TEFL - Teaching English as a Foreign Language

Kurs TEFL to szkolenie metodyczne dla nauczycieli. Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym przyswojoną wiedzę.

TEFL (ang. Teaching English as a Foreign Language) dotyczy nauczania języka angielskiego wszystkich, których pierwszym językiem nie jest angielski. Zazwyczaj też osoby te uczą się angielskiego na terenie, gdzie nie jest on powszechnie używany i nie ma wielu możliwości na naturalny kontakt z tym językiem.

Z TEFL zazwyczaj możemy się spotkać w kraju ojczystym uczniów w szkołach państwowych lub na lekcjach prywatnych, czy to w postaci szkół językowych, czy korepetycji. Nauczycielami mogą być native speakerzy lub osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Nauczanie różni się w tych dwóch przypadkach, dlatego w profesji nauczycielskiej znajdziemy dla nich inne nazewnictwo.

Szkolenie metodyczne TEFL - Teaching English as a Foreign Language dla nauczycieli

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli TEFL – Teaching English as a Foreign Language to wygodne, jak i dostosowane do kursanta rozwiązanie, umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie nauczania języka angielskiego. Jest to nowoczesne rozwiązanie, z którego będzie  zadowolony nawet najbardziej wymagający użytkownik.

Co otrzymasz w ramach kursu?

Uczestnik w ramach kursu otrzymuje dostęp do najważniejszych tekstów, materiałów audio i wideo oraz interaktywnych ćwiczeń i testów.  Szkolenie metodyczne dla nauczycieli L2 – Language Consulting i  Cambridge School of English to płynne połączenie praktyki z wiedzą teoretyczną z zakresu metod i technik nauczania. Dodatkowo kurs TEFL wyposaża lektora języka angielskiego w niezbędną wiedzę oraz gotowe materiały do wykorzystania podczas zajęć w formie planów lekcji. Szkolenie metodyczne w pełni przygotowuje do wykonywania zawodu. 

Kurs TEFL to narzędzie, dzięki któremu uczestnicy poznają typy zdań, wykorzystywanych podczas nauczania określonych sprawności. Poznają również ćwiczenia rozgrzewkowe, czy metody powtórzenia materiału. Zaznajamiają się też z zagadnieniem motywacji na zajęciach. Kurs oferowany przez Cambridge School of English i L2 – Language Consulting wyposażony jest w unikalne, kompleksowe treści oraz materiały interaktywne.

Kurs TEFL - Teaching English as a Foreign Language - moduły

Speaking

Reading

Writing

Listening

Lesson Planning

Motivation and Teaching with Imagination

Teaching Grammar

Teaching Vocabulary

English for Specifica Purposes & Business English

Teaching Resources

W ramach kursu kursant nauczy się...

jak inspirować kursantów do nauki;

w jaki sposób prezentować wiedzę gramatyczną;

jak powtarzać materiał;

w jaki sposób nauczać poszczególnych sprawności;

jak nauczać dorosłych;

w jaki sposób nauczać dzieci;

w jaki sposób nauczać w atrakcyjny sposób;

jak motywować kursantów do mówienia;

w jaki sposób planować zajęcia;

jak przeprowadzać rozgrzewki językowe;

w jaki sposób wykorzystywać zasoby internetowe w procesie nauczania;

jak być samodzielnym i kompetentnym lektorem języka angielskiego;

Cały kurs stacjonarny trwa około 6 miesięcy i kosztuje ok. 5000-6000 zł. Po jego zakończeniu kursant otrzymuje certyfikat.

Zobacz też na naszej platformie “Kursy TEFL online” (teflonline.uk.com).

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla seniorów – angielski z dojazdem, kursy dla egzamin gimnazjalne z angielskiego dla młodzieży lub kursy maturalne (Warszawa)