Szkoła językowa Cambridge School of English - Nasza wizja i misja - Klucz do sukcesu

Nasza wizja i misja

„W Cambridge School of English czujemy się odpowiedzialni wobec naszych klientów, studentów, personelu, nauczycieli, dostawców, a także wobec otoczenia społecznego, w którym działamy. Nasze decyzje korporacyjne i nasze działania są przejrzyste i charakteryzują się ciągłością i trwałością, a także profesjonalizmem.

Dzięki temu zapewniamy wiarygodność, wartość, motywację i sukces mierzalny zgodnie z wzorcowymi efektami kształcenia. Stawiamy na jakość, otwartość, elastyczność i uczciwą współpracę w duchu partnerstwa.”

1. Misja

Naszą misją jest zapewnienie Wam, naszym słuchaczom i klientom

pełnej satysfakcji z nauki języka obcego!

… i dlatego cały czas rozwijamy nasze produkty i usługi i poszukujemy nowych rozwiązań w dziedzinie zintegrowanego innowacyjnego środowiska nauczania i uczenia się języków obcych na najwyższym poziomie jakości, wydajności i skuteczności, aby wspomagać naszych słuchaczy/klientów zgodnie z ich osobistymi celami i potrzebami edukacyjnymi. Zobowiązujemy się do zapewnienia wsparcia zgodnie z najlepszymi praktykami i globalnymi standardami naszej branży poprzez wspólne opracowanie celów i założeń, ich identyfikację i wreszcie poprzez opracowanie optymalnego programu i ścieżki nauki oraz optymalny wybór odpowiednich nauczycieli i najlepiej dopasowanych narzędzi edukacyjnych aby osiągnąć cel w łatwy i przyjemny sposób.

Proces nauki szkoła językowa Cambridge School of English - Wizja i misja

Pragniemy zapewnić najwyższą jakość za uczciwą cenę we wszystkich zakresach oferowanych przez nas usług. Naszym priorytetem i najszczerszą intencją jest pełne zadowolenie naszych klientów.

Nasze atuty to:

 • zespół kompetentnych profesjonalistów, którzy rozumieją potrzeby naszych klientów i, korzystając z zasobów firmy, są w stanie przełożyć to na doskonałe wyniki naszych słuchaczy i klientów, dzięki holistycznemu, spersonalizowanemu podejściu.
 • stały proces rekrutacji i selekcji najlepszych nauczycieli i trenerów dostępnych na rynku, a także zapewnienie im ciągłego szkolenia i dokształcania, jak również akademickie centrum doradcze w zakresie kluczowych kompetencji, aby wszędzie na świecie zagwarantować najwyższy standard usług edukacyjnych.
 • opracowywanie zindywidualizowanych metod, globalnych standardów i procedur
 • korzystanie z najlepszych na rynku, innowacyjnych narzędzi, wspomagających proces nauki języka, które pozwalają nam również na sprawdzanie poziomu postępów i jakości procesu nauczania naszych słuchaczy, monitorowanie wyników i w razie potrzeby dostosowanie ścieżki edukacyjnej, zestawu narzędzi i procesu nauczania, aby w jak najbardziej komfortowy sposób osiągali najlepsze wyniki
 • obserwacja globalnego rynku i trendów w zakresie dostępnych narzędzi i technologii
 • rozpoznawanie i podążanie za potrzebami naszych słuchaczy i klientów, a także wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów/usług i narzędzi w połączeniu z tradycyjnymi wartościami i najlepszymi praktykami edukacyjnymi, aby wyznaczać trendy w sektorze edukacji jako globalny lider.

 

Naszymi klientami firmy i instytucje publiczne, jak również osoby prywatne. Uczymy słuchaczy z całego świata i w różnym wieku: od małych dzieci, poprzez nastolatków, po dorosłych (również seniorów). Nasze profesjonalne produkty i usługi są zaprojektowane tak, aby odpowiadały każdemu słuchaczowi i klientowi, a nasza naczelną dyrektywą działania jest stałe świadczenie usług edukacyjnych wysokiej jakości, zorientowanych na słuchaczy, tak aby mogli oni realizować swoje cele w przyjemny sposób i w przyjaznym środowisku edukacyjnym.

2. Wizja

Stać się jedną z wiodących organizacji na świecie oraz

profesjonalnym Akademickim Centrum Kompetencji dla optymalizacji procesu nauczania

w zakresie edukacji, szkoleń i usług związanych z językami na najwyższym poziomie jakości.

Chcemy stać się numerem jeden dla naszych klientów, jeśli chodzi o usługi językowe i edukację – teraz, a także w przyszłości zorientowanej na innowacje i technologie, w której jednak więzi społeczne i nauczanie w osobistym kontakcie ze słuchaczem nadal pełnić będą ważna rolę – z indywidualnym podejściem, rozwiązaniami i pakietami dostosowanymi do potrzeb, opartymi na omówionych i zdefiniowanych konkretnych celach i pożądanych osiągnięciach naszych słuchaczy i klientów, w przystępnych budżetach – w sposób zrównoważony, z myślą o przyszłości naszej planety, aby pozostawić przyszłym pokoleniom świat, w którym warto żyć.

The Cambridge School of English profesjonalny i innowacyjny proces uczenia się zapewniający najlepsze postępy w nauce

Nasza filozofia edukacji opiera się na badaniu celów, form, metod, narzędzi i znaczenia nauczania i uczenia się w sposób holistyczny, w trosce o wszystkie potrzeby ucznia i przy jego zaangażowaniu w tworzenie optymalnego programu dla opanowania umiejętności językowych  w jak najprzyjemniejszy sposób (“Edutainment” – uczynienie nauki przyjemną).

3. Szkoła językowa Cambridge School of English - Klucz do sukcesu

Zawiera się w  dwóch słowach – “We care…” – „zależy nam” – a dźwignią naszego biznesu jest pasja i ciężka praca, którą wkładamy w codzienne działania i podejmowanie nowych wyzwań.

Cambridge Care & Edutainment Programme

Szkoła językowa Cambridge School of English – Nasz sukces zawdzięczamy następującym czynnikom:

 • Kluczem do naszej działalności jest akademicka kompetencja w otwartym i zorientowanym na przyszłość środowisku, w którym priorytetem jest proaktywne zaspokajanie potrzeb słuchacza.
 • Profesjonalne, zindywidualizowane i zrównoważone podejście do nauczania i uczenia się – prawdziwa i głęboka nauka online w przyjemny sposób => Edutainment
 • Te sam globalny standard usług, ale z adaptacją do lokalnych potrzeb
 • Myślenie niesztampowe, innowacyjne, zorientowane na przyszłość, ale także krytyczne i stawiające sobie wyzwania
 • Uczciwe ceny z naciskiem na wysoką jakość, jak również na najlepszą relację cena / wartość -> dobrej jakości nie można zapewnić za darmo
 • Podejście ukierunkowane na słuchacza/klienta, zorientowane na cele i wartości
 • Opieka nad klientem i orientacja na usługi
 • Nasze własne Know-How oparte na doświadczeniu i wiedzy o naszej branży
 • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w kreatywnym procesie rozwoju produktu / usługi
 • Ciągły rozwój naszych produktów oraz tworzenie nowych usług i innowacyjnych narzędzi
 • Wysoko wykwalifikowany personel, nastawiony na świadczenie usług i dbający o naszych klientów i partnerów
 • Zaangażowanie w sprawy naszych partnerów i ścisła współpraca
 • Produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta
 • Wybór najlepszych lektorów i wewnętrzny proces kształcenia/szkolenia globalnie wykwalifikowana i dobrze dobrana pula nauczycieli i trenerów

Nasze motto to

Poszukiwanie Doskonałości”:

najlepszych lektorów i trenerów, najlepszych i najbardziej innowacyjnych narzędzi dla zapewnienia optymalnej obsługi klientów i nieustanne wspierania indywidualnych ścieżek uczenia się naszych słuchaczy i czynienia przez nich postępów w drodze do osiągnięcia osobistych celów edukacyjnych.