https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Egzamin maturalny z języka angielskiego – jak się do niego dobrze przygotować?

Egzamin maturalny z języka angielskiego

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest jednym z wielu etapów nauki. Jego wynik jest brany pod uwagę zarówno podczas rekrutacji na studia wyższe jak i przez przyszłych pracodawców. Odpowiednie przygotowanie i zapoznanie się z wymaganiami CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) gwarantuje uzyskanie wysokiego wyniku.

Kursy maturalne, czy warto?

Przygotowując się egzaminu powinniśmy zastanowić się nad tym, czy, i w jaki sposób chcemy się do niego uczyć. W szkole nauczyciele realizują materiał narzucony im przez program nauczania. Nie mają więc czasu i możliwości poświęcenia każdemu ze swoich podopiecznych dostatecznie dużo uwagi by wyeliminować ich indywidualne niedociągnięcia i słabe strony.

Zatem każdy maturzysta powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jest w stanie samodzielnie przygotować odpowiednie materiały i znaleźć motywację, by regularnie uczyć się do egzaminu z języka angielskiego?

Dla tych którzy nie są w stanie odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, istnieje alternatywa. Kursy maturalne są pewnego rodzaju uzupełnieniem i utrwaleniem materiału wprowadzonego w trakcie zajęć w szkole. W naszej ofercie znajdują się specjalne kursy, dedykowane maturzystom. Umożliwiają one, przy względnie małym nakładzie czasu, przyzwyczajenie się do pytań testowych i “przywidywanie” poprawnych odpowiedzi według klucza odpowiedzi.

Klucz odpowiedzi - czym jest i jak się do niego dostosować?

Niestety, bardzo dobra znajomość języka nie gwarantuje otrzymania dobrego wyniku na egzaminie maturalnym z angielskiego. Jednym z najważniejszych elementów przygotowań do matury jest odpowiednie zrozumienie wymagań CKE i dostosowanie do nich sposobu udzielania odpowiedzi. Poprzez żmudne rozwiązywanie – wydawałoby się identycznych – arkuszy egzaminacyjnych, zdający nabiera umiejętności przewidywania oczekiwanych przez klucz odpowiedzi rozwiązań. Pisząc kolejne wypracowania uczymy się patrzeć na nie z punktu widzenia egzaminatora. Dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć np. ile formuł gramatycznych musimy w nim jeszcze umieścić, aby uzyskać maximum punktów za bogactwo językowe.

Jak wygląda egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym podzielony jest na cztery główne części:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

listening

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

reading

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

open questions

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

writing

Każda z nich ma za zadanie sprawdzić od innej strony naszą znajomość języka angielskiego.

Listening

W trakcie trwania listeningu zdający musi pokazać, że jest w stanie natychmiastowo analizować i poprawnie zrozumieć słuchany tekst. W tej części bardzo często musimy zmierzyć się z różnorodnością, akcentów, tonów głosów i sposobów wymowy. Najważniejsze jest, aby nie skupiać się na pojedynczych wyrazach czy zdaniach, lecz na całości wypowiedzi i ogólnym sensie. Przygotowując się do tej części, warto wypracować w sobie pewien mechanizm rozwiązywania zadań. Jednym z najpopularniejszych schematów jest:

  1. przeczytanie całego zadania – w tym momencie czytamy wszystkie możliwe odpowiedzi i zwracamy uwagę na to, co wyróżnia daną odpowiedź spośród innych
  2. pierwsze słuchanie – słuchamy całej wypowiedzi, eliminujemy te odpowiedzi, które z oczywistych powodów nie będą poprawne. Na tym etapie zwykle zostają nam 2, bardzo zbliżone do siebie odpowiedzi.
  3. drugie słuchanie – w tym momencie najważniejsze jest, aby skupić się na szczegółach i znaleźć wskazówkę, która wyeliminuje nam pozostałe, błędne odpowiedzi.

Reading

Reading jest jedną z najbardziej przyjaznych części egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Ta część nie wymaga od zdającego ani szybkich decyzji, ani dokładnej znajomości słownictwa. Maturzysta jest w stanie rozwiązać zadania, opierając się głównie na swojej umiejętności logicznego myślenia i analizowania tekstu.

Przygotowując się do tej części warto jest czytać jak najwięcej artykułów po angielsku. Dzięki temu nabieramy wprawy w patrzeniu na tekst jak na całość i uczymy się wychwycić kontekst wypowiedzi. Jednym z bardzo przydatnych ćwiczeń, które pomagają w przygotowaniu się do tej części, jest tzw. ‘scanning’. Polega on na jak najszybszym przeskanowaniu tekstu wzrokiem, aby zapoznać się z jego ogólną tematyką, jeszcze przed rozpoczęciem właściwego czytania. Ułatwia to zrozumienie kontekstu i często pomaga w przetłumaczeniu, bądź znalezieniu synonimów dla trudniejszych, wcześniej nieznanych słów.

Open questions

W open questions, zdający musi zaprezentować swoją znajomość środków językowych, struktur gramatycznych, idiomów itp. Tutaj niestety nie da się improwizować. Albo ma się wymaganą wiedzę, albo nie. Aby przygotować się do tej części najlepiej jest powtórzyć sobie wszystkie zagadnienia wprowadzone w trakcie nauki w liceum i starać się nabrać tzw. ‘biegłości i elastyczności językowej’.

Writing

Ostatnim zadaniem maturalnym jest writing. Tutaj zdający może pokazaćjak dobrze posługuje się językiem angielskim. Narzucony jest jedynie temat i forma (essayartykuł itp.) jednak maturzysta sam decyduje o tym, jakich struktur gramatycznych i językowych użyje. W trakcie przygotowań do tej części ważne jest, by jak najwięcej pisać. Dzięki temu zdający nabiera wprawy w dostosowywaniu swojej pracy, do klucza odpowiedzi i jest w stanie zwiększyć atrakcyjność wypowiedzi (czyli po prostu otrzymać więcej punktów za np. bogactwo językowe), przy jednoczesnym dbaniu o walory estetyczne.

Czym tak naprawdę jest egzamin maturalny z języka angielskiego?

Jak widać, egzamin maturalny z języka angielskiego, jest z jednej strony sprawdzeniem naszych umiejętności leksykalnych, a z drugiej wymaga od maturzysty znajomości schematów udzielania odpowiedzi i przewidywania możliwych rezultatów. Dlatego tak ważne jest, aby przygotowując się do niego zrobić tysiące zadań maturalnych. Dzięki temu zdający może przyzwyczaić się do specyficznych wymagań egzaminacyjnych i w lipcu cieszyć się z widoku 100% na świadectwie maturalnym.

Zapraszamy na zapisy na kursy maturalne z języka angielskiego:

office@cambridge.com.pl
Tel. 22 622 30 19 lub 601 920 293

Dodaj komentarz

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

     Dołącz do newslettera!

    Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.