https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Jaki certyfikat językowy warto wybrać? Przygotowanie do egzaminu językowego w szkole językowej online

 • przez
Jaki certyfikat językowy warto wybrać? Przygotowanie do egzaminu językowego w szkole językowej online

Certyfikat językowy to świetne zwieńczenie Twojej nauki języka obcego, ale co ważniejsze, jest przydatny, a czasem wręcz konieczny do dalszego rozwoju (czy to na studiach czy w pracy).

W zależności od kraju, wymagania co do potwierdzenia znajomości języka będą inne. Warto zawsze sprawdzić na oficjalnych stronach danego kraju, jaki certyfikat i na jakim poziomie jest tam wymagany, ale też spytać przyszłego pracodawcę o uznawane dokumenty w firmie. Poniżej przedstawiamy kilka certyfikatów językowych wartych uwagi.

Jaki certyfikat językowy warto wybrać? Przygotowanie do egzaminu językowego w szkole językowej online

Egzaminy językowe z języka angielskiego ogólnego (General English)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

First Certificate in English - FCE

FCE (First Certificate in English) występuje również pod nazwą B2 First. Rozpoznawalny w Wielkiej Brytanii. Jest to dokument potwierdzający Twoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2, czyli średnio zaawansowanym. Jest to już poziom większej samodzielności językowej, choć jeszcze nie na poziomie eksperckim. Informuje on Twojego pracodawcę, że możesz swobodnie poruszać się w środowisku anglojęzycznym. Znacznie ułatwia dostanie się na wymarzone studia w kraju i za granicą. Jest ważny bezterminowo.
Do egzaminu mogą przystąpić nie tylko osoby dorosłe, ale również uczniowie szkół, którym zależy na formalnym potwierdzeniu znajomości języka. Z myślą o nich opracowany został egzamin B2 First for Schools (FCEfS). Test językowy jest na takim samym poziomie jak FCE, różnicą jest dostosowanie tematów do zainteresowań młodzieży szkolnej.

Czytaj więcej o egzaminie FCE na naszej stronie.

 

Sprawdź nasze kursy przygotowujące do egzaminu FCE!

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Certificate in Advanced English - CAE

CAE (Certificate in Advanced English), który obecnie nazywany jest C1 Advanced, również jest ważnym bezterminowo certyfikatem językowym. Potwierdza on znajomość języka na poziomie C1, czyli zaawansowanym. Dla osób chcących zwiększyć swoje szanse na pracę w Wielkiej Brytanii, CAE będzie świetnym wyborem. Jest on również bardzo pożądany w świecie edukacji i uznawany przez instytucje edukacyjne, szkoły i uczelnie na całym świecie, jako potwierdzenie znajomości angielskiego na poziomie C1. Zwalnia z zajęć i egzaminów końcowych z angielskiego na niektórych uczelniach wyższych w Polsce, a także ułatwia dostanie się na prestiżowe studia w kraju i za granicą. Uznają go niemal wszystkie brytyjskie uczelnie, uniwersytety i instytuty TAFE (Technical and Further Education) w Australii czy wyższe uczelnie w Kanadzie i USA. Przyda się także maturzystom – honorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako podstawa do zwolnienia z egzaminu maturalnego z angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Czytaj więcej o egzaminie CAE na naszej stronie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Linguaskill (wcześniej BULATS)

BULATS to certyfikat językowy chętnie wybierany przez polskich kandydatów do programu ERASMUS. Można zdać go na poziomach A1-C2. Firmowany jest przez University of Cambridge, a dostępny jest w formie komputerowej. Dodatkowo, wynik egzaminu, wraz z raportem potwierdzającym stopień znajomości języka w skali CEFR, dostępny jest bezpośrednio po egzaminie. Zdobyty certyfikat jest ważny przez okres 2 lat.

Czytaj więcej o egzaminie BULATS  na naszej stronie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Test Of English for International Communication - TOEIC

Egzamin IELTS (International English Language Testing System) to najbardziej popularny test z języka angielskiego ogólnego, przeznaczony dla osób, które chciałyby studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym.

Dostępne są dwa warianty egzaminu:

IELTS Academic (dla osób planujących studia pierwszego lub drugiego stopnia na zagranicznej uczelni lub pragnących podjąć pracę w innym kraju);

IELTS General Training (dla osób pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe w kraju anglojęzycznym lub rozpocząć edukację na poziomie innym niż uniwersytecki).

Akceptowany jest przez ponad 8 tysięcy instytucji na całym świecie. To najpopularniejszy egzamin zdawany, by dostać się na studia lub do pracy w Kanadzie, Nowej Zelandii, Australii czy Wielkiej Brytanii.  

Co ciekawe, nie obowiązuje na nim skala CEFR, ale 10-cio stopniowa skala punktowa. 

0 – Nie próbowano testu – Zdający nie odpowiedział na pytania.

1 – Niebędący użytkownikiem – Zdający nie ma umiejętności posługiwania się językiem poza kilkoma pojedynczymi słowami.

2 – Sporadyczny użytkownik – Zdający ma duże trudności ze zrozumieniem języka angielskiego w mowie i piśmie.

3 – Bardzo ograniczony użytkownik – Osoba testowana przekazuje i rozumie tylko ogólne znaczenie w bardzo znanych sytuacjach. Często zdarzają się problemy w komunikacji.

4 – Użytkownik z ograniczeniami – Podstawowe kompetencje zdającego ograniczają się do znanych sytuacji. Często wykazuje problemy ze zrozumieniem i wyrażaniem się. Nie potrafi posługiwać się złożonym językiem.

5 – Skromny użytkownik – Zdający częściowo włada językiem i radzi sobie ze zrozumieniem ogólnego znaczenia w większości sytuacji, chociaż często popełnia wiele błędów. Powinien umieć radzić sobie z podstawową komunikacją w tematyce, którą dobrze zna.

6 – Kompetentny użytkownik – Osoba testowana sprawnie włada językiem pomimo pewnych nieścisłości, niewłaściwego użycia i nieporozumień. Potrafi używać oraz rozumieć dość złożony język, szczególnie w znanych sobie sytuacjach.

7 – Dobry użytkownik – Zdający ma operacyjną znajomość języka, choć z okazjonalnymi nieścisłościami, niewłaściwym użyciem i nieporozumieniami w niektórych sytuacjach. Zwykle dobrze radzi sobie ze złożonym językiem i rozumie szczegóły wypowiedzi.

8 – Bardzo dobry użytkownik – Zdający test posiada w pełni operacyjną znajomość języka, sporadycznie tylko niesystematyczne nieścisłości i niewłaściwe użycie. Może źle zrozumieć pewne rzeczy w nieznanych sytuacjach. Dobrze radzi sobie ze złożoną i szczegółową argumentacją.

9 – Użytkownik-ekspert – Zdający ma w pełni operacyjną znajomość języka. Posługuje się językiem angielskim w sposób właściwy, dokładny i płynny oraz wykazuje pełne zrozumienie.

Czytaj więcej o egzaminie IELTS na naszej stronie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Test of English as a Foreign Language - TOEFL

TOEFL jest egzaminem organizowanym przez amerykański Educational Testing Service (ETS). Z tego powodu certyfikat ten jest najlepiej rozpoznawany w Stanach Zjednoczonych i stanowi dobry wybór, jeśli planujesz emigrację zarobkową w tamtą część świata. Jest ważny dwa lata.

Certyfikat jest powszechnie honorowany w środowisku akademickim (obecnie TOEFL jest uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych na całym świecie). Skala ocen egzaminu TOEFL to 0-120 punktów. Wynik to pomiar umiejętności kandydata według bardzo precyzyjnej i obiektywnej skali (egzaminu TOEFL nie można nie zdać, zawsze otrzymuje się certyfikat z wynikiem).

Czytaj więcej o egzaminie TOEFL na naszej stronie.

Jaki certyfikat językowy warto wybrać? Przygotowanie do egzaminu językowego w szkole językowej online

Certfikat językowy z języka specjalistycznego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Teaching English as a Foreign Language

TEFL to skrót od Teaching English as a Foreign Language, czyli nauczania języka angielskiego jako obcego. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów językowych, który uprawnia do nauki angielskiego w wielu miejscach w kraju i za granicą.

Czytaj więcej o egzaminie TEFL na naszej stronie.

Sprawdź naszą platformę e-learningową Cambridge Exam, która została stworzona specjalnie by przygotować cię do wymienionych na tej stronie egzaminów certyfikujących! Znajdziesz na niej wiele ćwiczeń, przystosowanych do konkretnego egzaminu oraz testy próbne. Dzięki niej, nie tylko rozszerzysz i utrwalisz swoją wiedzę, ale też przyzwyczaisz się do typów zadań, które spotkasz podczas zdawania certyfikatu, jak i wypracujesz odpowiednie strategie rozwiązywania testu.

Zacznij naukę już dziś!

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka języka biznesowego (Business English)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

London Chamber of Commerce and Industry - LCCI IQ

LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry International Qualification / Londyńska Izba Handlowo – Przemysłowa) to jedna z instytucji oferujących egzaminy biznesowe, branżowe oraz z języka angielskiego. Istnieje już od ponad 100 lat, a certyfikaty przez nią wydawane są uznawane przez wiele firm oraz niejednokrotnie wymagane przez pracodawców na całym świecie. Egzaminy te są przeprowadzane w ponad 8 500 centrach egzaminacyjnych w 125 krajach świata.

W ofercie egzaminów LCCI znajduje się egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego ogólnego JETSET (Junior English Test Senior English Test).

Punktacja LCCI wygląda następująco:

Level 1 (A0) – Poziom ten dedykowany jest kursantom na początkowym etapie nauki języka angielskiego.

Level 2 (A1) – Poziom ten sprawdza podstawowy zakres wiedzy z języka angielskiego.

Level 3 (A2) – Certyfikat ten jest dowodem na opanowanie wiedzy z języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym niższym.

Level 4 (B1) – Poziom ten potwierdza znajomość języka na poziomie średnio-zaawansowanym; jego odpowiednikiem jest egzamin Cambridge PET.

Level 5 (B2) – Certyfikat JETSET na poziomie 5 jest równoznaczny z posiadaniem certyfikatu FCE. Jest to kwalifikacja dająca podstawy do studiowania na uczelniach wyższych poza granicami Polski, oraz uprawnienia dla nauczycieli przedszkoli do nauczania języka angielskiego.

Level 6 (C1) – Certyfikat ten potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i jest równoważny egzaminowi CAE. Kandydat dysponuje wiedzą pozwalającą na samodzielne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym i sprawne posługiwanie się językiem w każdej sytuacji.

Level 7 (C2) – Najwyższy poziom egzaminu JETSET odpowiada certyfikatowi CPE. Jest to poziom biegłości językowej, kandydaci wypowiadają się płynnie i spontanicznie, a rozumienie języka nawet w skomplikowanych sytuacjach nie stanowi dla nich problemu.

Do poziomu 4, egzamin JETSET można zdawać w dwóch wariantach: JET (Junior English Test) dla kursantów w wieku od 6 do 16 lat oraz SET (Senior English Test) dla kursantów powyżej 16-go roku życia.

Poziomy 5, 6, 7 nie są zróżnicowane pod kątem wieku zdającego, są one również prowadzone przez brytyjską organizację, która nadzoruje rekrutację studentów na uniwersytety w Wielkiej Brytanii (Universities and Colleges Admissions Service).

Czytaj więcej o egzaminie językowym LCCI na naszej stronie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Business English Certificate - BEC

Egzamin BEC to jeden z najbardziej popularnych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego w świecie biznesu.

BEC to egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w formie pisemnej i mówionej na trzech poziomach zaawansowania:
B1 Business Preliminary,
B2 Business Vantage,
C1 Business Higher.

Certyfikat jest ważny bezterminowo. Egzaminy biznesowe są uznawane przez wiele placówek edukacyjnych, instytucji rządowych i pracodawców na całym świecie. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów oceniania (CEFR – Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), bez trudu można określić poziom różnych sprawności językowych, które znajdują zastosowanie w sytuacjach biznesowych.

Certyfikat BEC poświadcza, że osoba, która go posiada, zna angielski na dobrym poziomie i umie stosować ten język w sytuacjach biznesowych. Ułatwia to znalezienie wymarzonej pracy w kraju czy za granicą.
Egzaminy Business English Certificates (BEC) opierają się na zadaniach praktycznych, sprawdzających rzeczywiste umiejętności w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w pracy.

Czytaj więcej o egzaminie językowym BEC na naszej stronie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Spoken English for Industry and Commerce - SEFIC

SEFIC to jeden z egzaminów LCCI, które mają za zadanie sprawdzić umiejętności kandydata w przyszłej pracy. SEFIC zdawać można na pięciu poziomach zaawansowania. Umiejętności kandydata oceniane są w czasie rozmowy z egzaminatorem, który sprawdza poziom znajomości języka i umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem.

Czytaj więcej o egzaminie językowym SEFIC na naszej stronie.

Certyfikaty i kursy egzaminacyjne z języka niemieckiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

WiDaf to test językowy mający na celu weryfikację znajomości języka niemieckiego w kontekście biznesowym, ogólnego środowiska pracy oraz sytuacjach życia codziennego. Stworzony został przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową w 1996 roku i jest wykorzystywany w firmach jako narzędzie do oceny efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Istnieją dwa rodzaje testów WiDaF:

Test WiDaF, który określa znajomość języka niemieckiego w biznesie na poziomach od A2 do C2.

Test WiDaF Basic, sprawdzający umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na niższych poziomach zaawansowania (od A1 do B1) w ogólnym środowisku pracy i w sytuacjach życia codziennego.

Czytaj więcej o certyfikacie i kursie egzaminacyjnym WiDaF online na naszej stronie.

Certyfikaty i kursy egzaminacyjne z języka francuskiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Test de Connaissance du Français - TCF

TCF stworzony został przez CIEP (Centre International d’études pédagogiques – Międzynarodowe Centrum Nauk Pedagogicznych). Jest to ważny przez 2 lata. Certyfikat pomaga w zdobyciu pracy w środowisku francuskojęzycznym. Istnieją różne rodzaje tego testu:

TCF tout public, czyli TCF dla wszystkich;

TCF Québec, czyli test dla osób, które planują dłuższy pobyt lub osiedlenie się w Quebecu – prowincji kanadyjskiej;

TCF ANF (Accès à la nationalité française), czyli test stworzony dla osób, które chciałyby wystąpić o francuskie obywatelstwo poprzez zawarcie związku małżeńskiego lub naturalizację;

TCF DAP, czyli test dla osób, które chcą rozpocząć studia we Francji i potrzebują dokumentu potwierdzającego znajomość języka francuskiego.

Czytaj więcej o certyfikacie i kursie egzaminacyjnym TCF online na naszej stronie.

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Diplôme d’études de langue française - DELF i Diplôme approfondi de langue française - DALF

DELF i DALF to egzaminy określające poziom znajomości języka francuskiego od poziomu A1 do poziomu C2 w skali Rady Europy. Są uznawane na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. To oficjalne certyfikaty wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, poświadczające kompetencje językowe osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego. Egzaminy DELF oraz DALF są dostosowane do wieku, ale również potrzeb kandydatów i przeprowadzane na różnych poziomach. Potwierdzają znajomość ogólnego, niespecjalistycznego języka francuskiego, a ich normy są zgodne z międzynarodowymi normami egzaminów.
Certyfikaty definiują 6 poziomów językowych, zgodnych ze skalą CEFR. 

Czytaj więcej o certyfikatach i kursach egzaminacyjnych  DALF i DELF online na naszej stronie.

Certyfikat i kurs egzaminacyjny z języka chińskiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Hanyu Shuiping Kaoshi - HSK

HSK to państwowy egzamin znajomości języka chińskiego, którego podstawowym celem jest ocena znajomości tego języka u obcokrajowców. Certyfikat uznają różnego rodzaju uniwersytety i firmy na całym świecie. Test składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. 

Jest ważny bez żadnych ograniczeń w Chińskiej Republice Ludowej. Egzamin obejmuje 6 poziomów znajomości językowej, a obcokrajowcy, zamierzający podjąć studia bądź pracę w Chinach, powinni zdać HSK co najmniej na poziomie 4.

Czytaj więcej o certyfikacie i kursie egzaminacyjnym HSK online na naszej stronie.

Certyfikaty i kursy egzaminacyjne z języka hiszpańskiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Diplomas de Español como Lengua Extranjera - DELE

DELE jest oficjalnym egzaminem z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanym przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Hiszpanii. Ich organizatorem w Polsce jest Instytut Cervantesa. Certyfikat ważny jest bezterminowo. Dyplomy DELE są uznawane przez firmy prywatne, izby handlowe oraz prywatne i publiczne systemy kształcenia. W Hiszpanii, pozwalają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe, do oficjalnych szkół języków obcych oraz do pracy w administracji publicznej.

W ramach egzaminu DELE można uzyskać następujące dyplomy (w zależności od poziomu zaawansowania):

 • DELE A1
 • DELE A1 dla uczniów
 • DELE A2
 • DELE B1
 • DELE A2/B1
 • DELE B2
 • DELE C1
 • DELE C2

 

Czytaj więcej o certyfikacie i kursie egzaminacyjnym DELE online na naszej stronie.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się dodatkowe informacje na temat naszych kursów oraz metodologii nauczania języków obcych:

cambridge.pl

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22-622 30 19) lub mailowego office@cambridge.com.pl również w przypadku, gdy w danym momencie w naszym sklepie internetowym nie jest dostępny kurs, który Państwa interesuje. Prawdopodobnie jest on na etapie planowania, gdyż nowe kursy w Cambridge School of English rozpoczynają się wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.

Jeśli interesują Cię ciekawostki językowe, zaobserwuj nasze social media!

Tagi:

Dodaj komentarz

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

   Dołącz do newslettera!

  Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.