https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Kursy językowe (Warszawa) - Polish for Foreigners, kursy hiszpańskiego, kursy niemieckiego, kursy francuskiego, kursy włoskiego, kursy chińskiego, kursy rosyjskiego, polski dla obcokrajowców

Cambridge School of English

Kursy hiszpańskiego? Kursy francuskiego? Kursy włoskiego? A może coraz bardziej popularne – kursy chińskiego i kursy japońskiego?

Cambridge School of English to nie tylko kursy angielskiego. Proponujemy również kursy z innych języków, dostosowując się do oczekiwań naszych klientów.

W naszej ofercie znajdują się:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy hiszpańskiego – poziomy A0-C1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy francuskiego – poziomy A0-C1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy włoskiego – poziomy A0-C1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy chińskiego – poziomy A0-B1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy japońskiego – poziomy A0-B2

Kursy językowe w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polskich oraz Native Speakerów z doświadczeniem.
Zajęcia rozwijają przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Metody i materiały wykorzystywane na zajęciach zachęcają uczniów do aktywnego udziału, zabierania głosu, dyskutowania, wymiany poglądów. Nie zapominamy również o poszerzaniu i utrwalaniu słownictwa, nauce gramatyki, czy rozwijaniu umiejętności pisania i czytania.
 
Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia, w weekendy, w godzinach porannych, w ciągu dnia lub po południu. Do grup można dołączyć w każdym momencie.
 
Zajęcia prowadzimy w trybie standardowym (1-2 razy w tygodniu), bądź w trybie intensywnym (3-5 razy w tygodniu).

Ponieważ próby utworzenia sztucznego języka, języka uniwersalnego, „stojącego ponad wszystkimi językami” zakończyły się fiaskiem, Akademia Cambridge i Cambridge School of English wspiera krzewienie kultury społeczeństwa wielojęzycznego, co zwłaszcza w Europie, wydaje się umiejętnością nie tylko ułatwiającą życie prywatne, ale także  przyspieszającą rozwój kariery zawodowej.

„Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu”

Antoni Czechow

W naszej szkole językowej możecie Państwo nabyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim, chińskim, polskim dla obcokrajowców (polish for foreigners) i in. i dołączyć do grupy na każdym poziomie zaawansowania zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) lub skorzystać z lekcji indywidualnych, całkowicie dostosowanych do Państwa potrzeb, celów, możliwości lingwistycznych i czasowych.


Naukę można rozpocząć w każdym wybranym przez Państwa terminie, tempo kursu jest zawsze dopasowane do Państwa preferencji. W naszej szkole nie ma wakacji ani ferii, każdy moment jest dobry, aby rozpocząć edukację językową.
Gwarantujemy ponadprzeciętną zdawalność egzaminów maturalnych, bardzo wysoką zdawalność egzaminów uznawanych na całym świecie (najbardziej popularne u nas jest przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP) , profesjonalne podejście naszej kadry lektorskiej oraz dobór metod i technik nauczania, które uwzględnią Państwa dotychczasowe doświadczenia językowe i pozwolą na bardzo szybki rozwój najbardziej pożądanych przez Państwa umiejętności.


Kadra nauczycielska Cambridge School of English i Akademii Cambridge to wyłącznie wykwalifikowani Native Speakers i lektorzy polscy, posiadający nie tylko odpowiednie wykształcenie filologiczne i/bądź lingwistyczne oraz bogate doświadczenie zawodowe, lecz także wyróżniający się wyjątkowymi cechami osobowości takimi jak życzliwość, entuzjastyczne podejście do nauczania, otwartość na nowe metody. Większość naszych lektorów, oprócz kompetencji językowych, jest wyposażona w bardzo szeroki kontekst kulturowy, w którym dany język jest osadzony. Jest to możliwe dzięki wieloletnim pobytom w zagranicznych  szkołach, na uniwersytetach, w pracy, na placówkach dyplomatycznych lub u rodziny.


 „Jaki wpływ ma na społeczeństwo fakt nieuczenia się żadnego obcego języka? Przypuszczalnie podobny do tego, jak całkowite odizolowanie od społeczeństwa pojedynczego człowieka.” Georg Christoph Lichtenberg

 
Akademia Cambridge i Cambridge School of English oferuję też kursy wszystkich języków (kursy włoskiego, kursy rosyjskiego, kursy niemieckiego, kursy francuskiego, kursy hiszpańskiego, kursy francuskiego, kursy chińskiego, polish for Foreigners) z dojazdem lektora do domu lub do Państwa firmy w całej Polsce. Bez względu na to, czy nauka języków ma służyć rozwojowi Państwa kariery zawodowej, rozpoczęciu studiów na zagranicznych uniwersytetach, pogłębianiu wiedzy ogólnej czy też poznawaniu kultury danego kraju poprzez język, jesteśmy w stanie sprostać potrzebom wszystkich uczących się osób.


Nasze kursy językowe w Warszawie  nie opierają się na jednej metodzie – uczymy tak, by zapewnić naszym Słuchaczom maksymalną efektywność. Na każdych zajęciach ćwiczymy wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie). Podręcznik kursowy traktujemy jako bazę, którą uzupełniamy: artykułami z prasy, fragmentami filmów, seriali, programów publicystycznych, wiadomości telewizyjnych i radiowych, twórczo wykorzystywanymi zasobami internetowymi i programami multimedialnymi. Dopasowujemy sposób prowadzenia zajęć do Słuchacza wykorzystując najnowsze osiągnięcia z dziedziny psychologii nauczania. Stosujemy symulacje, wizualizacje, psychozabawy, odgrywanie ról, mnogość dialogów, zgadywanki, dyskusje w parach lub grupach. Chodzi nam przede wszystkim o nabycie przez naszych Słuchaczy umiejętności uzyskiwania i przekazywania informacji w językach obcych.


Wszystkie stosowane przez nas metody i techniki nauczania, dobór materiałów szkoleniowych, materiałów dodatkowych i uzupełniających, system oceny postępu językowego, system kontroli procesu dydaktycznego oraz współpraca administracyjno – biurowa ze Słuchaczami, mają przede wszystkim na celu ciągłe motywowanie osób uczących się oraz dostarczanie informacji na temat umiejętności językowych Słuchaczy ich pracodawcom, rodzicom, szkołom, nauczycielom i samym uczącym się. Każdy Słuchacz otrzymuje co semestr raport ze szczegółową informacją na temat postępów w nauce. Nasza szkoła językowa posiada uprawnienia do wystawiania świadectw na drukach MEN (tilko dla języka angielskiego).

UWAGA ! OTWIERAMY NOWE GRUPY! KURSY JĘZYKOWE (Warszawa)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy francuskiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy niemieckiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy hiszpańskiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy włoskiego

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy rosyjskiego

Kursy hiszpańskiego

 

Na naszych zajęciach lektorzy zwracają największą uwagę na zaktywizowanie ucznia i zachęcenie go do komunikacji w języku obcym.
Zajęcia prowadzone są w języku obcym, język polski używany jest w wyjątkowych sytuacjach.

W Cambridge School of English znajdują się następujące kursy hiszpańskiego:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy hiszpańskiego z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy hiszpańskiego z Native Speakerem

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia indywidualne – w szkole lub z dojazdem do klienta

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy hiszpańskiego dla dzieci

Naszą ofertę dostosujemy do oczekiwań naszych klientów. Zajęcia odbywają się w wielu lokalizacjach i terminach:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy hiszpańskiego dla dzieci Kursy hiszpańskiego – tryb standardowy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 90 minut

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy hiszpańskiego – tryb intensywny

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia trzy lub pięć razy w tygodniu

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy weekendowe

Kursy hiszpańskiego odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Centrum, na Ochocie, Targówku i Stegnach.

Chcesz mówić po włosku? Interesujesz się kulturą Włoch? Mamy coś dla Ciebie!

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensywne kursy włoskiego z Native Speakerem!

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia 3-5 razy w tygodniu

W naszej ofercie znajdują się również:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy włoskiego z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb standardowy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb intensywny

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy włoskiego z Native Speakerem

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb standardowy

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb intensywny

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia indywidualne – w szkole lub z dojazdem do klienta

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy włoskiego dla dzieci

Nasze kursy włoskiego to przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie zasobu słownictwa. Na zajęciach koncentrujemy się na płynności mówienia, dbając równocześnie o poprawność stylistyczną i gramatyczną.
 
Kursy włoskiego odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Centrum, na Ochocie, Targówku i Stegnach.

Parlez vous francais? Mówisz po francusku? Mamy kurs specjalnie dla Ciebie!

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu DELF

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia 3-5 razy w tygodniu

Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z językiem francuskim, zapraszamy na:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy francuskiego dla początkujących z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w trybie standardowym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w trybie intensywnym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy francuskiego z Native Speakerem

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w trybie standardowym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy w trybie intensywnym

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Lekcje indywidualne – w szkole lub z dojazdem do klienta

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy francuskiego dla dzieci

Niezależnie od poziomu zaawansowania kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Nasi uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach, dyskutują, przygotowują wystąpienia, projekty.
 
Kursy francuskiego odbywają się w różnych lokalizacjach, między innymi w Centrum, na Ochocie, Targówku i Stegnach.

Kursy chińskiego/japońskiego

W odpowiedzi na rosnącą popularność języków azjatyckich, organizujemy również kursy chińskiego i kursy japońskiego.

W naszej ofercie można znaleźć:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy chińskiego – zajęcia z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb standardowy – zajęcia 1-2 razy w tygodniu

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb intensywny – zajęcia 3-5 razy w tygodniu

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy japońskiego – zajęcia z lektorem polskim

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb standardowy – zajęcia 1-2 razy w tygodniu

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Tryb intensywny – zajęcia 3-5 razy w tygodniu

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Lekcje indywidualne – w szkole lub z dojazdem

Kursy chińskiego i kursy japońskiego to rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz nauka alfabetu chińskiego i japońskiego. Zajęcia prowadzone są w innowacyjny sposób, dzięki temu zawiłości językowe stają się bardziej zrozumiałe, a nowe słowa i struktury na dłużej zostają w pamięci.

Kursy chińskiego i kursy japońskiego prowadzone są między innymi w Centrum, na Ochocie, Targówku i Stegnach.

 

Polish for foreigners – kursy polskiego dla obcokrajowców

We offer the following courses for foreigners who would like to learn Polish and are interested in Polish culture:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Polish for foreigners – standard courses (once-twice per week)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Polish for foreigners – intensive courses (3-5 times per week)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Individual lessons

Our teachers are qualified and experienced. Among our students you may find people for Saudi Arabia, Turkey, India, Bangladesh, Ukraine, Great Britain or USA.
Please contact us for more details: office@cambridge.com.pl

Dla obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę polską proponujemy kursy języka polskiego:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy polskiego dla obcokrajowców – tryb standardowy (1-2 razy w tygodniu)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy polskiego dla obcokrajowców – tryb intensywny (3-5 razy w tygodniu)

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Zajęcia indywidualne

Kursy innych języków

Na potrzeby naszych klientów organizujemy również inne kursy językowe:

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy rosyjskiego na poziomach A0-C1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy norweskiego na poziomach A0-C1

Crown- szkoła języka angielskiego, obcego online i stacjonarnie w Warszawie

Kursy niemieckiego na poziomach A0-C1

W celu zapisania się na kursy hiszpańskiego, kursy włoskiego, kursy francuskiego, kursy chińskiego, kursy japońskiego, kursy polskiego dla obcokrajowców, lub inne kursy językowe, prosimy o kontakt:

office@cambridge.com.pl
tel. 601 920 293

English school Warsaw, English language school Warsaw, English language courses in Warsaw, English classes

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

     Dołącz do newslettera!

    Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.