https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Kadra

Cambridge School of English (Native Speaker) współpracują ze stałą kadrą nauczycielską, dysponującą szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz kompetencjami nie tylko metodycznymi, ale również społecznymi.

Kadra szkoleniowa Cambridge School of English to Native English Speakers oraz lektorzy polscy z wyższym wykształceniem filologicznym i/lub lingwistycznym. Nasi nauczyciele są absolwentami renomowanych uniwersytetów i uczelni, wielu z nich dzięki dodatkowym fakultetom ma specjalizacje w różnych dziedzinach  np.: nauczanie początkowe, pedagogika, translatoryka, bankowość, finanse, handel, medycyna, inżynieria, prawo, informatyka i wiele innych, co pozwala na połączenie wiedzy językowej i merytorycznej oraz na prowadzenie zaawansowanych kursów specjalistycznych (szkolenia językowe). 

Wszyscy English Native Speakers pracujący w naszej szkole posiadają wykształcenie wyższe oraz międzynarodowe certyfikaty CELTA, DELTA, TEFL, uprawniające ich do nauczania języków obcych. Wielu naszych lektorów dysponuje wykształceniem i doświadczeniem na poziomie eksperckim (min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, udokumentowane, zaawansowane wykształcenie, dorobek w tworzeniu autorskich rozwiązań i treści).

Kompetencje merytoryczne kadry szkoleniowej są kluczowym elementem decydującym o poziomie naszych usług, nie mniej jednak równie ważne są dla nas kompetencje społeczne lektorów, ich umiejętność i łatwość pracy z grupą, pozytywne nastawienie, kreatywność, życzliwość i entuzjazm. Od postawy inspirującego nauczyciela zależy w dużej mierze poziom motywacji słuchaczy, a poprzez to zachęcanie ich do nauki języków obcych w formach pozalekcyjnych.

„Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem” (M. Gorki). Nasi nauczyciele we współpracy ze szkołą dbają o ciągły rozwój oraz wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Kwalifikacje personelu dydaktycznego doskonalone są w ramach regularnie odbywających się warsztatów, szkoleń i seminariów. Nasza szkoła widzi potrzebę ciągłej aktualizacji kompetencji zawodowych lektorów, związanej m.in. z rozwojem technologicznym, technikami nauczania, nowymi materiałami i pomocami dydaktycznymi.

Lektorzy uczestniczą również w konferencjach organizowanych przez wydawnictwa językowe, np. Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Education, British Council, a także inne jednostki zajmujące się doskonaleniem nauczycieli. Dzięki różnym formom dodatkowego kształcenia nauczycieli, kształtowana jest postawa otwartości i umiejętność przyjmowania perspektywy ucznia.

Praca każdego lektora jest regularnie kontrolowana i oceniana przez Dyrektora ds. Nauczania.

Sylwetki naszych lektorów

Kursy angielskiego dla studentów, którzy chcieliby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka biznesowego. Kurs ten przeznaczony jest w szczególności dla osób, które wiążą swoją przyszłość z językiem obcym, studiami lub pracą za granicą. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu słownictwa o słownictwo biznesowe i specjalistyczne, jak również rozwijamy umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku angielskim.

Jacob

Native Speaker

Lektor pochodzi z Wielkiej Brytanii, nauczać zaczął w 1990 roku jako nauczyciel TEFL (Teaching English as a Foreign Language).
Pracował nie tylko na stanowisku lektora języka angielskiego, ale również jako nauczyciel nauk ścisłych i informatyki. Jacob studiował na Uniwersytecie w Manchester. W 2014 roku ukończył szkolenie Global Language Training, gdzie uczestniczył w 150-godzinnym kursie z zakresu metodologii nauczania języków obcych i uzyskał certyfikat TEFL (Teaching English as a Foreign Language) / TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages).
Lektor pracował ze studentami na wszystkich poziomach zaawansowania, uczył dzieci, nastolatków oraz dorosłych. Jacob prowadzi zajęcia nie tylko z języka ogólnego ale również biznesowego oraz specjalistycznego.
Lektor specjalizuje się w pracy ze studentami z dysleksją, uczestniczył w rozmaitych warsztatach przygotowujących nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dysleksją.

Margaret

Native Speaker

Margaret jest lektorką z dwudziestoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Urodziła się w Sydney, jej ojciec jest Brytyjczykiem.
Lektorka uczyła języka angielskiego we Włoszech, Australii oraz Korei Południowej. Obecnie mieszka w Polsce i tu kontynuuje pracę na stanowisku lektora.

Margaret posiada certyfikat CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), który potwierdza jej uprawnienia oraz wiedzę dotyczącą nauczania.
Lektorka pracowała zarówno z dziećmi, nastolatkami oraz klientami dorosłymi. Przygotowuje do egzaminów międzynarodowych, tj. FCE, CAE, CPE, prowadzi zajęcia zarówno z języka ogólnego jak i biznesowego.

Margaret w centrum uwagi stawia efektywną komunikację, pomaga słuchaczom przełamać barierę w mówieniu, ćwiczyć poprawną wymowę.
Margaret wiele lat spędziła mieszkając we Włoszech i biegle posługuje się językiem włoskim.

Agnieszka

Lektorka posiada wykształcenie filologiczne – posiada stopień licencjata z filologii hiszpańskiej oraz stopień magistra z filologii angielskiej. Pani Agnieszka specjalizuje się w nauczaniu języka anielskiego oraz tłumaczeniach – szczególnie prawniczych.

Lektorka posiada bardzo bogate doświadczenie w nauczaniu. Uczy nieprzerwanie od 2007 roku. Prowadziła kursy dla dzieci w różnym wieku (uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum), oraz dla dorosłych. Oprócz kursów ogólnych, prowadziła również zajęcia z języka biznesowego, dostosowanego do potrzeb danego klienta oraz jego profilu zawodowego.
Pani Agnieszka uczyła  klientów indywidualnych oraz firmowych, zna specyfikę pracy w szkołach państwowych, prywatnych, oraz z klientem firmowym.

Lektorka z powodzeniem przygotowuje swoich kursantów do egzaminu maturalnego, oraz innych egzaminów zewnętrznych, a oprócz zajęć języka angielskiego prowadzi też zajęcia z przedmiotów dwujęzycznych.

Stosowane przez panią Agnieszkę metody nauczania to metoda komunikacyjna (Communicative Method), bezpośrednia (Direct Method) , oraz Metoda Callan’a. Wszystkie wymienione powyżej pomagają kursantom rozwijać wszystkie umiejętności językowe oraz efektywnie komunikować się w języku angielskim bądź hiszpańskim.

Curtis

Native Speaker

Nauczyciel pochodzenia irlandzkiego z trzyletnim doświadczeniem w obszarze prowadzenia szkoleń językowych.
Lektor prowadzi zajęcia z zakresu języka ogólnego oraz biznesowego na wielu poziomach zaawansowania językowego,
tj. od A2 do C2 w skali CEFR.
Lektor dostosowuje program nauczania do indywidualnych potrzeb Kursantów, wykorzystując podręczniki oraz materiały autentyczne na przykład artykuły z magazynów anglojęzycznych.       Curtis stara się aktywizować Kursantów poprzez zastosowanie różnorodnych technik nauczania, dużo uwagi podczas zajęć poświęca rozwijaniu sprawności komunikacyjnych Kursantów oraz ćwiczeniu poprawnej wymowy. Stara się rozwijać wszystkie sprawności językowe, tj. sprawność mówienia, czytania, pisania oraz słuchania.
Lektor stosuje także elementy metody bezpośredniej, której celem jest praca nad swobodą wypowiedzi w języku angielskim.

Beata

Beata ukończyła filologię angielską pierwszego stopnia na Uniwersytecie SWPS o specjalizacji angielski w biznesie i mediach. Obecnie kończy studia magisterskie ze specjalizacją tłumaczeniową. Jako lektor pracuje od ponad roku. Doświadczenie zdobyła zarówno podczas praktyk nauczycielskich jak i w szkołach językowych. Lektorka kładzie nacisk na konwersacje i słownictwo. Beata jest cierpliwą i pogodną nauczycielką, która stawia na rozwój umiejętności językowych. Stara się motywować kursantów do systematycznej nauki i zachęcać do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Interesuje się kulturą Stanów Zjednoczonych. Od lat pasjonuje się uczeniem się języków obcych tj. angielski, hiszpański.

Kat

My name is Kat and I am a native speaker from Australia. 

I grew up in Melbourne and received an extensive education in the Australian schooling system from primary school through university studies completing advanced diplomas in various fields (IT, marketing, event management and photography) as well as a degree in Arts with a focus on Writing, Poetry and Cinema Studies.

My professional experience led me to start my own company in Melbourne offering specialised training and workshops in communications, online marketing, company culture and PR. I have trained staff for companies such as Apple, TOTECS, Comfortel and Black Milk Clothing as well as a selection of the largest B2B wholesalers across Australia, New Zealand and the Asia Pacific region.

Since moving to Warsaw in June 2016, I have taken an interest in studying improvised comedy and theatre which is an incredible tool for teaching English, from beginner to advanced groups.

I love teaching through games and use a myriad of materials I have collected over the years such as podcasts, tv shows and books.

I also translate texts such as advertisements, presentations, articles and TED talks.

The majority of my clients are CEOs, directors or members of the board, as well as managers at many levels.

Peter

Native Speaker

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych.
Jako lektor pracuje od 14 lat. W 2010 roku uzyskał dyplom TESOL uprawniający do nauki języka angielskiego jako języka obcego. W tym samym roku otrzymał dyplom Business English Certification. Lektor posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów grupowych oraz indywidualnych zarówno z języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego (język prawniczy, medyczny). Prowadził również kursy egzaminacyjne przygotowujące między innymi do FCE, CAE, CPE, IELTS i TOEFL.

Arthur

Native Speaker

Pochodzi z Irlandii. Z wykształcenia jest magistrem filologii romańskiej. Jako lektor pracuje od 2004 roku. W 2009 roku uzyskał certyfikat CELTA, uprawniający do nauczania języka angielskiego jako obcego. W tym samym roku uzyskał dyplom Teaching Business English Certificate wydawany przez Izbę Handlową w Londynie. W 2012 roku został egzaminatorem IELTS. W 2012 roku rozpoczął przygotowania do egzaminu DELTA. Ma doświadczenie w prowadzeniu kursów grupowych, indywidualnych z zakresu języka ogólnego i biznesowego, a także w prowadzeniu kursów egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, CPE, IELTS. Prowadził również kursy dla nauczycieli języka angielskiego, przygotowując ich do egzaminu TKT.

Samuel

Native Speaker

Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku pracuje jako lektor języka angielskiego jako obcego. W 2004 roku uzyskał certyfikat CELTA uprawniający do nauczania języka angielskiego jako obcego. Prowadził zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu języka ogólnego i biznesowego, a także języka specjalistycznego (angielski finansowy, medyczny) na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadził również kursy przygotowujące go egzaminu FCE, CAE, CPE. Thomas Lektor jest Nowozelandczykiem posiadającym również paszport irlandzki, zamieszkałym w Polsce od 2002.

James

Native Speaker

Pochodzi z Australii. Jest absolwentem nauk politycznych i prawa. Obecnie jest prawnikiem. Przez wiele lat pracował w dużych firmach w Australii, Włoszech i Chinach. Od 2014 roku, studiuje w Warszawie i pracuje jako nauczyciel języka angielskiego prawniczego. Jest członkiem EULETA, europejskiego stowarzyszenia nauczycieli języka angielskiego.

Thomas

Naucza języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania, specjalizując się szczególnie w języku biznesowym. Posiada doświadczenie w nauczaniu między innymi języka z branży administracji, księgowości, audytu, marketingu, sprzedaży i zarządzania. Trener korzysta z bogatego doświadczenia w biznesie, które zdobył pracując w Nowej Zelandii i Australii m.in. w  Australia Hardware Pty.

Podczas swoich zajęć lektor kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie i użycie języka. Jak sam podkreśla, zwraca szczególną uwagę na czynniki motywujące Słuchaczy, co poparte jest doświadczeniem w nauczaniu i pogłębianiu kompetencji miękkich. Lektor jest pasjonatem swojej pracy, a najbardziej w niej ceni kontakt z ciekawymi i ambitnymi ludźmi. Na zajęciach stara się w miłej atmosferze dzielić swoją wiedzą i zarażać uczniów pasją do języka angielskiego.

Patrycja

Naucza języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania, specjalizując się szczególnie w języku biznesowym. Posiada doświadczenie w nauczaniu między innymi języka z branży administracji, księgowości, audytu, marketingu, sprzedaży i zarządzania. Trener korzysta z bogatego doświadczenia w biznesie, które zdobył pracując w Nowej Zelandii i Australii m.in. w  Australia Hardware Pty.

Podczas swoich zajęć lektor kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie i użycie języka. Jak sam podkreśla, zwraca szczególną uwagę na czynniki motywujące Słuchaczy, co poparte jest doświadczeniem w nauczaniu i pogłębianiu kompetencji miękkich. Lektor jest pasjonatem swojej pracy, a najbardziej w niej ceni kontakt z ciekawymi i ambitnymi ludźmi. Na zajęciach stara się w miłej atmosferze dzielić swoją wiedzą i zarażać uczniów pasją do języka angielskiego.

Ewa

Absolwentka studiów magisterskich w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: tłumaczenia specjalistyczne). Lektorka ukończyła również magisterskie studia w Szkole Głównej Handlowej (specjalizacja: Innovation and Competitiveness in the World Economy). Posiada doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, jak i w szkołach językowych na stanowisku lektora języka angielskiego oraz metodyka. Ewa  jest również wykładowcą akademickim i z powodzeniem dzieli się swoją wiedzą z międzynarodowymi studentami uczestniczącymi w programie Erasmus.
Satysfakcja płynąca z nauczania języka stanowi inspirację do ciągłego poszukiwania i doskonalenia metod i technik nauczania. Najważniejsze dla niej jest, aby zajęcia językowe stanowiły dla studenta intelektualną przygodę i interesujące doświadczenie. Dzięki identyfikacji potrzeb językowym, indywidualnie dobranym metodom nauczania oraz  partnerskim relacjom jej uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania.
 W wolnym czasie podróżuje po Skandynawii i czyta.

Paula

Jestem lektorką języka angielskiego, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku lingwistyka stosowana – tłumaczenia specjalistyczne. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu kursów indywidualnych i grupowych na wszystkich poziomach zaawansowania. Specjalizuję się w nauczaniu młodzieży oraz dorosłych w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz biznesowego. Przygotowuję również do egzaminów i certyfikatów językowych (FCE, CAE, CPE, IELTS, matura). Moją pasją są podróże oraz czytania książek, zwłaszcza w języku angielskim!:)

Anna

W Cambridge School of English uczę języka szwedzkiego. Jest to jedno z ciekawszych wyzwań jakie podjęłam, ponieważ oprócz praktycznej nauki języka, jednocześnie przedstawiam uczniom całą kulturę skandynawską, która niemało różni się od naszej polskiej. Największą przyjemność w nauczaniu sprawia to, kiedy uczeń zaczyna czuć, że już coś naprawdę umie, że nauka się opłaciła, a jeszcze większą przyjemnością jest kiedy uda mi się zarazić Skandynawią i zainspirować do podróży, nie tylko tych językowych.

Joanna

Lektorka języka angielskiego, norweskiego, a także metodyk. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim, studiując filologię angielską i pisząc pracę na temat efektywnych sposobów nauczania języka angielskiego. Interesują ją różne podejścia, metody oraz techniki nauczania języków obcych. Bogate doświadczenie zdobyła prowadząc kursy grupowe oraz indywidualne, pracując z dorosłymi, studentami oraz dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania. Ucząc nie tylko w szkołach językowych, ale również  w firmach, oraz wykładając na uczelni wyższej nieustannie poszerza wachlarz doświadczeń i stawia na rozwój. Przyjemność sprawia jej praca z ludźmi, przyczynianie się do rozwoju firmy, dzielenie się  wiedzą z innymi lektorami a także uczenie się od nich.

Liana

Młoda, ale obiecująca lektorka Cambridge School of English. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Głównym obszarem jej zainteresowań jest nauczanie języka angielskiego, niemniej jednak bardzo interesuje ją również odkrywanie i badanie rozmaitych kultur, aspektów i różnic międzykulturowych. Nauczanie w Polsce, oraz w innych krajach pozwoliło jej na zebranie wiedzy oraz doświadczenia w pracy zarówno w lokalnym oraz międzynarodowym środowisku. Prowadząc zajęcia, Liana promuje podejście komunikatywne, co przynosi świetne rezultaty u słuchaczy. Używając różnorodnych technik, zarówno nowoczesnych oraz tradycyjnych, zawsze stara się motywować kursantów oraz pobudzać ich umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, kładzie również nacisk na  rozwijanie kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Lekcje Liany nigdy nie są nudne, są natomiast pełne entuzjazmu i energii, którą lektorka dzieli się ze słuchaczami każdego dnia.

 

Barbara

Lektorka języka polskiego dla obcokrajowców. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć indywidualnych w korporacjach. Uczy na wszystkich poziomach. Największą przyjemność w pracy sprawia jej kontakt z reprezentantami różnych kultur. Uwielbia konwersacje ze studentami z różnych krajów świata. Największy nacisk kładzie na komunikację i przełamanie bariery w mówieniu. Interesuje się edytorstwem. Jej pasją jest dziennikarstwo.

Maria

Jestem absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia wybrałam kierując się pasją i marzeniem o byciu tłumaczem. Jeszcze przed ich ukończeniem zaczęłam jednak uczyć i odkryłam, że to jest właśnie TO. Od wielu lat nauczam w firmach, instytucjach i szkołach językowych. Współpracowałam z wieloma klientami korporacyjnymi, prowadząc zajęcia zarówno z języka ogólnego, biznesowego, specjalistycznego na wszystkich poziomach zaawansowania. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na przyjazną atmosferę i różnorodność. Pamiętam kiedy byłam niesforną uczennicą i staram się być takim nauczycielem, jakiego sama chciałabym mieć. :Good teaching is one-fourth preperation and three-fourths theatre” as Gall Goldwin said.

 

Maria

Jestem absolwentem filologii angielskiej (ścieżka tłumaczeniowa) na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam tam także studia podyplomowe z zakresu Business English. Przez krótki czas byłam związana z uczelnią jako wykładowca.
Z językiem angielskim mam kontakt od dziecka. Nauczania nie traktuję jako pracy, a bardziej jako pasję. Jako lektor stawiam na komunikację i budowanie słownictwa. Prowadzę kursy ogólne, biznesowe, oraz przygotowujące do egzaminów np. TOEIC czy Cambridge na wszystkich poziomach. Uważam, że najskuteczniejszą metodą jest nauka i zabawa, dlatego staram się stwarzać na zajęciach fajną atmosferę, a największym zadowoleniem jest dla mnie, kiedy kursanci chcą kontynuować naukę języka.

Metodyk Cambridge School of English jest do Twojej dyspozycji – osobiście w siedzibie szkoły, lub mailowo: metodyk@cambridge.com.pl

Kursy językowe w Warszawie, kurs angielskiego Warszawa, kursy maturalne Warszawa, kursy angielskiego Warszawa, kurs angielski Warszawa, szkoły językowe w Warszawie, wyjazdy językowe Anglii, angielski Native Speaker, szkolenia językowe.

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

     Dołącz do newslettera!

    Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.