Obecnie egzamin ten występuje pod nazwą C1 Advanced (CAE – Certificate in Advanced English). Poświadcza znajomość języka na poziomie zaawansowanym (advanced), czyli C1. Jest to egzamin pomiędzy FCE a CPE. Potwierdza wysoką biegłość językową, niezbędną do studiowania w kraju anglojęzycznym czy do pracy na stanowiskach, gdzie znajomość angielskiego jest nieodzowna – np. w biznesie.

Kto uznaje certyfikaty CAE?

Egzaminy Cambridge English są powszechnie uznawane na całym świecie. Akceptuje je już ponad 20.000 instytucji rządowych, placówek edukacyjnych i pracodawców na całym świecie. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów oceniania (CEFR – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), można bez problemu określić na jakim poziomie są poszczególne sprawności językowe kandydata (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie, stosowanie struktur gramatycznych). Każdemu egzaminowi odpowiada jeden poziom. Egzaminy Cambridge English CAE (Certificate in Advanced English) są ważne bezterminowo.

Informacje praktyczne

Na rzetelne przygotowanie do egzaminu CAE należy poświęcić ok. 900 godzin nauki, ale jest to też kwestia indywidualna. W naszej szkole zapisy na kursy egzaminacyjne trwają cały czas.

Do egzaminu CAE można przystąpić na całym świecie. W naszym kraju sesje egzaminacyjne odbywają się zazwyczaj po każdym semestrze nauki w czerwcu i grudniu. Przeprowadzane są w certyfikowanych szkołach w całej Polsce. Koszt przystąpienia do CAE to ok. 630-660 zł, w wersji komputerowej 650 zł.

Korzyści z Certificate of C1 Advanced English

Co roku tysiące osób przystępuje do CAE, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie na dobre studia i znalezienie późniejszej pracy. Certyfikat potwierdza, że osiągnęło się zaawansowany poziom angielskiego oczekiwany od profesjonalistów i studentów w krajach anglojęzycznych.

Crown

uznawany przez instytucje, szkoły i uczelnie na całym świecie jako potwierdzenie znajomości angielskiego na poziomie C1;

Crown

honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako podstawa do zwolnienia z egzaminu maturalnego z angielskiego na poziomie rozszerzonym;

Crown

zwalnia z zajęć z angielskiego na studiach w Polsce i egzaminów końcowych;

Crown

ułatwia dostanie się na prestiżowe studia w kraju i za granicą; uznają go niemal wszystkie brytyjskie uczelnie, uniwersytety i instytuty TAFE w Australii czy wyższe uczelnie w Kanadzie i USA;

Crown

umożliwia wzięcie udziału w programach wymiany międzyuczelnianej, np. Erasmus;

Crown

ułatwia aplikację o wizę studencką do Australii i Wielkiej Brytanii;

Crown

pomaga uzyskać nawet do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff (skala porównawcza do przeliczania dyplomów i kwalifikacji na wartość liczbową), do której odnosi się wiele międzynarodowych uczelni przy określaniu wymagań rekrutacyjnych;

Crown

może pomóc osiągnąć sukces zawodowy i uzyskać większe zarobki w Polsce i za granicą, gdyż honorują go najlepsi pracodawcy, m.in. KPMG, Adidas, Coca-Cola, Siemens sp. z o.o., Hewlett-Packard Poland;

Crown

przy przygotowaniu pedagogicznym pozwala nauczać angielskiego w szkołach podstawowych i średnich w Polsce;

Crown

jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego.

Jak wygląda egzamin CAE?

Egzamin CAE zdawać można tradycyjnie bądź na komputerze. Składa się, podobnie jak First, z 4 części: testu gramatycznego i czytania, pisania, słuchania, mówieniaTrwa ok. 4 godzin. Do części ustnej przystępuje się w innym dniu, zdaje się ją w parze z drugim kandydatem. Poszczególne zadania mają różne formy, np. transformacje zdań, dopasowywanie fragmentów tekstu, uzupełnianie zdań, poprawianie błędów.

Zakres materiału

Egzamin CAE (Certificate in Advanced English) sprawdza, czy znasz angielski wystarczająco dobrze, by móc posługiwać się nim swobodnie niemal w większości sytuacji. Przystępując do egzaminu powinieneś:

Crown

czytać ze zrozumieniem szeroką gamę tekstów, w tym beletrystykę, prasę opiniotwórczą, literaturę branżową;

Crown

umieć stosować nawet skomplikowane struktury gramatyczne oraz posługiwać się bogatym, różnorodnym słownictwem;

Crown

potrafić pisać złożone raporty i sprawozdania, eseje, tworzyć korespondencję służbową czy robić notatki w trakcie spotkań lub wykładów;

Crown

rozumieć ze szczegółami codzienne rozmowy, komunikaty, anegdoty, audycje radiowe, wywiady, prezentacje służbowe;

Crown

prezentować złożone problemy po angielsku, brać aktywny udział w dyskusji, wyrażać i uzasadniać swoje opinie, prowadzić rozmowę na tematy wymagające dużego zasobu słownictwa, podsumowywać wypowiedzi.

CAE Czas trwania Ilość zadań Punkty (% łącznej punktacji)
READING AND USE OF ENGLISH
90 min
8 zadań/56 pytań
40%
WRITING
90 min
2 zadania
20%
LISTENING
40 min
4 zadania/30 pytań
20%
SPEAKING
15 min na parę kandydatów
4 zadania
20%

Jeśli chodzi o ocenę egzaminu, to certyfikat na poziomie C1 otrzymują ci, którzy uzyskają przynajmniej 60% punktów. Poniżej tej granicy uzyskać można potwierdzenie poziomu B2, zaś od 44% punktacji egzamin traktuje się jako niezaliczony.

A – 80-100%
(poziom C1)
B – 75-79%
(poziom C1)
C – 60-74%
(poziom C1)
Certyfikat B2
45-59%
Ocena negatywna
44% i poniżej

Wyniki egzaminu CAE są dostępne ok. 4-6 tygodni później dla wersji papierowej oraz po ok. 2 tygodniach dla wersji komputerowej.

Sam poziom biegłości językowej, jaki sprawdza CAE przedstawić można za pomocą skali porównawczej Cambridge English Scale. Od 0 do 230 punktów ma on od 180 do 200 punktów. Po egzaminie zdający otrzymują szczegółowe zestawienie wyników, które zawiera oceny ze wszystkich części testu osobno, jak i ocenę łączną (literową oraz tę w skali porównawczej). Statement of Results informuje także o uzyskaniu poziomu C1 znajomości języka angielskiego wraz z dokładnym opisem posiadanych umiejętności.

Zapisz się na kurs przygotowujące do egzaminu CAE (Certificate in Advanced English) online już dziś:

office@cambridge.com.pl lub pod numerem telefonu 22 6223019.

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy dla egzamin gimnazjalne z angielskiego dla młodzieży lub kursy maturalne (Warszawa)