Egzamin CPE Certificate of Proficiency in English

certyfikat men

Cambridge School of English zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminu językowego na poziomie biegłym. Obecnie egzamin ten występuje pod nazwą C2 Proficiency (CPE – Certificate of Proficiency in English). Potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (proficient), czyli C2. Certyfikat ten jest formalnym potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zbliżonych do rodzimych użytkowników języka. C2 Proficiency umożliwi podjęcie studiów, również doktoranckich czy podyplomowych na anglojęzycznych uczelniach. Otwiera on wiele ścieżek kariery w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Kto uznaje certyfikaty C2 Proficiency (CPE)?

Egzaminy C2 Proficiency (CPE) uznają wszystkie najważniejsze placówki edukacyjne, pracodawcy i instytucje rządowe. Osoby z certyfikatem C2 Proficiency (CPE) zwiększają swoje szanse na otrzymanie lepszej pracy czy studia na prestiżowej uczelni. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów oceniania (skali CEFR – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), egzamin Proficiency jest gwarantem biegłego poziomu 4 kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, pisania, mówienia, czytania. Egzaminy Cambridge English CPE (Certificate in Proficiency in English) są ważne bezterminowo.

Informacje praktyczne

Do egzaminu C2 Proficiency (CPE) można przystąpić na całym świecie. Do tak ważnego testu możemy przystąpić kilka razy w roku. Egzamin dostępny jest w wersji papierowej i komputerowej w ośrodkach w dużych miastach w Polsce: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie. Koszt przystąpienia do C2 Proficiency (CPE) to ok. 680-700 zł.

Jakie korzyści daje certyfikat C2 Proficiency (CPE)?

Co roku wiele osób przystępuje do C2 Proficiency (CPE), aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie miejsca na uczelni wyższej i znalezienie pracy. Certyfikat potwierdza, że osiągnęło się najwyższy poziom biegłości językowej, znajomość języka jest podobna do poziomu znajomości rodzimego użytkownika języka angielskiego.

Crown

Uznawany przez instytucje, szkoły i uczelnie na całym świecie.

Crown

Potwierdza znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie – C2.

Crown

Umożliwia naukę na uczelniach w krajach anglojęzycznych na poziomie studiów doktoranckich czy podyplomowych.

Crown

Może zwalniać z lektoratów z angielskiego na studiach w Polsce i egzaminów końcowych.

Crown

Może pomóc osiągnąć sukces zawodowy i uzyskać większe zarobki w Polsce i za granicą, gdyż honorują go najlepsi pracodawcy, m.in. KPMG, Adidas, Coca-Cola, Siemens sp. z o.o., Hewlett-Packard Poland.

Crown

Ułatwia podjęcie pracy np. na stanowiskach kierowniczych, gdzie niezbędna jest znajomość angielskiego do prowadzenia międzynarodowych negocjacji biznesowych.

Crown

Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego.

Jak wygląda egzamin CPE?

Egzamin C2 Proficiency (CPE) zdawać można w wersji komputerowej lub papierowej. Podobnie jak FCE i CAE, składa się on z czterech części. Jednego dnia zdaje się Reading oraz Use of English (czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu wraz z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów. Poszczególne zadania mają różne formy np. dopasowywanie fragmentów tekstu, transformacje zdań, poprawianie błędów, uzupełnianie zdań.

Poszczególne części trwają następująco:

Crown

Reading oraz use of English (czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym) – 90 minut.

Crown

Writing (pisanie) – 90 minut.

Crown

Listening (słuchanie) – 40 minut.

Crown

Speaking (mówienie) – 16 minut na parę kandydatów.

Zakres materiału

Egzamin sprawdza, czy znasz angielski wystarczająco dobrze, by móc posługiwać się nim swobodnie w każdej sytuacji. Przystępując do egzaminu powinieneś:

Crown

czytać ze zrozumieniem i wychwytywać szczegóły w rozmaitych tekstach na poziomie całego utworu, jak i poszczególnych wyrażeń – w literaturze, prasie, publikacjach nieliterackich;

Crown

umieć stosować zaawansowane struktury gramatyczne oraz posługiwać się bogatym, różnorodnym słownictwem, rozróżniać pomiędzy językiem potocznym a oficjalnym;

Crown

potrafić pisać skomplikowane raporty, sprawozdania czy eseje, tworzyć korespondencję służbową dostosowaną do konkretnego odbiorcy tekstu;

Crown

rozumieć ze szczegółami niemal wszystko, co można usłyszeć w życiu codziennym, na uczelni i w firmie: wiadomości, wykłady, prezentacje, dyskusje, umieć rozpoznać różne postawy;

Crown

negocjować, prezentować detalicznie złożone problemy, dyskutować na abstrakcyjne tematy, wyrażać i uzasadniać swoje opinie, posługiwać się bogatym słownictwem, podsumowywać wypowiedzi, wykonywać zadania na podstawie otrzymanych materiałów (ilustracje, teksty).

Zadania i ocena egzaminu

CPE Czas trwania Ilość zadań Punkty (% łącznej punktacji)
READING AND USE OF ENGLISH
90 min
8 zadań/53 pytań
40%
WRITING
90 min
2 zadania
20%
LISTENING
40 min
4 zadania/30 pytań
20%
SPEAKING
16 min na parę kandydatów
3 zadania
20%

Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje uzyskanie minimum 60% możliwych do zdobycia punktów.

A – 80-100%
(poziom C2)
B – 75-79%
(poziom C2)
C – 60-74%
(poziom C2)
Certyfikat C1
45-59%
Ocena negatywna
44% i poniżej

Wyniki egzaminu w wersji papierowej dostępne są po około 7 tygodniach, natomiast wyniki testu w formie komputerowej uzyskujemy po 2 tygodniach.

Zapisz się na kurs przygotowujące do egzaminu CPE już dziś:

office@cambridge.com.pl lub pod numerem telefonu 22 62 23 019.

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy z angielskiego dla  ósmoklasistów, kursy dla młodzieży lub kursy maturalne (Warszawa)