Oferta zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych, liceów oraz uczelni wyższych

Child: “I love you!”
Teacher: “I love you too!”
Child: “I love you three!”
 
Cambridge School of English zaprasza na kursy językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych Native Speakerów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady oraz Non- native speakerów, absolwentów filologii obcych.
 
Cambridge School of English kładziemy nacisk na aktywny udział dzieci w zajęciach, rozwijamy przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i zasób słownictwa. Prowadzenie zajęć wyłącznie w języku angielskim motywuje dzieci do aktywnego posługiwania się poznanymi strukturami i uczy poprawnej wymowy oraz akcentu.

Zajęcia

Zajęcia w Cambridge School of English prowadzone są zgodnie z zasadą „uczyć bawiąc, bawiąc uczyć”. Na zajęciach wykorzystywane są gry i zabawy ruchowe, elementy dramy, karty obrazkowe, przedmioty z życia codziennego, a także zajęcia plastyczne i artystyczne. Uczestnicy kursów uczą się również piosenek oraz wierszyków. Wszystkie te elementy budują przyjazną i motywującą atmosferę, dzięki której dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.
 
Kursy językowe dla dzieci mogą odbywać się w siedzibie przedszkola w Warszawie oraz w naszych placówkach. Oferujemy zajęcia przedpołudniowe, popołudniowe oraz zajęcia indywidualne.

Oferujemy:

zajęcia językowe

zajęcia plastyczne po angielsku

zajęcia muzyczne po angielsku

zajęcia teatralne po angielsku

klub naukowy – zajęcia rozwijające ogólną wiedzę o świecie

Zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z biurem naszej szkoły przy ul. Widok 10/1 Warszawa lub mailowego: office@cambridge.com.pl

 

OFERTA ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I LICEÓW

Cambridge School of English zaprasza do współpracy szkoły podstawowe oraz licea.
 
Oferujemy kompleksowe kursy językowe z zakresu języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz wielu innych! Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Native Speakerów oraz Non- native Speakerów (lektorów polskich).
 
Zajęcia organizowane przez Cambridge School of English koncentrują się na doskonaleniu wszystkich kluczowych zdolności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie ze zrozumieniem) ze szczególnym naciskiem na umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy zarówno zajęcia z zakresu języka ogólnego, jak i kursy profilowane (na przykład przygotowanie do egzaminu B2 First for schools lub do egzaminu maturalnego). Istnieje możliwość, aby lektorem prowadzącym był native speaker lub non- native speaker (lektor polski).

Podczas kursu wykorzystujemy interesujące materiały dydaktyczne, motywując uczestników do poszerzania wiedzy językowej, posługiwania się poznanymi strukturami w praktyce. Podczas zajęć pracujemy również nad poprawną wymową i szlifowaniem akcentu.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze. Tematyka i ćwiczenia dostosowane są nie tylko do poziomu znajomości języka, ale również do ich wieku i zainteresowań. Dzięki temu dzieci na zajęciach nie nudzą się i chętnie biorą w nich udział.
 
W ramach współpracy oferujemy zajęcia językowe w ramach zajęć szkolnych oraz zajęcia dodatkowe:

kursy językowe 2 x w tygodniu

zajęcia plastyczne po angielsku

zajęcia teatralne po angielsku

klub filmowy

klub naukowy

Grammar SOS

W celu uzyskania szczegółowej oferty, prosimy o kontakt z biurem naszej szkoły: office@cambridge.com.pl
 

OFERTA ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH

Cambridge School of English ma przyjemność współpracować z uczelniami wyższymi w zakresie organizowania lektoratów języków obcych dla studentów i kadry dydaktycznej.
 
Oferujemy kompleksowe kursy językowe między innymi z następujących języków:

język angielski

język niemiecki

język francuski

język włoski

język hiszpański

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych Native Speakerów oraz Non- native Speakerów (lektorów polskich). Nasza kadra nauczycielska obejmuje lektorów o rozmaitych kompetencjach – współpracujemy z nauczycielami specjalizującymi się w języku specjalistycznym z zakresu prawa, biznesu, zasobów ludzkich i rekrutacji, logistyki, administracji i innych dziedzin języka obcego. Lektorzy pracujący dla Cambridge School of English posiadają również doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów Cambridge, takich jak: FCE, CAE, CPE, IELTS.
 
Cambridge School of English kładziemy nacisk na aktywny udział studentów w zajęciach, przede wszystkim rozwijamy umiejętności komunikacyjne. Prowadzenie zajęć wyłącznie w języku docelowym motywuje studentów do posługiwania się poznanymi strukturami, uczy poprawnego akcentu i wymowy, a także pozwala uzyskać satysfakcjonujący wynik na egzaminie końcowym.
 
Nasze zajęcia w równomiernym stopniu rozwijają wszystkie umiejętności językowe. Każdy kurs obejmuje swoim zakresem rozwój umiejętności czytania i rozumienia tekstu czytanego, pisania, słuchania oraz mówienia.
 
W ramach współpracy oferujemy przygotowanie testu poziomującego, opracowanie programu nauczania, dobór podręczników oraz nadzór metodyczny nad prowadzonymi zajęciami.
 
Zachęcamy do kontaktu z biurem szkoły w celu poznania szczegółów oferty: office@cambridge.com.pl

English school Warsaw, English language school Warsaw, English language courses in Warsaw, English classes