Jaki certyfikat językowy warto zdać do pracy za granicą?

Jaki certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego warto zdać do pracy za granicą? Online lub stacjonarnie

Jeśli myślisz o podjęciu stałej pracy zarobkowej lub stażu za granicą należy rozważyć zdanie certyfikatu znajomości języka. W wielu krajach, firmy i inne instytucje oczekują potwierdzenia znajomości języka urzędowego kraju, do którego wyjeżdżasz lub języka, w którym będziesz pracować. Jedne państwa wymagają bardzo konkretnych certyfikatów (np. Kanada uznaje jedynie IELTS z nie-kanadyjskich dokumentów), a w innych jest ich więcej do wyboru (np. w Wielkiej Brytanii czy USA). Podobnie sprawa ma się w innych miejscach – przykładowo, w krajach azjatyckich coraz częściej można pracować ze zdanym angielskim certyfikatem TOEIC, ale do niektórych zawodów, chociażby w Chinach, będzie już potrzebny egzamin HSK.

Certyfikaty językowe do pracy w krajach anglojęzycznych

Wielka Brytania

FCE (First Certificate in English), również występujący pod nazwą B2 First. Jest to dokument potwierdzający Twoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2, czyli średnio zaawansowanym. Jest to już poziom większej samodzielności językowej, choć jeszcze nie na poziomie eksperckim. Informuje on Twojego pracodawcę, że możesz swobodnie poruszać się w środowisku anglojęzycznym. Jest ważny bezterminowo.

Dowiedz się więcej o egzaminie FCE na naszej stronie.

CAE (Certificate in Advanced English), który obecnie nazywany jest C1 Advanced, również jest ważnym bezterminowo certyfikatem. Potwierdza on znajomość języka na poziomie C1, czyli już zaawansowanym.

Dowiedz się więcej o egzaminie CAE na naszej stronie.

CPE (Certificate of Proficiency in English) jest formalnym potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników języka (native speakerzy). Dzięki niemu, można rozpocząć zagraniczną karierę w środowisku biznesowym. Egzamin Proficiency jest, ważnym bezterminowo, gwarantem biegłego poziomu 4 kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, pisania, mówienia, czytania.

Dowiedz się więcej o egzaminie CPE na naszej stronie.

 

Kanada

IELTS (International English Language Testing System) to jeden z najbardziej znanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego. Jest honorowany przez ponad 8 tysięcy instytucji na całym świecie. Jego wyniki są ważne zazwyczaj przez 2 lata – instytucje najczęściej nie honorują wyników starszych niż 24 miesiące. Mogą jednak występować wyjątki – warto tę informację sprawdzić w samej instytucji, którą jesteśmy zainteresowani. Występują dwa warianty egzaminu IELTS:

IELTS General Training – dla osób pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe w kraju anglojęzycznym lub rozpocząć edukację na poziomie innym niż uniwersytecki;
IELTS Academic – dla osób planujących studia pierwszego lub drugiego stopnia na zagranicznej uczelni lub pragnących podjąć pracę w innym kraju.

Dowiedz się więcej o egzaminie IELTS na naszej stronie.

CELPIP (Canadian English Language Proficiency Index Program) są wiodącymi w Kanadzie ogólnymi testami z języka angielskiego-kanadyjskiego w zakresie imigracji, obywatelstwa i pracy. Testy są oficjalnie akceptowane przez wiele rządów, organizacje zawodowe, uniwersytety i pracodawców. Istnieją dwie wersje testu:

CELPIP General – Ocenia umiejętności mówienia, czytania, słuchania i pisania przez zdającego w kanadyjskiej odmianie angielskiego i jest używany do wniosków o pobyt stały i przyznawania tytułów zawodowych – ekspertów, menedżerów itp. Można go zdawać w wielu krajach.
CELPIP General LS – Jest to ocena umiejętności jedynie mówienia i rozumienia ze słuchu. Wykorzystywana jest do rozpatrywania wniosków o obywatelstwo i tytuły zawodowe. W odróżnieniu od CELPIP General, można go zdać jedynie w Kanadzie.

Nowa Zelandia

NZCEL (New Zealand Certificates in English Language), czyli Certyfikaty nowozelandzkie z kwalifikacji języka angielskiego, są przeznaczone dla osób uczących się języka angielskiego jako języka dodatkowego. Kwalifikacje te są dostępne dla wszystkich części sektora języka angielskiego: średniego, wyższego, społecznego, dla stałych i tymczasowych rezydentów oraz studentów zagranicznych.

Australia

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test) jest testem przeprowadzanym przez Internet międzynarodowo. Egzamin sprawdza umiejętności pisania, czytania, słuchania i mówienia. Odbywa się bardzo często przez cały rok w różnych lokalizacjach.

Dowiedz się więcej o egzaminie TOEFL na naszej stronie.

Stany Zjednoczone

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) jest egzaminem organizowanym przez amerykański Educational Testing Service (ETS). Z tego powodu certyfikat ten stanowi dobry wybór, jeśli planujesz emigrację zarobkową do USA. Jest ważny dwa lata.

Dowiedz się więcej o egzaminie TOEFL na naszej stronie.

Nieanglojęzyczne certyfikaty językowe

Kraje niemieckojęzyczne

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to test mający na celu weryfikację znajomości języka niemieckiego w kontekście biznesowym, ogólnym środowisku pracy oraz w sytuacjach życia codziennego. Stworzony został przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową w 1996 roku i jest wykorzystywany w firmach jako narzędzie do oceny efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników. Uznanie znalazł w takich firmach jak: Deutsche Bank, Valeo, Bre Bank czy Miele.

Dowiedz się więcej o egzaminie WiDaF na naszej stronie.

Kraje hiszpańskojęzyczne

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) jest oficjalnym egzaminem z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanym przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Hiszpanii. Zdawać go można od poziomu A1 do poziomu C2, w zależności od oczekiwań potencjalnych pracodawców. Na terenie Hiszpanii z powodzeniem można pracować np. w służbie zdrowia czy administracji ze zdanym DELE na poziomach B2-C2.

Dowiedz się więcej o egzaminie DELE na naszej stronie.

Kraje francuskojęzyczne

DELF i DALF (Diplôme d’études de langue française i Diplôme approfondi de langue française) to oficjalne certyfikaty wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzaminy są przeprowadzane na różnych poziomach. Uznawane są przez wiele firm francuskich i stanowią świetne rozwiązanie dla osób, które chcą tam rozpocząć karierę. Ważne są bezterminowo.

Dowiedz się więcej o egzaminach DELF i DALF na naszej stronie.


TCF (Test de Connaissance du Français) stworzony został przez CIEP (Centre International d’études pédagogiques – Międzynarodowe Centrum Nauk Pedagogicznych). Jest to ważny przez 2 lata certyfikat, pomagający w zdobyciu pracy w środowisku francuskojęzycznym. Istnieją różne rodzaje tego testu:

TCF tout public, czyli TCF dla wszystkich;
TCF Québec, czyli test dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebecu – prowincji kanadyjskiej;
TCF ANF (Accès à la nationalité française), czyli test stworzony dla osób, które chciałyby wystąpić o francuskie obywatelstwo poprzez zawarcie związku małżeńskiego lub naturalizację;
TCF DAP, czyli test dla osób, które chcą rozpocząć studia we Francji i potrzebują dokumentu potwierdzającego znajomość języka francuskiego.

Dowiedz się więcej o egzaminie TCF na naszej stronie.