Contact

Cambridge School of English:

ul. Widok 10/LU1

00-023 Warszawa

tel.: (22) 622-30-19

e-mail: office@cambridge.pl

 

L2 – Language and Consulting:

ul. Marszałkowska 8/17

00-000 Warszawa

tel.: (22) 622-30-19

e-mail:office@language.com.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Cambridge School of English sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Widok 10/LU1, 00-023 Warszawa, tel.: 22-622-30-19, e-mail: office@cambridge.com.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu wzięcia udziału w kursie językowym oraz cyklicznego przesyłania newslettera na podany adres e-mail oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.