Angielski dla dorosłych stacjonarny lub online - kursy i nauka języka angielskiego dla dorosłych online

Angielski dla dorosłych, kursy i nauka języka angielskiego dla dorosłych online lub stacjonarny​

Cambridge School of English prowadzi kursy językowe dla dorosłych stacjonarne, online lub z dojazdem od 1991 roku. Zajęcia organizowane są w trybie grupowym lub indywidualnym.

W naszej ofercie znajdują się:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

kursy języka angielskiego / ogólnego (General English);

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

kursy języka angielskiego biznesowego (Business English);

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

kursy egzaminacyjne (kursy IELTS, kursy FCE, kursy CAE, kursy CPE, kursy BEC, egzaminy resortowe);

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

kursy języka specjalistycznego (English for Specific Purposes: język obcy z różnych dziedzin biznesu i nauki, takich jak marketing, HR, logistyka, księgowość, prawo, bankowość, finanse, ochrona środowiska i inne).

Angielski dla dorosłych stacjonarny lub online - ogólna charakterystyka kursów Cambridge School of English

W naszej szkole pracujemy nad wszystkimi kompetencjami językowymi ze szczególnym uwzględnieniem zdolności mówienia. Programy nauczania oraz metodologię pracy nad doskonaleniem znajomości języka obcego tworzymy i wdrażamy w oparciu o metodę komunikatywną. Jest to skuteczny sposób nauki angielskiego oraz innych języków obcych, bazujący na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych.

W Cambridge School of English kładziemy duży nacisk na praktyczny wymiar komunikacji oraz kulturę języka, a zatem wykorzystywanie danej konstrukcji językowej w realnej sytuacji. Każda struktura gramatyczna lub zakres słownictwa ma zatem pełnić konkretną funkcję, taką jak m.in. negocjowanie, rozwiązywanie problemów, uzyskiwanie niezbędnych informacji i wiele innych.

Nauka języka angielskiego dla dorosłych online lub stacjonarny - jak uczymy w Cambridge School of English?

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Nasi Kursanci dobierani są w kameralne grupy o bardzo zbliżonym poziomie znajomości języka, dzięki czemu przyswajanie materiału odbywa się szybciej i skuteczniej.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Systematyczne organizujemy powtórki materiału w różnorodnej formie – przeprowadzamy gry językowe, quizy i inne ćwiczenia utrwalające wprowadzone słownictwo i struktury gramatyczne. Dzięki różnorodnym ćwiczeniom zachęcamy słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć oraz przełamujemy bariery językowe.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Wiemy, że umiejętność mówienia w języku obcym jest kluczowa, dlatego ważną częścią każdej lekcji są dyskusje, negocjacje oraz odgrywanie scenek z życia codziennego.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia zorganizowane są w taki sposób, aby zapewnić naszym Uczniom wielowymiarową interakcję w trakcie zajęć, dzięki czemu czas przeznaczony na naukę wykorzystujemy do maksimum. Słuchacze wykonują pracę w parach lub niewielkich grupach, a nauczyciel uważnie słucha i na bieżąco poprawia ich błędy.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia prowadzone są w języku obcym, którego uczy się Kursant. Język polski używany jest w sytuacjach wyjątkowych.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Proces weryfikacji poziomu znajomości języka obcego przebiega dwuetapowo – przed rozpoczęciem nauki nasi Uczniowie przystępują do testu poziomującego w formie pisemnej oraz do rozmowy z metodykiem. W trakcie rozmowy uzyskujemy również informacje odnośnie potrzeb językowych oraz oczekiwań Kursantów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Uczniom kurs szyty na miarę.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia językowe w Cambridge School of English są przemyślane i starannie przygotowane. Wprowadzenie oraz utrwalenie nowego słownictwa oraz struktur gramatycznych odbywa się w sposób angażujący słuchaczy.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Skutecznie motywujemy do nauki i regularnie sprawdzamy postępy poczynione prze Słuchaczy w nauce języka poprzez powtórki, prace domowe oraz testy w trakcie semestru i egzaminy końcowe.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Nasi nauczyciele nie korzystają jedynie z podręcznika wiodącego, ale przygotowują dodatkowe materiały dydaktyczne. Nierzadko włączają w tok nauki pomoce zaczerpnięte ze źródeł autentycznych, a zatem artykuły, wystąpienia, studium przypadku.

Kursy i nauka języka angielskiego dla dorosłych stacjonarne lub online – kursy General English

Kursy General English są przeznaczone dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka ogólnego. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu słownictwa, kształceniu umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku angielskim. Nie pomijamy kwestii związanych z doskonaleniem z umiejętności pisania i słuchania. Nauczyciel prowadzący stymuluje uczestników szkolenia do aktywnego udziału w zajęciach, zabierania głosu w dyskusjach, przygotowywania projektów. Uczniowie pracują w grupach, w parach i indywidualnie. Kursy General English to również możliwość powtórzenia zasad i struktur gramatycznych. Zajęcia z zakresu języka ogólnego prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania w skali CEFR (A1- C2).

Oferujemy następujące kursy General English:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia angielskiego dla dorosłych online - dwa razy w tygodniu po 90 minut z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia języka angielskidgo dla dorosłych online - dwa razy w tygodniu po 90 minut z Native Speakerem

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia angielskiego dla dorosłych online - 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 135 minut z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia języka angielskiego dla dorosłych online - 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 135 minut z Native Speakerem

Kursy języka biznesowego dla dorosłych online – kursy Business English online

Kursy Business English przeznaczone są dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka angielskiego biznesowego online lub stacjonarna. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu słownictwa ogólnego o elementy języka biznesowego, między innymi z zakresu negocjacji, prezentacji, HR, zarządzania i obsługi klienta. Kursanci mają możliwość zabierania głosu w dyskusjach, odgrywają scenki, wykonują rozmowy telefoniczne, przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne, przygotowują prezentacje, sporządzają określone pisma przydatne w życiu zawodowym.

Kursy języka angielskiego Business English to przede wszystkim rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku angielskim.

Oferujemy następujące kursy języka angielskiego Business English online:

Kursy Business English online – kursy standardowe

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z Native Speakerem

Kursy Business English online – kursy intensywne

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 135 minut z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia 3-5 razy w tygodniu po 90 lub 135 minut z Native Speakerem

Kursy Business English online – kursy BEC, LCCI

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy BEC lub LCCI w formie standardowej z lektorem polskim lub Native Speakerem (2 spotkania po 90 minut w tygodniu)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy BEC lub LCCI w formie intensywnej z lektorem polskim lub Native Speakerem (3- 5 spotkań po 90 – 135 minut w tygodniu)

W ramach kursów Business English proponujemy również kursy przygotowujące do egzaminów BEC.

Kursy angielskiego dla dorosłych – kursy egzaminacyjne. Kursy przygotowujące do egzaminu IELTS, FCE, CAE, CPE, TOEIC, itd. online

Kursy IELTS stworzyliśmy dla osób, które myślą o zdawaniu egzaminu IELTS Academic bądź IELTS General Training. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, które planują studia lub pracę za granicą.

Nauka języka angielskiego dla dorosłych – kursy egzaminacyjne

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy IELTS online w formie standardowej z lektorem polskim lub Native Speakerem (2 spotkania po 90 minut w tygodniu)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy IELTS online w formie intensywnej z lektorem polskim lub Native Speakerem (3- 5 spotkań po 90 – 135 minut w tygodniu)

Kursy przygotowujące do egzaminu FCE online zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zdać egzamin FCE, potwierdzający ich znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy FCE online - w formie standardowej z lektorem polskim lub Native Speakerem (2 spotkania po 90 minut w tygodniu)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy FCE online – w formie intensywnej z lektorem polskim lub Native Speakerem (3- 5 spotkań po 90 – 135 minut w tygodniu)

Kursy przygotowujące do egzaminu CAE online przygotowujące do egzaminu CAE zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zdać egzamin CAE, potwierdzający ich znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Egzamin CAE zwalnia na niektórych uczelniach z zajęć na lektoracie z języka angielskiego. Egzamin ten jest również uznawany przez wielu pracodawców jako certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy CAE online - w formie standardowej z lektorem polskim lub Native Speakerem (2 spotkania po 90 minut w tygodniu)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy CAE online w formie intensywnej z lektorem polskim lub Native Speakerem (3- 5 spotkań po 90 – 135 minut w tygodniu)

Kursy przygotowujące do egzaminu CPE online zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zdać egzamin CPE, potwierdzający ich znajomość języka angielskiego na poziomie C2.

Egzamin CPE zwalnia na niektórych uczelniach z lektoratu z języka angielskiego. Egzamin ten jest również uznawany przez wielu pracodawców jako certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do poziomu Native Speakera

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy CPE online - w formie standardowej z lektorem polskim lub Native Speakerem (2 spotkania po 90 minut w tygodniu)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy CPE online – w formie intensywnej z lektorem polskim lub Native Speakerem (3- 5 spotkań po 90 – 135 minut w tygodniu)

Więcej informacji – Kursy i nauka języków obcych dla dorosłych online –> kursy egzaminacyjne online

Kursy English for Special Purposes zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języka specjalistycznego – między innymi prawniczego, medycznego, finansowego, technicznego.

Harmonogram i tematyka zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kursanta.

Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzamy audyt językowy oraz analizę potrzeb kursanta i na tej podstawie dobieramy lektora oraz materiały dydaktyczne.

Kursy łączone

Angielski dla dorosłych stacjonarny lub online – kursy łączone w Cambridge School of English to szkolenia w trybie grupowym w formule standardowej z zakresu General English lub Business English oraz pakiety lekcji indywidualnych w dogodnych terminach i szytym na miarę programem nauczania.

Skontaktuj się z nami

Kursy językowe w Warszawie, kurs angielskiego Warszawa, kursy maturalne Warszawa, kursy angielskiego Warszawa, kurs angielski Warszawa, szkoły językowe w Warszawie, wyjazdy językowe Anglii, angielski Native Speaker, szkolenia językowe.