oraz przedstawiania planów

 

Egzamin DELE A2/B1 podzielony został na 4 części:

 • •Czytanie ze zrozumieniem (50 min)
 • Rozumienie ze słuchu (30 min)
 • Wypowiedź i ćwiczenia pisemne (50 min)
 • Wypowiedź ustna (12 min + 12 min na przygotowanie)

 

DELE B2

Dyplom DELE B2 jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych, które pozwalają na:

 • kontaktowanie się z native speakerami w sposób płynny i naturalny, co sprawia, że komunikacja odbywa się bez większego wysiłku z obu stron
 • redagowanie przejrzystych i szczegółowych tekstów, dotyczących różnego rodzaju tematów, uzasadnianie swojego punktu widzenia, czy też przedstawianie argumentów „za” i przeciw”
 • zrozumienie głównych idei w złożonych tekstach, na określone bądź abstrakcyjne tematy, dotyczące znanej dziedziny.

 

Egzamin DELE B2 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 min) oraz Wypowiedź pisemna (80 min)
 • Grupa 2: Rozumienie ze słuchu (40 min) oraz Wypowiedź ustna (20 min + 20 min na przygotowanie)

 

Ostateczna ocena, jaką można uzyskać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto. W celu otrzymania dyplomu należy zdobyć co najmniej 60 punktów ze 100. Warunkiem jest jednak uzyskanie minimum 30 punktów na 50 możliwych w każdej grupie.

 

DELE C1

Dyplom DELE C1 potwierdza znajomość języka, dzięki której możliwe jest:

 • zrozumienie różnego rodzaju obszernych tekstów, a także rozpoznawanie ukrytych w nich znaczeń
 • umiejętne wypowiadanie się w płynny i spontaniczny sposób, bez widocznych prób wysiłku w celu znalezienia odpowiedniego zwrotu
 • elastyczne i efektywne używanie języka w celach społecznych, naukowych i zawodowych
 • tworzenia jasnych, szczegółowych tekstów, o prawidłowej strukturze, na tematy o pewnej złożoności, ukazujących prawidłowe użycie mechanizmów organizacji, artykulacji i spójności tekstu.

 

Egzamin DELE C1 podzielony jest na cztery części, zebrane w dwie grupy. Grupa 1: Części 1 i 3, Grupa 2: Części 2 i 4

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut)
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut)
 • Część 3: Sprawności zintegrowane – Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut)
 • Część 4: Sprawności zintegrowane – Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut i 20 minut na przygotowanie)

 

W przypadku każdej z grup, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto” wymagane jest uzyskanie 30 punktów w każdej grupie.
Ostateczna ocena, jaką można uzyskać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto.

 

DELE C2

DELE C2 potwierdza kompetencje językowe niezbędne do tworzenia w pełni skutecznych, płynnych i swobodnych wypowiedzi, w każdej sytuacji, oraz umiejętność spontanicznego dostosowywania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji.

Egzamin DELE C2 składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut)
 • Część 2: Sprawności zintegrowane – słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut)
 • Część 3: Sprawności zintegrowane – czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut i 30 minut na przygotowanie).

 

W przypadku każdej części, podczas tej samej sesji egzaminu, należy otrzymać ocenę „apto” (zdany).

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 100. Wymagane jest uzyskanie 20 punktów z każdej części.

Ostateczna ocena, jaką można otrzymać podczas egzaminu to „zdany” – apto lub „niezdany” – no apto.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego (office@cambridge.com.pl) z biurem szkoły również w przypadku, gdy w naszym sklepie nie ma w danym momencie kursu, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż kursy w Cambridge School of English uruchamiamy wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

Zapraszamy serdecznie do naszego Sklepu Online!

English school Warsaw, English language school Warsaw, English language courses in Warsaw, English classes

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

   Dołącz do newslettera!

  Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.