https://cambridge.pl
Przejdź do treści

Jak sprawdzić swój poziom znajomości angielskiego lub innego języka obcego?

Jakich języków obcych warto się uczyć online? Angielskiego czy innych języków obcych

Rozróżnianie poziomów językowych zostało stworzone specjalnie po to, by móc rozpoznawać, jakie umiejętności się posiada i na ile pozwolą one na swobodną komunikację. Jeżeli znasz swój poziom językowy, możesz łatwiej wybrać odpowiedni kurs dla siebie, co pozwoli Ci na znacznie efektywniejszą naukę.

Jak rozróżnić poziomy językowe?

Poziomy zaawansowania w danym języku określa powszechnie skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to sześciostopniowa skala, opracowana przez Radę Europy. Wyróżnia ona poziom znajomości języka, uwzględniając w nim: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Poziomy według skali CEFR

A1 – Beginner – Początkujący użytkownik języka.

Zna podstawowe zagadnienia językowe.
Potrafi zadawać proste pytania na temat życia codziennego oraz stosować potoczne wyrażenia.
Wie jak przedstawić siebie i innych.
Umie prowadzić prostą konwersację, o ile rozmówca mówi wolno i wyraźnie i jest gotowy do pomocy.

A2 – Elementary/Pre-intermediate – Podstawowy/ niżej średnio-zaawansowany użytkownik.

Potrafi porozumiewać się w prostych i rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają rozmowy na tematy znane i typowe.
Opisuje otoczenie, w którym żyje, używając prostych zwrotów.
Porusza tematy życia codziennego.

B1 – Intermediate – Średnio-zaawansowany użytkownik.

Rozumie znaczenie głównych treści przekazu (zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jego spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.).
Umie odnaleźć się w sytuacjach komunikacyjnych, które wymagają tworzenia spójnych, prostych wypowiedzi.
Potrafi krótko wypowiedzieć się na tematy abstrakcyjne, takie jak marzenia, plany i pragnienia.

B2 – Upper/Post-Intermediate – Wyższy średnio-zaawansowany użytkownik języka.

Rozumie całość wątku zawartego w rozmowie (nawet jeśli nie zna znaczenia poszczególnych słów).
Umie porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka.
Posiada szeroki wachlarz tematów, o jakich może prowadzić dyskusje.
Potrafi prowadzić dyskusję, wyjaśniać swoje stanowisko, podając wady i zalety różnych rozwiązań.
Sprawnie i właściwie posługuje się regułami gramatycznymi.

C1 – Advanced – Zaawansowany użytkownik.

Rozumie szerzej zakres trudniejszych i dłuższych tekstów, gdzie umie dostrzec również znaczenia ukryte, wypowiedziane ,,między wierszami’’.
Ma szeroki zakres słownictwa, którym posługuje się swobodnie w kontaktach międzyludzkich.
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące złożonych problemów.
Sprawnie i właściwie posługuje się regułami gramatycznymi.

C2 – Proficient  – Biegły użytkownik języka.

Bez problemu rozumie wszystko, co przeczyta czy usłyszy.
Posługuje się językiem niemal jak jego rodzimi użytkownicy.
Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie.
Wie jak streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, w spójny sposób, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
Swobodnie posługuje się regułami gramatycznymi.

Jaki jest Twój poziom?

Nie wiesz, jaki jest Twój poziom znajomości języka? Wykonaj nasz krótki, darmowy test poziomujący.
Po ukończeniu dostaniesz maila z rezultatami. Cała procedura zajmie Ci raptem kilka minut.

English school Warsaw, English language school Warsaw, English language courses in Warsaw, English classes

pl_PLPolish

Popup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Już wychodzisz?

Wypróbuj nasze nowe narzędzie do nauki poprawnej wymowy angielskiej w dwóch wersjach, oryginalnej i rozszerzonej na naszej globalnej stronie za darmo przez 1 dzień.

Dołącz do newslettera i otrzymaj kod!

     Dołącz do newslettera!

    Uzupełnij dane i otrzymuj najnowsze informacje na temat kursów i kuponów rabatowych na kursy językowe.