https://cambridge.pl
Skocz do treści

First Certificate in English - kurs przygotowujący do egzaminu językowego FCE (B2 First) online

Jaki certyfikat językowy wybrać?FCE, BEC, CAE, IELTS, BULATS, DELE

Cambridge School of English zaprasza na kursy przygotowujące do FCE online, jednego z najbardziej popularnych egzaminów językowych na świecie. Obecnie egzamin FCE występuje pod nazwą B2 First. Poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (upper intermediate), czyli B2.

Do egzaminu mogą przystąpić nie tylko osoby dorosłe, ale również uczniowie szkół, którym zależy na formalnym potwierdzeniu znajomości języka. Z myślą o nich opracowany został egzamin  B2 First for Schools (FCEfS). Test językowy jest na takim samym poziomie jak FCE, różnicą jest dostosowanie tematów do zainteresowań i potrzeb młodzieży szkolnej. Potwierdza umiejętność posługiwania się praktycznym językiem angielskim – używanym na co dzień w środowisku biznesowym czy w szkole.

Jakie instytucje uznają certyfikat językowy FCE?

Egzaminy FCE, do których przygotowuje Cambridge English, uznaje ponad 20.000 placówek edukacyjnych, instytucji rządowych i pracodawców na całym świecie. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów oceniania (CEFR – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), bez trudu można określić poziom różnych sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, czytanie i stosowanie struktur gramatycznych). Każdemu egzaminowi odpowiada jeden poziom w skali CEFR. Certyfikaty FCE, do których przygotowuje szkoła językowa Cambridge School of English są ważne bezterminowo.

Informacje praktyczne - Egzamin FCE (B2 First)

Do egzaminu B2 First (FCE) można przystąpić w wersji komputerowej i stacjonarnej na całym świecie. W Polsce sesje egzaminacyjne odbywają się w największych miastach (Warszwa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kielce, Olsztyn i inne). Sesje egzaminacyjne odbywają się wiele razy w roku. Koszt przystąpienia do FCE to ok. 625-650 PLN.

Jakie korzyści daje certyfikat B2 First (FCE- First Certificate in English)?

Co roku tysiące osób przystępuje do egzaminu językowego B1 First (FCE), aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie na dobrą uczelnię i znalezienie satysfakcjonującej pracy. Certyfikat potwierdza, że osiągnęło się poziom angielskiego na tyle wysoki, by bez większych trudności podjąć naukę na zagranicznej uczelni, mieszkać czy pracować w anglojęzycznym środowisku.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

W trakcie przygotowań do egzaminu uczysz się praktycznego języka angielskiego i rozwijasz 4 kluczowe kompetencje językowe;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Certyfikat uznawany jest przez instytucje, szkoły i uczelnie na całym świecie jako potwierdzenie znajomości angielskiego na poziomie B2 (upper intermediate);

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Ułatwia dostanie się na studia w kraju i za granicą;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Umożliwia wzięcie udziału w programach wymiany międzyuczelnianej, np. Erasmus;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Umożliwia studia I stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Może pomóc osiągnąć sukces zawodowy i uzyskać większe zarobki w Polsce i za granicą, gdyż honorują go najlepsi pracodawcy, m.in. KPMG, Adidas, Coca-Cola, Siemens sp. z o.o., Hewlett-Packard Poland;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Przy odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym pozwala na nauczanie angielskiego w przedszkolach i w klasach 1–3 szkół podstawowych w Polsce;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Uznaje go Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości angielskiego, której wymaga się od pracowników polskiej służby cywilnej;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Jest honorowany przez MEN jako potwierdzenie biegłości językowej, której wymaga się od pilotów wycieczek.

Jak wygląda egzamin B2 First (FCE)?

Egzamin FCE zdawać można w formie tradycyjnej lub komputerowej. Składa się on z następujących części: testu gramatycznego i czytania, pisania, słuchania, mówieniaTrwa ok. 3,5 h. Do części ustnej przystępuje się w tym samym albo innym dniu, a zdaje się ją w parze z innym kandydatem. Poszczególne zadania mają różne formy, np. wielokrotny wybór, dopasowywanie fragmentów tekstu, uzupełnianie zdań, poprawianie błędów.

Zakres materiału - kurs FCE

Egzamin B2 First (FCE) sprawdza, czy znasz angielski wystarczająco dobrze, by uczyć się albo pracować w środowisku anglojęzycznym. Przystępując do egzaminu powinieneś:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Umieć stosować najważniejsze zasady gramatyki oraz posługiwać się średnio zaawansowanie urozmaiconym słownictwem;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Potrafić konstruować najczęstsze wypowiedzi pisemne, takie jak raporty, maile, listy, artykuły, recenzje, opisy, rozprawki;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Rozumieć codzienne rozmowy, informacje telewizyjne i radiowe, wywiady, nieskomplikowane prezentacje;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Umieć wyrażać swoją opinię, prowadzić dyskusję i przedstawiać argumenty, opisywać obrazy i uczucia, opowiadać o swoich planach i zainteresowaniach;

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Radzić sobie z czytaniem rozmaitych niespecjalistycznych tekstów, takich jak książki, czasopisma, gazety.

Zadania i ocena egzaminu FCE

FCE / FCEFS Czas trwania Ilość zadań Punkty (% łącznej punktacji)
READING AND USE OF ENGLISH
75 min
7 zadań/52 pytania
40 %
WRITING
80 min
2 zadani
20%
LISTENING
40 min
4 zadania/30 pytań
20%
SPEAKING
14 min na parę kandydatów
4 zadania
20%

Pozytywny wynik uzyskują osoby, które otrzymały przynajmniej 60% punktów z egzaminu FCE:

 

A – 80-100% B – 75-79% C – 60-74% D – 55-59% E – do 55%

Wyniki egzaminu B2 First (FCE- First Certificate in English) w formie papierowej są dostępne po około 7 tygodniach od daty testu, zaś dla zdających egzamin w wersji komputerowej już po ok. 2 tygodniach.

Po egzaminie kandydaci otrzymują szczegółowe zestawienie wyników, które zawiera oceny z poszczególnych części testu, jak i ocenę łączną (literową oraz tę w skali porównawczej). Statement of Results informuje także o uzyskaniu poziomu B2 znajomości języka angielskiego wraz z dokładnym opisem posiadanych umiejętności.

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy dla ósmoklasistów z angielskiego kursy dla młodzieży lub kursy maturalne (Warszawa)

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

     Dołącz do newslettera!

    Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.