https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Chcesz zdać test Linguaskills (former BULATS)aby rozpocząć studia lub objąć nowe stanowisko?

Linguaskill (former BULATS) jest testem z języka angielskiego, który sprawdza poziom znajomości tego języka od A1 do C2 w skali Rady Europy. Wykorzystywany jest jako narzędzie do weryfikacji postępów w nauce na uczelniach wyższych i w biznesie, szczególnie w trakcie procesu rekrutacji oraz ocenie skuteczności kursów językowych i szkoleń biznesowych.

Możemy sprawić, że Twoje szkolenie będzie łatwiejsze i skuteczniejsze, bez względu na to, jak trudny cel sobie wyznaczyłeś. Dzięki różnorodnym trybom treningowym doświadczysz rzeczywistych warunków egzaminacyjnych i odpowiednio przygotujesz się na ten wielki dzień.

Zdaj test Linguaskill wykorzystując: 

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

przykładowe ćwiczenia – uzyskaj dostęp do 21 godzin szkoleniowych i 1370 pytań egzaminacyjnych;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

testy Linguaskill Practice – trenuj w rzeczywistych warunkach testowych, wykonując 6 próbnych ćwiczeń;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

arkusze dotyczące gramatyki i słownictwa – przejrzyj główne tematy egzaminów, korzystając z naszych przydatnych arkuszy;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

spersonalizowane śledzenie – obserwuj swoje postępy dzięki statystykom;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

rozwiązanie z wieloma urządzeniami – ćwicz tam gdzie chcesz, na wybranym przez Ciebie urządzeniu.

Nasz kurs językowy online przygotowujący do egzaminu Linguaskill oferuje:

3 miesiące pełnego dostępu i login do naszej międzynarodowej platformy edukacyjnej, aby przygotować się do egzaminu online:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

karty do nauki słownictwa i gramatyki,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

śledzenie postępu,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

80 przykładowych ćwiczeń,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

21 godzin szkoleniowych,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

6 testów praktycznych,

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

plan nauki, uwzględniający datę egzaminu.

Ćwicz tam gdzie chcesz, na wybranym przez Ciebie urządzeniu.

Darmowy login próbny, aby przetestować kursy językowe online -
Free Trial version

Pragniemy poinformować Państwa, że przed zakupem kursu językowego mają Państwo możliwość przetestowania kilku naszych wybranych kursów językowych przez Internet w wersji próbnej (IELTS, FCE lub BRIGHT English). Pozwoli to Państwu na zapoznanie się z konstrukcją oraz zawartością takiego kursu.

To rozwiązanie z pewnością umożliwi wybór optymalnego kursu językowego.

Wystarczy, że zalogują się państwo do naszej platformy edukacyjnej poprzez poniższy link:

https://auth.cambridge-exam.courses/login

Username : demo@cambridge-exam.courses

Password : global1

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego (office@cambridge.com.pl) z biurem szkoły również w przypadku, gdy w naszym sklepie nie ma w danym momencie kursu, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż kursy w Cambridge School of English uruchamiamy wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

Cambridge School of English to szkoła językowa z niemal 30-letnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych.

Zapraszamy serdecznie do Naszego Sklepu Online!

Our standard language courses offers include:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Free conversation workshops – extra classes in the form of workshops, where Students polish their accent and pronunciation, practice discussion skills on topics provided by the tutors. The number of workshops for standard courses is 10 x 45 minutes;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Free library access – students can borrow books in order to practice their language skills outside of the classroom environment;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Access to library – free take out of books at all levels in order to acquire new vocabulary apart from the vocabulary from classes;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Small groups – maximum 9 participants;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Support from Academic Coordinators and Account Managers;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Free placement test – in written and oral form;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Possibility to make up for missed classes – in case of missing classes, it is possible to make up for them with another group at the same level;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Free mock exams (FCE, CAE, IELTS);

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Free Wi-Fi;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Course-completion certificate.

Kurs Linguaskill online (Business Language Testing Service)

Egzamin Linguaskill (The Business Language Testing Service) to test online z języka angielskiego autorstwa Cambridge English Language Assessment, światowego lidera w zakresie tworzenia narzędzi oceny kompetencji językowych o tematyce biznesowej. BULATS ma charakter adaptacyjny i służy do określenia sprawności językowej w skali od A1 do C2. Sprawdza się jako narzędzie w procesie rekrutacji oraz do weryfikacji postępów językowych na uczelniach wyższych, w przemyśle, handlu, a także w biznesie. Jest niezwykle przydatny w ocenie skuteczności kursów i szkoleń biznesowych. Pomaga rozwijać umiejętności językowe pracowników, którzy sprawnie posługują się angielskim w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych testów językowych u klienta korporacyjnego. Składa się z oceny umiejętności językowych w miejscu pracy, szkolenia i narzędzi analizy porównawczej. Test przeprowadzany jest za pośrednictwem sieci autoryzowanych agentów BULATS na całym świecie. Testy BULATS obejmują wszystkie poziomy zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. System testów BULATS został stworzony przez University of Cambridge ESOL Examinations, przy współpracy z trzema prestiżowymi instytucjami edukacyjnymi w Europie: Alliance Française, Goethe-Institut i Universidad de Salamanca. Egzamin BULATS umożliwia sprawdzenie znajomości 4 języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. My jednak skupiamy się na języku angielskim.

Zakres egzaminu i kursu językowego Linguaskill online

Egzamin Linguaskill (The Business Language Testing Service) obejmuje takie zagadnienia jak: marketing i zarządzanie, podróże służbowe, raporty, planowanie strategiczne, obsługa klienta, rozmowy telefoniczne oraz prezentacje. Zadania opierają się na umiejętności praktycznego użycia języka angielskiego w codziennych sytuacjach w środowisku pracy. Zdający musi np. zapisać wiadomość, przeczytać ze zrozumieniem artykuł o tematyce biznesowejprzeprowadzić prezentację czy przygotować raportTest Linguaskill sprawdza poziom umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku obcym. Egzamin przeprowadzany jest metodą tradycyjną oraz za pośrednictwem komputera. Część ustna, którą zawsze prowadzi wykwalifikowany egzaminator odbywa się w innym dniu niż części pisemne.

Rodzaje testów

Testy Linguaskill są podzielone na trzy kategorie, z których każda sprawdza inne umiejętności językowe. Pierwszy to The Online Test (test Internetowy), który weryfikuje stopień zaawansowania w czytaniu i rozumieniu ze słuchu oraz znajomość struktur gramatycznych i słownictwa. Jest to zaawansowany technologicznie test komputerowy, którego wyniki dostępne są „od ręki”. The Standard Test (test standardowy) stanowi alternatywę dla testu komputerowego. Ma taki sam zakres i trwa 110 minut. Drugim testem jest The Speaking Test, trwający 12 minut, podczas którego oceniana jest umiejętność mówienia, przez wykwalifikowanego egzaminatora. Ostatnia część to The Writing Test. Zdający ma za zadanie w ciągu 45 minut napisać dwie prace w języku angielskim.

Korzyści, jakie daje Linguaskill

Egzamin Linguaskill (The Business Language Testing Service) służy do badania kompetencji językowych pracowników lub osób biorących udział w procesie rekrutacji. Dzięki dokładnemu raportowi pracodawca otrzymuje szczegółowe informacje o stopniu zaawansowania znajomości języka. Linguaskill okazuje się również przydatnym narzędziem wykorzystywanym przed planowanym kursem językowym w celu doboru właściwego szkolenia dla pracowników. Testy Linguaskill są dostępne u autoryzowanych agentów Linguaskill w Polsce.

Linguaskill pomaga:

 • Stać się bardziej konkurencyjną firmą lub instytucją, która umożliwia pracownikom doskonalenie swoich umiejętności językowych, przydatnych w międzynarodowych kontaktach biznesowych.
 • Skuteczniej rekrutować poprzez sprawdzanie umiejętności językowych kandydatów.
 • Określić stopień znajomości języka angielskiego zarówno pracodawcy, jak i potencjalnych pracowników.
 • Szybko i ekonomicznie określać potrzeby szkoleniowe pracowników w zakresie języka angielskiego.


Dlaczego właśnie Linguaskill?

 • Pozwala szybko i precyzyjnie ocenić poziom znajomości języka angielskiego kandydatów, a znane na całym świecie firmy używają Linguaskill w procesie rekrutacji.
 • Linguaskill pomaga lepiej rozdzielać stanowiska pracy, zgodnie z wymaganiami językowymi (na podstawie oceny znajomości języka angielskiego pracowników).
 • Linguaskill jest testem, który można przeprowadzić w każdej chwili i w dogodnym miejscu.


Linguaskill składa się z trzech niezależnych modułów:

 1. Reading, Listening & Language Knowledge (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur gramatycznych i słownictwa).
 2. Writing (pisanie).
 3. Speaking (mówienie).

Dzięki temu, że poszczególne moduły są niezależne:

 1. możesz wybrać ten, który chcesz zdawać (1, 2 lub wszystkie 3 moduły)
 2. każdy z nich jest oceniany osobno, a ich wyniki nie są sumowane.


Niezależność modułów jest bardzo konkurencyjną cechą Linguaskill, gdyż pozwala kontrolować wybrany obszar wiedzy oraz dostosować zakres testu do indywidulanych potrzeb i możliwości finansowych, zarówno w przypadku osób indywidualnych jak i klientów instytucjonalnych.

Moduły

 1. Moduł ReadingListening & Language Knowledge sprawdza znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętność rozumienia tekstów pisanych oraz wypowiedzi dotyczących środowiska pracy.
  • Trwa około 90 minut (+ 15 minut część administracyjna) i odbywa się w formie komputerowej.
  • Moduł ten jest tzw. testem adaptacyjnym. Oznacza to, że system zadaje pytania w oparciu o poprawność poprzedniej odpowiedzi. Jeżeli zostanie udzielona prawidłowo kolejne pytanie jest trudniejsze. W przypadku odpowiedzi błędnej pytanie jest łatwiejsze. Test trwa aż do ustalenia poziomu, na którym kandydat konsekwentnie udziela poprawnych odpowiedzi. Z uwagi na powyższy sposób działania podany czas trwania egzaminu może ulec skróceniu (np. jeżeli kandydat jest na bardzo niskim poziomie lub system jest w stanie szybko zdiagnozować poziom zdającego).
 2. Moduł Writing sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych w środowisku pracy oraz zakres słownictwa, a także struktur gramatycznych. Trwa 45 minut (+ 15 minut część administracyjna) i odbywa się w formie komputerowej.
  • Moduł Writing polega na napisaniu dwóch tekstów:
   • krótki tekst użytkowy, np. e-mail, wiadomość, list/pismo (50-60 słów); część ta jest obowiązkowa, a otrzymany wynik  stanowi 1/3 ostatecznej oceny
   • tekst dłuższy (180-200 słów), np. pismo, raport, zgodnie z instrukcją; można wybrać jedną z dwóch przedstawionych opcji; otrzymany wynik stanowi 2/3 ostatecznej oceny za ten moduł.
  • Moduł Writing oceniany jest przez egzaminatorów BULATS. Wyniki dostępne są bardzo szybko, w zależności od liczby osób jednorazowo przystępujących do egzaminu. Nierzadko przekazywane są tego samego  dnia lub w dniu następnym.
 3. Moduł Speaking sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych w środowisku pracy.
  • Trwa 15 minut (+ 15 minut część administracyjna) i odbywa się w formie komputerowej.
  • Moduł Speaking składa się z 5 części:
   • rozmowa, czyli udzielanie odpowiedzi na 8 pytań, dotyczących osoby zdającej, w kontekście pracy
   • czytanie na głos ośmiu zdań wyświetlanych na ekranie
   • ustna prezentacja, trwająca ok. 1 minuty, dotycząca określonego tematu związanego z pracą – każdy ma chwilę na przygotowanie
   • prezentacja z wykresami, czyli ustna prezentacja, trwająca ok. 1 minuty, przygotowywana w oparciu o wyświetlane na ekranie wykresy dotyczące zagadnień biznesowych w tym przypadku również jest czas na przygotowanie,
   • komunikacja, czyli wyrażenie opinii w oparciu o pięć pytań dotyczących jednego zagadnienia (np. planowania konferencji).
  • Moduł Speaking oceniany jest przez egzaminatorów BULATS. Wyniki dostępne są bardzo szybko, w zależności od liczby osób jednorazowo przystępujących do egzaminu. Nierzadko przekazywane są tego samego  dnia lub w dniu następnym.

Każdy moduł oceniany jest osobno, a wyniki nie sumują się do jednej całościowej wartości. To bardzo ważna cecha testu BULATS, gdyż dzięki niej można ocenić poszczególne umiejętności i sprawdzić, w czym jesteś lepszy, a w czym gorszy. Możesz też wybrać moduł, który uwydatni Twoje mocne strony.

Testu NIE MOŻNA NIE ZDAĆKażda osoba przystępująca do egzaminu otrzymuje oficjalne potwierdzenie posiadania określonych kompetencji językowych.

Wyniki przedstawiane są w postaci tzw. Raportów Linguaskill, w których uwzględniona jest ocena w skali Rady Europy od A1 do C2, a także opis umiejętności właściwych dla danego poziomu.

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Cambridge English Language Assessment a portalem społecznościowym LinkedIn możliwe jest dołączenie wyników z testu do profilu.

W przypadku Linguaskill dla każdego z trzech modułów określona jest następująca skala:

90-100 pkt.Upper advancedC2
75-89 pkt.AdvancedC1
60-74 pkt.Upper intermediateB2
40-59 pkt.IntermediateB1
20-39 pkt.ElementaryA2
10-19 pkt.BeginnerA1
pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

   Dołącz do newslettera!

  Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.