podstrona angielski młodzież

English language course for teenagers

Jesteś ósmoklasistą, licealistą, bądź tegorocznym maturzystą? Chciał_byś rozwijać swoje umiejętności językowe, uzyskać lepsze wyniki w szkole lub przygotować się do egzaminu? 

We invite you to take part in standard courses / intensive weekend and morning courses.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych lektorów języka angielskiego oraz native speakerów.

Teaching and English language courses for teenagers - is it worth it?

Znajomość języka angielskiego otwiera szerokie możliwości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dzięki językom obcym możemy łatwo komunikować się z osobami z różnych zakątków świata, mamy możliwość swobodnego podróżowania, studiowania na zagranicznych uczelniach, odbywania staży lub otrzymania awansu w pracy. Nauka języków obcych doskonale stymuluje nasz mózg, rozwija pamięć, pobudza zdolność logicznego myślenia, w konsekwencji wpływając na lepsze ogólne wyniki w nauce. Młodzież aktywnie ucząca się języków obcych uzyskuje bardziej satysfakcjonujące wyniki na egzaminach, dzięki lepszej koncentracji i umiejętności skutecznego wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dowiedziono również, że osoby posługujące się językami obcymi lepiej radzą sobie w stresujących sytuacjach, potrafią bowiem znaleźć rozwiązanie problemu szybciej niż osoby jednojęzyczne 

 

W ofercie Cambridge School of English znajdziemy następujące kursy językowe online oraz stacjonarne dla młodzieży:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży z Polish Lector

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

English courses with Native Speaker

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Egzamin ósmoklasisty – przygotowanie w formie zajęć grupowych i indywidualnych

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Matura courses – Matura podstawowa i Matura rozszerzona w formie lekcji w trybie grupowym i indywidualnym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Individual lessons – angielski online (korepetycje z angielskiego)

Jeśli  chciałbyś przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, egzaminu maturalnego z języka angielskiego czy egzaminu na studia zagraniczne, z pewnością znajdziesz odpowiedni kurs w ofercie Cambridge School of English.

English lessons for teenagers - what is worth remembering?

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty podczas nauki angielskiego należy pamiętać o:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Systematyczności – regularna nauka języka obcego jest kluczem do sukcesu. Znacznie lepsze rezultaty osiągamy rozwijając znajomość języka obcego codziennie, niż ucząc się go nawet kilka godzin jednorazowo, ale nieregularnie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Taking care of the basics – gdy mamy solidne podstawy z zakresu gramatyki i słownictwa, łatwiej jest poczynić zauważalne postępy w nauce języka.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Setting yourself goals – języka najlepiej uczyć się etapami, ich uporządkowanie jest bardziej korzystne niż chaotyczna nauka

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Active attitude – warto zgłębiać znajomość języka obcego w każdy możliwy sposób, możemy znaleźć kanały na YouTube o interesującej tematyce, czytać teksty w języku obcym, nawet jeśli nie rozumiemy każdego słowa, a na wakacjach nie bać się zamienić kilku słów w języku obcym.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Learning vocabulary – warto stale rozwijać zasób słownictwa, dzięki temu będziemy w stanie bez najmniejszych trudności porozumieć się w języku obcym.

Previous
Next

Kursy angielskiego stacjonarne i online dla młodzieży – characteristic

Kursy angielskiego dla ósmoklasistów

Kursy angielskiego dla ósmoklasistów są zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a programy nauczania stworzone przez Cambridge School of English koncentrują się na zdobyciu i utrwaleniu umiejętności wymaganych na egzaminie. W toku szkolenia wykorzystujemy różnorodne materiały, skupiając się na rozwijaniu nie tylko umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, ale również wprowadzamy nowe słownictwo, gramatykę, formy pisemne i strategie egzaminacyjne. Nauczyciel stymuluje uczestników kursu do aktywnego udziału w lekcji – pracują indywidualnie, w parach, w grupach, biorą udział w dyskusjach, przygotowują prezentacje, projekty. 

Kursy językowe dla ósmoklasistów z lektorem polskim:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Standard system courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

English lessons for young people twice a week for 45, 60 or 90 minutes

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensive weekend courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

English lessons for teenagers 3-5 times a week for 90 or 120 minutes

Kursy językowe dla ósmoklasistów z Native Speakerem:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Standard system courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

English lessons for young people twice a week for 45, 60 or 90 minutes

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensive weekend courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

English lessons for teenagers 3-5 times a week for 90 or 120 minutes

Kursy angielskiego dla licealistów i maturzystów

English courses for high school students are based on the core curricula recommended by MEN. Classes are conducted by experienced and qualified Polish teachers and Native Speakers.
Podczas zajęć pracujemy nad doskonaleniem płynnego wypowiadania się w języku angielskim, utrwalamy i poszerzamy słownictwo oraz struktury gramatyczne. Nauczyciel zachęca uczniów do aktywnego udziału w dyskusjach, przygotowania projektów oraz prezentacji. Prowadzimy również zajęcia przygotowujące do Matury podstawowej i rozszerzonej.
 

Kursy językowe dla licealistów z lektorem polskim:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Standard system courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Classes twice a week for 45, 60 or 90 minutes

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensive weekend courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Classes 3-5 times a week for 90 or 120 minutes

Kursy językowe dla licealistów z Native Speakerem:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Standard system courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Classes twice a week for 45, 60 or 90 minutes

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensive weekend courses

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Classes 3-5 times a week for 90 or 120 minutes

Preparation courses for
egzaminów językowych

Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących poziom znajomości językowej. Więcej informacji znajdziesz klikając w wybrany przycisk.

Platformy e-learningowe uzupełniające naukę angielskiego

W naszej ofercie posiadamy również platformy edukacyjne, które uzupełniają kursy językowe, jak również mogą być używane indywidualnie do samokształcenia lub uzupełnienia wiedzy. Więcej informacji o poszczególnych platformach e-learningowych znajdziesz klikając w wybrany przycisk.

Cambridge School of English motywuje do nauki języków!

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Na naszych kursach angielskiego wykorzystujemy metody nauczania, które pobudzają wyobraźnię i angażują uczniów, dając im motywację do dalszej nauki. Programy nauczania dostosowane są do potrzeb młodzieży i poruszają interesującą ją tematykę.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy angielskiego dla młodzieży prowadzimy w niewielkich grupach już od 3 osób, co umożliwia bardziej indywidualne podejście do potrzeb językowych uczniów, sprawia, że nauka jest bardziej skuteczna, a rezultaty przychodzą szybciej.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

We focus on real outcomes and examine the outcomes of classes and learning progress.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Nasze kursy angielskiego dla młodzieży są prowadzone pod okiem metodyka. Rodzice mogą skontaktować się z metodykiem oraz nauczycielem, aby zbadać postępy w nauce swoich dzieci. Ponadto, uczniowie otrzymują raporty semestralne, które pokazują ich postępy oraz rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia.

People interested in signing up for: English lessons and courses for teenagers, English courses for middle school students, English courses for high school students, matura courses or exam preparation courses please contact us.
 
You can join groups at any time!

Szkoła języków obcych Cambridge School of English Warszawa: indywidualne lekcje i kursy językowe, korepetycje, lekcje indywidualne i nauka języka angielskiego dla młodzieży – angielski z dojazdem, kursy dla ósmoklasisty z angielskiego lub matura courses (Warsaw)