Czym jest Blended-learning w nauce języka angielskiego?

Jest to połączenie dwóch aspektów uczenia się: zajęć bezpośrednio z nauczycielem (online bądź stacjonarnie) oraz pracy własnej.

Ta metoda pozwala na jednoczesne korzystanie z plusów nauki z lektorem oraz samodzielnej pracy. Z jednej strony masz nauczyciela, dzięki któremu możesz rozwiać wszystkie swoje wątpliwości, uczyć się efektywnie i z większą motywacją, a z drugiej masz czas na myślenie i zapoznawanie się np. z tekstem czy innymi zadaniami, w dowolnym czasie.

Efektywna nauka czytania i pisania

Masz dostęp do wielu tekstów i zadań pisemnych i możesz je wykonywać w wolnym czasie. Pozwala to z powodzeniem zaplanować tradycyjne spotkania w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie lekcji na doskonalenie takich umiejętności jak: konwersacje, reakcje spontaniczne, omówienie niezrozumiałej konstrukcji gramatycznej czy popełnionych błędów itp.

Aktywna nauka gramatyki języka angielskiego

Z lektorem najłatwiej nauczysz się niuansów gramatycznych i skomplikowanych zadań, a później możesz ćwiczyć je samodzielnie. Lektor polski będzie kładł na to duży nacisk, ponieważ wie, jak bardzo ważny jest to aspekt oraz, że nie przychodzi on naturalnie.

Rozumienie ze słuchu

Przy rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu ogromną wartość ma ilość powtórzeń nagrania dźwiękowego. Podczas tradycyjnej lekcji z lektorem ciężko na to poświęcić dużo czasu, bo może to wywołać znużenie lub stratę zajęć. Natomiast w trakcie samodzielnej pracy możesz słuchać tekstu, aż do całkowitego zrozumienia, zwłaszcza gdy jednocześnie masz przed sobą skrypt nagrania.

Najlepszy sposób nauki wymowy

Nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem i obcowania z jego akcentem, sposobem wymowy, manierą itp. Dzięki blended-learning możesz poświęcić więcej czasu na naturalne rozmowy, niż przykładowo, uzupełnianie luk w tekście, czy opisywanie zdjęć.

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się dodatkowe informacje na temat naszych kursów oraz metodologii nauczania języków obcych:

cambridge.pl

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego office@cambridge.com.pl również w przypadku, gdy w danym momencie w naszym sklepie internetowym nie jest dostępny kurs, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż nowe kursy w Cambridge School of English rozpoczynają się wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.