podstrona angielski młodzież

Kurs języka angielskiego dla młodzieży

Jesteś ósmoklasistą, licealistą, bądź tegorocznym maturzystą? Chciał_byś rozwijać swoje umiejętności językowe, uzyskać lepsze wyniki w szkole lub przygotować się do egzaminu? 

Zapraszamy na kursy standardowe lub intensywne kursy weekendowe i poranne.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych lektorów języka angielskiego oraz native speakerów.

Nauka i kursy języka angielskiego dla młodzieży – czy warto?

Znajomość języka angielskiego otwiera szerokie możliwości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dzięki językom obcym możemy łatwo komunikować się z osobami z różnych zakątków świata, mamy możliwość swobodnego podróżowania, studiowania na zagranicznych uczelniach, odbywania staży lub otrzymania awansu w pracy. Nauka języków obcych doskonale stymuluje nasz mózg, rozwija pamięć, pobudza zdolność logicznego myślenia, w konsekwencji wpływając na lepsze ogólne wyniki w nauce. Młodzież aktywnie ucząca się języków obcych uzyskuje bardziej satysfakcjonujące wyniki na egzaminach, dzięki lepszej koncentracji i umiejętności skutecznego wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dowiedziono również, że osoby posługujące się językami obcymi lepiej radzą sobie w stresujących sytuacjach, potrafią bowiem znaleźć rozwiązanie problemu szybciej niż osoby jednojęzyczne 

 

W ofercie Cambridge School of English znajdziemy następujące kursy językowe online oraz stacjonarne dla młodzieży:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy angielskiego z Native Speakerem

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Egzamin ósmoklasisty – przygotowanie w formie zajęć grupowych i indywidualnych

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy maturalne – Matura podstawowa i Matura rozszerzona w formie lekcji w trybie grupowym i indywidualnym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Lekcje indywidualne – angielski online (korepetycje z angielskiego)

Jeśli  chciałbyś przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, egzaminu maturalnego z języka angielskiego czy egzaminu na studia zagraniczne, z pewnością znajdziesz odpowiedni kurs w ofercie Cambridge School of English.

Lekcje angielskiego dla młodzieży – o czym warto pamiętać?

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty podczas nauki angielskiego należy pamiętać o:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Systematyczności – regularna nauka języka obcego jest kluczem do sukcesu. Znacznie lepsze rezultaty osiągamy rozwijając znajomość języka obcego codziennie, niż ucząc się go nawet kilka godzin jednorazowo, ale nieregularnie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Dbałości o podstawy – gdy mamy solidne podstawy z zakresu gramatyki i słownictwa, łatwiej jest poczynić zauważalne postępy w nauce języka.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Stawianiu sobie celów – języka najlepiej uczyć się etapami, ich uporządkowanie jest bardziej korzystne niż chaotyczna nauka

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Aktywnej postawie – warto zgłębiać znajomość języka obcego w każdy możliwy sposób, możemy znaleźć kanały na YouTube o interesującej tematyce, czytać teksty w języku obcym, nawet jeśli nie rozumiemy każdego słowa, a na wakacjach nie bać się zamienić kilku słów w języku obcym.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Nauce słówek – warto stale rozwijać zasób słownictwa, dzięki temu będziemy w stanie bez najmniejszych trudności porozumieć się w języku obcym.

Poprzedni
Następny

Kursy angielskiego stacjonarne i online dla młodzieży – charakterystyka

Kursy angielskiego dla ósmoklasistów

Kursy angielskiego dla ósmoklasistów są zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a programy nauczania stworzone przez Cambridge School of English koncentrują się na zdobyciu i utrwaleniu umiejętności wymaganych na egzaminie. W toku szkolenia wykorzystujemy różnorodne materiały, skupiając się na rozwijaniu nie tylko umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, ale również wprowadzamy nowe słownictwo, gramatykę, formy pisemne i strategie egzaminacyjne. Nauczyciel stymuluje uczestników kursu do aktywnego udziału w lekcji – pracują indywidualnie, w parach, w grupach, biorą udział w dyskusjach, przygotowują prezentacje, projekty. 

Kursy językowe dla ósmoklasistów z lektorem polskim:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w systemie standardowym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Lekcje angielskiego dla młodzieży dwa razy w tygodniu po 45, 60 lub 90 minut

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensywne kursy weekendowe

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Lekcje angielskiego dla młodzieży 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 120 minut

Kursy językowe dla ósmoklasistów z Native Speakerem:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w systemie standardowym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Lekcje angielskiego dla młodzieży dwa razy w tygodniu po 45, 60 lub 90 minut

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensywne kursy weekendowe

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Lekcje angielskiego dla młodzieży 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 120 minut

Kursy angielskiego dla licealistów i maturzystów

Kursy angielskiego dla licealistów są oparte o podstawy programowe zalecane przez MEN. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych lektorów polskich i Native Speakerów.
Podczas zajęć pracujemy nad doskonaleniem płynnego wypowiadania się w języku angielskim, utrwalamy i poszerzamy słownictwo oraz struktury gramatyczne. Nauczyciel zachęca uczniów do aktywnego udziału w dyskusjach, przygotowania projektów oraz prezentacji. Prowadzimy również zajęcia przygotowujące do Matury podstawowej i rozszerzonej.
 

Kursy językowe dla licealistów z lektorem polskim:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w systemie standardowym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 45, 60 lub 90 minut

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensywne kursy weekendowe

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 120 minut

Kursy językowe dla licealistów z Native Speakerem:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w systemie standardowym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 45, 60 lub 90 minut

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensywne kursy weekendowe

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 120 minut

Kursy przygotowujące do
egzaminów językowych

Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących poziom znajomości językowej. Więcej informacji znajdziesz klikając w wybrany przycisk.

Platformy e-learningowe uzupełniające naukę angielskiego

W naszej ofercie posiadamy również platformy edukacyjne, które uzupełniają kursy językowe, jak również mogą być używane indywidualnie do samokształcenia lub uzupełnienia wiedzy. Więcej informacji o poszczególnych platformach e-learningowych znajdziesz klikając w wybrany przycisk.

Cambridge School of English motywuje do nauki języków!

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Na naszych kursach angielskiego wykorzystujemy metody nauczania, które pobudzają wyobraźnię i angażują uczniów, dając im motywację do dalszej nauki. Programy nauczania dostosowane są do potrzeb młodzieży i poruszają interesującą ją tematykę.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy angielskiego dla młodzieży prowadzimy w niewielkich grupach już od 3 osób, co umożliwia bardziej indywidualne podejście do potrzeb językowych uczniów, sprawia, że nauka jest bardziej skuteczna, a rezultaty przychodzą szybciej.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Koncentrujemy się na realnych efektach i badamy rezultaty zajęć i postępy w nauce.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Nasze kursy angielskiego dla młodzieży są prowadzone pod okiem metodyka. Rodzice mogą skontaktować się z metodykiem oraz nauczycielem, aby zbadać postępy w nauce swoich dzieci. Ponadto, uczniowie otrzymują raporty semestralne, które pokazują ich postępy oraz rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia.

Osoby zainteresowane zapisaniem się na: nauka i kursy języka angielskiego dla młodzieży, kursy angielskiego dla gimnazjalistów, kursy angielskiego dla licealistów, kursy maturalne, bądź kursy przygotowujące do egzaminów prosimy o kontakt.
 
Do grup można dołączyć w dowolnym momencie!

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla młodzieży – angielski z dojazdem, kursy dla ósmoklasisty z angielskiego lub kursy maturalne (Warszawa)