Angielski dla dzieci od podstaw online – kurs, zajęcia i nauka języka angielskiego dla dzieci i najmłodszych online i z dojazdem do domu

Angielski dla dzieci od podstaw online - zajęcia, kurs i nauka języka angielskiego dla dzieci online i z dojazdem do domu​

Zajęcia dla najmłodszych w Cambridge School of English koncentrują się na rozwoju umiejętności językowych u dzieci  i budowaniu motywacji do nauki języka już w bardzo wczesnym wieku (3-4 lata).

Traktujemy naszą pracę, a zatem nauczanie języków jako bardzo ważny element wykształcenia i rozwoju każdego dziecka oraz sposób na wartościowe i rozwijające spędzanie czasu.

Zainteresowanie i entuzjazm naszych młodszych kursantów podtrzymujemy poprzez wykorzystanie odpowiednich do wieku metod oraz gier i zabaw językowych. Ćwiczymy pamięć naszych najmłodszych słuchaczy poprzez wykorzystywanie mnemotechnik. Dzięki temu nauka angielskiego jest nie tylko skuteczna, ale również przyjemna. Koncentrujemy się na komunikacji, ale również rozwijamy pozostałe kompetencje językowe. Stopniowo program nauczania wzbogacany jest o szerszy zasób słownictwa, trudniejsze struktury oraz elementy umożliwiające rozwój poszczególnych umiejętności językowych na coraz wyższych poziomach zaawansowania.

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci do kontaktu z biurem szkoły Cambridge School of English. W razie potrzeby mogą Państwo porozmawiać z metodykiem szkolnym, który chętnie udzieli informacji na temat metodologii pracy z dziećmi wykorzystywanej w Cambridge School of English, a w toku kursu również z nauczycielem prowadzącym.

Sprawdź również intensywne kursy weekendowe.

Angielski dla dzieci od podstaw online lub z dojazdem do domu - W jaki sposób uczymy naszych najmłodszych uczniów?

Poniżej krótki opis zasad, które wdrażamy podczas nauczania języka angielskiego i pracy z najmłodszymi uczestnikami kursów języków obcych w Cambridge School of English

 • Bezpieczna atmosfera

  Zależy nam na tym, żeby dziecko kojarzyło naukę języka obcego z miłą i bezpieczną atmosferą oraz miało jak najwięcej możliwości do aktywnego udziału w zajęciach.

 • Kreatywność

  Prowadzimy zajęcia pomysłowo, dynamicznie i przede wszystkim z ogromnym entuzjazmem.

 • Gry i zabawy

  Wykorzystujemy wiele gier edukacyjnych, zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych.

 • Aktywność

  Śpiewamy, tańczymy, rymujemy, słuchamy opowiadań oraz bajek.

 • Prace manualne

  Uczymy z wykorzystaniem prac manualnych - nauka języka angielskiego poprzez działanie (farby, masa solna, plastelina, kredki).

 • Zapamiętywanie

  Wykorzystujemy kolorowe obrazki, plansze, układamy puzzle, budujemy z klocków.

 • Sceny i sztuki teatralne

  Bawimy się w teatr, rozbudzamy wyobraźnię. Nasi uczniowie oglądają przedstawienia kukiełkowe, odgrywają rozmaite scenki i krótkie sztuki teatralne.

 • Rozwijanie mówienia i słuchania

  Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Oferujemy następujące lekcje angielskiego
dla najmłodszych online lub z dojazdem

Indywidualne kursy języka angielskiego dla dzieci online lub z dojazdem do domu

Kurs i nauka języka angielskiego dla dzieci online lub z dojazdem w systemie weekendowym

Metodyka nauczania

The TPR method (Total Physical Responce) – metoda TPR

Metoda ta zakłada reagowanie ciałem na poszczególne polecenia. We wczesnych fazach rozwoju umiejętności językowych, lektor komunikuje się z uczniami wydając polecenia. Zrozumienie ich uczniowie demonstrują swoim ruchem i odpowiednią reakcją. Proste instrukcje powtarzane są tak długo, aż uczniowie utrwalą sobie, w jaki sposób mają na nie reagować. Początkowo nie wymaga się od ucznia powtarzania poleceń. W miarę postępów w nauce, uczniowie starają się samodzielnie wydawać polecenia. Nauka angielskiego z wykorzystaniem tej metody zapewnia wiele zabawy i większe zaangażowanie ze strony uczniów.

The Story-line method - metoda story-line​

Istota tej metody polega na prezentowaniu dzieciom prawdziwej lub fantastycznej historyjki, w której poruszane są zagadnienia dotyczące różnorodnych sytuacji, które dzieci spotykają w codziennym życiu. Ośrodkiem metody jest fabuła (story), której akcja toczy się w danej grupie w ciągu kilku dni, zaś uczniowie są bohaterami historii i odgrywają w niej różne role. Głównym założeniem jest samodzielność oraz aktywność uczniów. Jedną z największych korzyści metody Storyline jest ogromna pomysłowość i zaangażowanie dzieci, co motywuje je do nauki języka. Kursy angielskiego dla dzieci w oparciu o tę metodę umożliwiają również rozwinięcie umiejętności pracy w zespole.

The Natural approach – metoda naturalna

Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom osłuchanie się z językiem i zrozumienie danej wypowiedzi. Lektor komunikuje się z dziećmi w języku obcym, jednocześnie wspomagając swoje wypowiedzi gestem, mimiką czy ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający komunikowanie się w języku ojczystym. Dzięki tej metodzie nauka angielskiego dla dzieci przebiega w sposób naturalny, dzieci mają możliwość zanurzenia w języku obcym w naturalnej sytuacji komunikacyjnej.

Co nas wyróżnia?

Angielski dla dzieci w  Cambridge School of English to:

Nauka angielskiego prowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów (Native Speakers i lektorów polskich).

Nauka angielskiego oparta o autorski programy nauczania. Gwarantujemy opiekę metodyczną. Programy nauczania spełniają wymagania określone w CEFR (Common European Framework of Reference) i uwzględniają metody nauczania dostosowane do wieku uczestnika.

Nauczyciel w toku pracy z uczniem koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności językowych.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i niewielkie grupy.

Nauka odbywa się przez zabawę, ciekawe gry językowe, piosenki zagadki oraz projekty tematyczne samodzielnie przygotowywane przez dzieci.

Materiały do nauki wzbogacamy o nowoczesne pomoce multimedialne.

Postępy w nauce są stale monitorowane poprzez sporządzanie indywidualnych raportów semestralnych.

Kurs i nauka języka angielskiego dla dzieci, angielski dla dzieci i najmłodszych online, szkoła językowa, kursy językowe i nauka angielskiego dla dzieci, najmłodszych i przedszkolaków w Warszawie, Native Speaker, kurs języka angielskiego dla dzieci Warszawa, kursy stacjonarne, angielski dla najmłodszych, kursy językowe dla dzieci.