Kursy in-company, szkolenie biznesowe​

TEFL - Teaching English as a Foreign Language

Kurs TEFL (stacjonarny lub online) to szkolenie metodyczne dla nauczycieli online. Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym przyswojoną wiedzę.

TEFL (ang. Teaching English as a Foreign Language) dotyczy nauczania języka angielskiego wszystkich, których pierwszym językiem nie jest angielski. Zazwyczaj też osoby te uczą się angielskiego na terenie, gdzie nie jest on powszechnie używany i nie ma wielu możliwości na naturalny kontakt z tym językiem.

Z TEFL zazwyczaj możemy się spotkać w kraju ojczystym uczniów w szkołach państwowych lub na lekcjach prywatnych, czy to w postaci szkół językowych, czy korepetycji. Nauczycielami mogą być native speakerzy lub osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Nauczanie różni się w tych dwóch przypadkach, dlatego w profesji nauczycielskiej znajdziemy dla nich inne nazewnictwo.

Szkolenie metodyczne TEFL - Teaching English as a Foreign Language dla nauczycieli

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli TEFL – Teaching English as a Foreign Language to wygodne, jak i dostosowane do kursanta rozwiązanie, umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie nauczania języka angielskiego. Jest to nowoczesne rozwiązanie, z którego będzie  zadowolony nawet najbardziej wymagający użytkownik.

Co otrzymasz w ramach kursu?

Uczestnik w ramach kursu otrzymuje dostęp do najważniejszych tekstów, materiałów audio i wideo oraz interaktywnych ćwiczeń i testów. Szkolenie metodyczne dla nauczycieli L2 – Language Consulting i Cambridge School of English to płynne połączenie praktyki z wiedzą teoretyczną z zakresu metod i technik nauczania. Dodatkowo kurs TEFL wyposaża lektora języka angielskiego w niezbędną wiedzę oraz gotowe materiały do wykorzystania podczas zajęć w formie planów lekcji. Szkolenie metodyczne w pełni przygotowuje do wykonywania zawodu. 

Kurs TEFL online to narzędzie, dzięki któremu uczestnicy poznają typy zdań, wykorzystywanych podczas nauczania określonych sprawności. Poznają również ćwiczenia rozgrzewkowe, czy metody powtórzenia materiału. Zaznajamiają się też z zagadnieniem motywacji na zajęciach. Kurs oferowany przez Cambridge School of English i L2 – Language Consulting wyposażony jest w unikalne, kompleksowe treści oraz materiały interaktywne.

Kurs TEFL online - Teaching English as a Foreign Language - moduły

Crown

Speaking;

Crown

Reading;

Crown

Writing;

Crown

Listening;

Crown

Lesson Planning;

Crown

Motivation and Teaching with Imagination;

Crown

Teaching Grammar;

Crown

Teaching Vocabulary;

Crown

English for Specifica Purposes & Business English;

Crown

Teaching Resources.

W ramach kursu kursant nauczy się...

Crown

jak inspirować kursantów do nauki;

Crown

w jaki sposób prezentować wiedzę gramatyczną;

Crown

jak powtarzać materiał;

Crown

w jaki sposób nauczać poszczególnych sprawności;

Crown

jak nauczać dorosłych;

Crown

w jaki sposób nauczać dzieci;

Crown

w jaki sposób nauczać w atrakcyjny sposób;

Crown

jak motywować kursantów do mówienia;

Crown

w jaki sposób planować zajęcia;

Crown

jak przeprowadzać rozgrzewki językowe;

Crown

w jaki sposób wykorzystywać zasoby internetowe w procesie nauczania;

Crown

jak być samodzielnym i kompetentnym lektorem języka angielskiego.

Cały kurs stacjonarny trwa około 6 miesięcy i kosztuje ok. 5.000-6.000 zł – cały kurs TEFL online kosztuje 699 zł.

Po jego zakończeniu kursant otrzymuje certyfikat TEFL.

Zobacz też na naszej platformie Kursy TEFL online (teflonline.uk.com).

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy dla egzamin gimnazjalne z angielskiego dla młodzieży lub kursy maturalne (Warszawa)