To jeden z egzaminów LCCI Qualifications, które mają za zadanie sprawdzić umiejętności kandydata w przyszłej pracy. Zapoczątkowane zostały ponad 100 lat temu przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową (London Chamber of Commerce and Industry), aby dostarczyć możliwości rzetelnego i standaryzowanego sprawdzenia umiejętności pracowników w międzynarodowym środowisku.

LCCI jest najbardziej znaną na świecie instytucją organizującą testy z zakresu j. angielskiego biznesowego. Oferuje egzaminy specjalistyczne (np. z informatyki, księgowości, finansów, statystyki, marketingu i handlu w Internecie) i egzaminy weryfikujące praktyczną umiejętność posługiwania się angielskim w biznesie.

Dlaczego warto zdawać egzamin SEFIC?

To jeden z najpopularniejszych egzaminów LCCI, pierwszy test z angielskiego biznesowego przeprowadzany w Polsce. Honoruje się go na całym świecie, zdobył sobie uznanie wśród międzynarodowych organizacji i pracodawców takich jak np.: Rolls-Royce Plc., BP OIL czy PSA Corporation Ltd. Certyfikat potwierdza praktyczną zdolność komunikowania się w świecie biznesu – prowadzenie negocjacji, dyskutowanie, omawianie wybranego zagadnienia.

Informacje praktyczne

Do egzaminów podchodzić można w 125 krajach świata. W Polsce zdawać je można w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych 4 razy w roku, w trakcie ogólnoświatowych sesji egzaminacyjnych. Istnieje także możliwość zorganizowanie sesji egzaminacyjnej „na życzenie” za dodatkową opłatą, grupa musi mieć minimum 10 osób. Chęć podchodzenia do egzaminu powinno się zgłosić ok. 6 tygodni przed jego planowanym terminem.
Ceny egzaminów są różne w zależności od terminu i poziomu egzaminu, zwykle to 700- 850 złotych.

Jak wygląda egzamin?

SEFIC zdawać można na pięciu poziomach zaawansowania. Umiejętności kandydata oceniane są w czasie rozmowy z egzaminatorem, która sprawdza poziom znajomości języka i umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem. Dodatkowo wybrać można także:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

telefoniczną formę egzaminu (Telephone Tests) – dostępna od poziomu II. Sprawdza zdolność do rozumienia i przekazywania informacji w trakcie rozmowy telefonicznej. Trwa od 5 do 7 minut;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dodatkowy temat egzaminu (III poziom) – ustalany jest w zależności od interesującej kandydata specjalizacji. Weryfikuje to umiejętności językowe w specyficznych warunkach, zgodnie z wymogami konkretnej branży. Egzamin odbywa się poprzez wygłoszenie prelekcji na wskazany temat. Trwa 10 minut;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

tłumaczenia ustne (Liaison Interpreting) – dostępne są dla poziomu IV. Na poziomie IV przedstawia się krótką prezentację opracowanego wcześniej tematu, poszerzona jest ona wtedy o treści do tłumaczenia.

Poziomy

SEFIC CEFR Czas trwania
Preliminary
A1
20 min.
I
A2
20 min.
II
B1
30 min.
III
B2
35 min.
IV
C1
40 min.

Poziom Początkujący (Preliminary)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

znajomość podstawowych informacji z zakresu biznesu;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie miejsca pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

poprawne reagowanie na główne instrukcje i polecenia;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

znajomość zawodów i głównych ról w pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

posługiwanie się prostymi danymi liczbowymi.

Poziom I

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

formułowanie prostych, zrozumiałych dla słuchaczy wypowiedzi;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

posługiwanie się najpopularniejszymi zwrotami i konstrukcjami dotyczącymi pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

adekwatne reagowanie na polecenia;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie profilu firmy i stanowiska pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie i znajomość najważniejszych ról w środowisku biznesowym w profilu firmy i stanowiska pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie i znajomość najważniejszych ról w środowisku biznesowym; odczytywanie i interpretowanie prostych danych liczbowych;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie i znajomość najważniejszych ról w środowisku biznesowym; standardowa wymiana zdań.

Poziom II

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

odgrywanie rutynowych ról dotyczących środowiska pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

omawianie typowych kwestii związanych z zatrudnieniem;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

poprawne posługiwanie się średnio zaawansowanym słownictwem i powszechnymi zwrotami; reagowanie na główne instrukcje i polecenia;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

wykonywanie instrukcji w miejscu pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

znajomość typowych problemów występujących w środowisku pracy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dyskutowanie i klarowne wyrażanie swojej opinii na tematy związane z biznesem.

Poziom III

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

zaawansowane posługiwanie się j. angielskim;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

różnorodne i bogate słownictwo dotyczące środowiska biznesowego;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

sprawne posługiwanie się rozmaitymi formami wypowiedzi;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozumienie raportów, danych liczbowych i innych związanych z pracą;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

aktywne uczestniczenie w dyskusji, argumentowanie i wyrażanie opinii;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych i duże zróżnicowanie używanych zwrotów;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozróżnianie tonu wypowiedzi, adekwatne odnoszenie się do sytuacji.

Poziom IV

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

płynne komunikowanie się na różnorodne tematy związane z biznesem;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

umiejętne posługiwanie się różnorodnymi formami wypowiedzi, odpowiednie dobieranie stopnia formalności do sytuacji;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozumienie specjalistycznych wypowiedzi, zawierających fachowe słownictwo z różnych dziedzin, np. wykładów, raportów;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

przejrzyste formułowanie dłuższych wypowiedzi na złożone zagadnienia;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

swobodne stosowanie zaawansowanych struktur językowych, bogaty zasób leksykalny;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dyskutowanie z przedstawianiem przekonującej argumentacji, umiejętność dostrzegania niuansów skomplikowanych zagadnień.

Ocena egzaminu:

75-100%
zdany z wyróżnieniem
60-74%
zdany z zapasem punktów
50-59%
zdany
45-49%
ocena negatywna (tzw. narrow fail)
0-45%
ocena negatywna

Zapisz się na kurs przygotowujące do egzaminu SEFIC – Spoken English for Industry and Commerce już dziś:

office@cambridge.com.pl lub pod numerem telefonu 22 6223019.

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy dla egzamin gimnazjalne z angielskiego dla młodzieży lub kursy maturalne (Warszawa)