Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) to jeden z egzaminów językowych LCCI Qualifications, które mają sprawdzać umiejętności kandydata w przyszłej pracy. Zostały zapoczątkowane ponad 100 lat temu przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową London Chamber of Commerce and Industry, aby dostarczyć możliwości rzetelnego i standaryzowanego sprawdzenia umiejętności pracowników w międzynarodowym środowisku.

LCCI jest najbardziej znaną na świecie instytucją organizującą testy z zakresu j.angielskiego biznesowego. Oferuje egzaminy specjalistyczne (np. z informatyki, księgowości, finansów, statystyki, marketingu i handlu w Internecie), a także egzaminy weryfikujące praktyczną umiejętność posługiwania się językiem.

 

Dlaczego warto zdać egzamin językowy
Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) i przygotować się do niego w szkole językowej
Cambridge School of English?

Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) to jeden z najpopularniejszych egzaminów LCCI. Honoruje się go na całym świecie przez co zdobył uznanie wśród najbardziej cenionych, międzynarodowych organizacji i pracodawców takich jak: Rolls-Royce, BP OIL czy PSA Corporation Ltd. Certyfikat potwierdza praktyczną zdolność komunikowania się w świecie biznesu i wyszczególnia umiejętność prowadzenia negocjacji oraz dyskusji. 

Dzięki różnym poziomom zaawansowania, na których można zdawać egzamin, jest on idealny zarówno dla osób początkujących w świecie biznesu, jak i takich, które chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku. 

Jak wygląda certyfikowany egzamin językowy
Spoken English for Industry and Commerce (SEIC), do którego przygotujesz się w szkole językowej
Cambridge School of English?

Egzamin SEIC można zdawać w 125 krajach świata. W Polsce te egzaminy są prowadzone w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych, 4 razy w roku, w trakcie ogólnoświatowych sesji egzaminacyjnych. Istnieje także możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej „na życzenie”, dla grupy minimum dziesięciu osób, za dodatkową opłatą. Chęć podchodzenia do egzaminu powinno się zgłosić do około sześciu tygodni przed jego planowanym terminem.

SEFIC można zdawać na pięciu poziomach zaawansowania. Umiejętności językowe oceniane są w trakcie rozmowy z egzaminatorem, która sprawdza poziom znajomości języka oraz sprawność posługiwania się specjalistycznym słownictwem. 

Ceny egzaminów są różne w zależności od terminu i poziomu egzaminu, zwykle jest to 700- 850 złotych.

Dodatkowo, w zależności od własnych preferencji możesz wybrać:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

telefoniczną formę egzaminu (dostępna od poziomu II) - sprawdza zdolność rozumienia i przekazywania informacji w trakcie rozmowy telefonicznej - trwa od 5 do 7 minut

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dodatkowy temat egzaminu (dostępny od poziomu III) - ustalany jest w zależności od specjalizacji wybranej przez kandydata i weryfikuje umiejętności językowe w specyficznych warunkach, zgodnie z wymaganiami konkretnej branży. Egzamin odbywa się poprzez wygłoszenie prelekcji na wskazany temat - trwa 10 minut

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

tłumaczenie ustne (dostępne dla poziomu IV) - kandydat przedstawia krótką prezentację opracowanego wcześniej tematu, który jest poszerzony o treści do tłumaczenia

Poziomy CEFR dla certyfikowanego egzaminu
Spoken English for Industry and Commerce (SEIC), do którego przygotujesz się w szkole językowej
Cambridge School of English

SEFIC CEFR Czas trwania
Preliminary
A1
20 min.
I
A2
20 min.
II
B1
30 min.
III
B2
35 min.
IV
C1
40 min.

Poziom Początkujący (Preliminary)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

znajomość podstawowych informacji z zakresu biznesu

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie miejsca pracy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

poprawne reagowanie na główne instrukcje i polecenia

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

znajomość zawodów i głównych ról w pracy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

posługiwanie się prostymi danymi liczbowymi

Poziom I

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

formułowanie prostych, zrozumiałych dla słuchaczy wypowiedzi

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

posługiwanie się najpopularniejszymi zwrotami i konstrukcjami dotyczącymi pracy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

adekwatne reagowanie na polecenia

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie profilu firmy i stanowiska pracy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie i znajomość najważniejszych ról w środowisku biznesowym w profilu firmy i stanowiska pracy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie i znajomość najważniejszych ról w środowisku biznesowym oraz odczytywanie i interpretowanie prostych danych liczbowych

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

opisywanie i znajomość najważniejszych ról w środowisku biznesowym

Poziom II

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

odgrywanie rutynowych ról dotyczących środowiska pracy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

omawianie typowych kwestii związanych z zatrudnieniem

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

poprawne posługiwanie się średnio zaawansowanym słownictwem i powszechnymi zwrotami

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

poprawne wykonywanie instrukcji

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

znajomość typowych problemów występujących w środowisku pracy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

dyskutowanie i klarowne wyrażanie swojej opinii na tematy związane z biznesem

Poziom III

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

zaawansowane posługiwanie się językiem angielskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

różnorodne i bogate słownictwo dotyczące środowiska biznesowego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

sprawne posługiwanie się rozmaitymi formami wypowiedzi

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozumienie raportów, danych liczbowych i innych związanych z pracą

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

aktywne uczestniczenie w dyskusji, argumentowanie i wyrażanie opinii

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych i duże zróżnicowanie używanych zwrotów

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozróżnianie tonu wypowiedzi i adekwatne odnoszenie się do sytuacji

Poziom IV

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

płynne komunikowanie się na różnorodne tematy związane z biznesem

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

umiejętne posługiwanie się różnorodnymi formami wypowiedzi, odpowiednie dobieranie stopnia formalności do sytuacji

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozumienie specjalistycznych wypowiedzi, zawierających fachowe słownictwo z różnych dziedzin, np. wykładów, raportów

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

przejrzyste formułowanie dłuższych wypowiedzi na złożone zagadnienia

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

swobodne stosowanie zaawansowanych struktur językowych, bogaty zasób leksykalny

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

umiejętne dostrzeganie niuansów skomplikowanych zagadnień

Ocena egzaminu:

75-100%
zdany z wyróżnieniem
60-74%
zdany z zapasem punktów
50-59%
zdany
45-49%
ocena negatywna (tzw. narrow fail)
0-45%
ocena negatywna

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Szkoła języków obcych Cambridge School of English i Akademia Cambridge 

Warszawa Ul. Widok 10/LU1 – Centrum

Zapisy: tel. 22 397 86 27 lub 601 920 293, mail: office@cambridge.com.pl

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy dla egzamin gimnazjalne z angielskiego dla młodzieży lub kursy maturalne (Warszawa)