Jak najefektywniej uczyć się samodzielnie angielskiego lub innego języka obcego?

Nauka języka obcego jest często zadaniem długotrwałym oraz wymagającym dużej ilości czasu i energii. Aby zapewnić sobie sukces w tym przedsięwzięciu, trzeba najpierw dobrze wszystko zaplanować.

Musisz uważać na pułapkę, kiedy zdecydujesz uczyć się samodzielnie języka obcego. To znaczy – brak konkretnego planu

Tworzenie takiego planu powinno zostać poprzedzone odpowiedzią na pytania o intencję. Czyli, „Dlaczego chcę uczyć się języka obcego?’’Do czego jest mi on potrzebny?’’, Co zyskam dzięki znajomości innego języka?’’. Po przemyśleniu tych rzeczy będziesz miał_ uformowany cel, do którego będziesz dążyć.

Warto zatrzymać się na tym elemencie – celu.

Wyznacz sobie główny cel czy motywację, dlaczego chcesz się uczyć języka. Potem konkretną umiejętność, jaką chcesz zdobyć poprzez określone czynności. Co najważniejsze, spisz sobie te cele.  Dzięki temu w każdej chwili będziesz m_gł_ zajrzeć i przypomnieć sobie, co chciał_ś osiągnąć danego dnia, tygodnia, czy miesiąca. Np. jednego dnia możesz wyznaczyć sobie cel, by nauczyć się kilku słówek, w tygodniu by zrozumieć jedną konstrukcję gramatyczną i umieć ją używać,  a w miesiącu przerobić cały rozdział podręcznika lub dział na platformie e-learningowej. Ważne by każdy cel był osiągalny i zakończony małą nagrodą celebrującą postępy w nauce. 

I w taki sposób warto budować cały plan nauki – wyznaczyć sobie konkretne umiejętności, których chcesz się danego dnia/tygodnia/miesiąca nauczyć.

Nie powinn_ś także izolować od siebie różnych części języka. Tzn. nie traktuj czytania, gramatyki, pisowni, słownictwa, wymowy jako oddzielnych składników języka. Wszystko łączy się ze sobą – nie ma jednego bez drugiego. Nie rozdzielaj ich, a ucz się wszystkiego razem. Np. podczas przygotowywania tekstu do wypowiedzenia uczysz się równocześnie pisać, czytać, mówić, a także poznajesz gramatykę czy słownictwo.

Możesz rozmawiać ze znajomymi, posługującymi się uczonym przez ciebie językiem. Jeśli nie masz takich znajomości to jest wiele aplikacji na telefon stworzonych właśnie do tego celu – by łączyć ze sobą osoby uczące się języka z nativami, którzy jednocześnie uczą się innego języka. Możecie pomóc sobie nawzajem!

Jeśli chcesz nauczyć się wymowy angielskiej, wypróbuj platformę SpeakinGO, która opiera się na rozmowie z komputerem analizującym twoją wypowiedź. Usłyszysz poprawnie wymawiane zdania, które potem sam_ będziesz musiał_ je powtórzyć, aż komputer uzna, że są zrozumiałe dla innych użytkowników tego języka angielskiego. 

Dowiedz się więcej tutaj: SpeakinGO.

 Najważniejsze, by utrzymać motywację do nauki języków obcych, to rozpoznawanie swoich postępów. W tym pomaga wyznaczanie celów i ich osiąganie.  Widząc to, że uczysz się nowych, konkretnych rzeczy, Twoja satysfakcja będzie znacznie większa. Jak również, możesz przypominać sobie o swojej głównej motywacji, czyli dlaczego zacz_ł_ś się uczyć języka obcego.

Stawiając cele staraj się by były one osiągalne i nie wymagały nadgorliwej pracy, by je uzyskać. Pamiętaj, że nauka powinna być przyjemnością a nie karą. Jeżeli jesteś na zupełnym początku drugi, to nie obieraj sobie za cel na miesiąc, że np. będziesz umiał_ dyskutować o polityce, czy ekonomii.  Wyznaczaj sobie cele możliwe do spełnienia i to w stosunkowo krótkim okresie czasu. 

Żeby zmotywować się do nauki języka (i trwać w tym) poza mniejszymi celami, jest umiejętność nagradzania się. Za każdą nową umiejętność, którą zdobędziesz, możesz wymyślić sobie małą nagrodę – np. zakupienie sobie książki, drobnego upominku, wyjście do ulubionej restauracji. Może to być cokolwiek, ważne by  sprawiało Ci radość.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się dodatkowe informacje na temat naszych kursów oraz metodologii nauczania języków obcych:

cambridge.pl

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego office@cambridge.com.pl również w przypadku, gdy w danym momencie w naszym sklepie internetowym nie jest dostępny kurs, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż nowe kursy w Cambridge School of English rozpoczynają się wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.zamie