Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne dla dorosłych

Cambridge School of English and the Cambridge Academy are two professional brands that make up a renowned school of foreign languages.
Cambridge School of English is an English language school in Warsaw with an established position on the market of stationary training, operating since 1991.

Przed rozpoczęciem współpracy nasza szkoła językowa przeprowadza audyt językowy, którego celem  jest ewaluacja znajomości języka angielskiego wśród przyszłych uczestników kursu. Audyt językowy przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok to wypełnienie testu on-line, następnie metodyk Cambridge School of English przeprowadza rozmowę w języku obcym z przyszłym kursantem. Nasze działanie ma na celu uzyskanie wszechstronnej oceny znajomości języka obcego i jak najlepsze dopasowanie kursu językowego.

Nasz metodyk przeprowadza dodatkowo analizę indywidualnych potrzeb kursantów, która pozwala nam dokładnie zaplanować przebieg kursu pod kątem potrzeb językowych.

Dni i godziny zajęć ustalane są w sposób taki, aby odpowiadały obu stronom.

Każdy kurs zakończony jest testem końcowym. Wydajemy raporty o poczynionych postępach. Uczestnicy kursu wypełniają ankiety dotyczące opinii na temat prowadzonych przez nas zajęć. Liczba kursantów w grupie szkoleniowej nie przekracza 9 osób.

Prowadzimy także szkolenia specjalistyczne (kursy angielskiego) w siedzibie Szkoły.

Kursy Business English (angielski dla managerów, angielski dla pracowników) ułatwiają porozumiewanie się środowisku biznesowym.
Wybrane komponenty kursu Business English obejmują:

Crown

korespondencję handlową;

Crown

prowadzenie prezentacji;

Crown

prowadzenie negocjacji;

Crown

prowadzenie spotkań.

Kurs dla pracowników hoteli oraz restauracji. Kładziemy duży nacisk na komunikację i skuteczne porozumiewanie się w codziennych sytuacjach.
Wybrane elementy kursu obejmują:

Crown

obsługę klienta;

Crown

prezentację miejsca;

Crown

udzielanie rad;

Crown

przyjmowanie gości w hotelu i restauracji;

Crown

wyrażanie próśb;

Crown

radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

Kurs angielskiego dedykowany pracownikom biur, którzy potrzebują języka obcego w swojej codziennej pracy, jak również osobom wyjeżdżającym do pracy za granicę. Uczymy przydatnych zwrotów i umiejętności niezbędnych w pracy w biurze.
Wybrane zagadnienia kursu Office English (angielski dla pracowników) obejmują:

Crown

przeprowadzanie rozmów telefonicznych;

Crown

korespondencję biurową;

Crown

umawianie spotkań;

Crown

powitanie gościa w recepcji;

Crown

rezerwowanie hotelu lub samolotu;

Crown

organizowanie spotkań i konferencji;

Crown

prowadzenie korespondencji biurowej.

Kurs skierowany do osób dorosłych, które nie znają języka angielskiego, a potrzebują go w podróży.  Kurs kładzie duży nacisk na komunikację i radzenie sobie z problemami mogącymi pojawić się w podróży.

Wybrane elementy kursu obejmują:

Academic Writing

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby rozwinąć umiejętności pisania prac w języku angielskim. Kurs obejmuje 36 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for presentations

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby popracować nad swoimi umiejętnościami prezentacyjnymi. Kurs obejmuje 16 godzin (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for negotiations

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby popracować nad swoimi umiejętnościami negocjacyjnymi, które mogliby wykorzystać w kontaktach np. w biznesie. Kurs obejmuje 16 godzin (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

Telephoning in English

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach, które posługują się językiem obcych w rozmowach telefonicznych i chciałyby rozwijać swoje umiejętności. Kurs obejmuje 16 godzin (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for lawyers / legal English

Intensywny kurs przygotowany z myślą o prawnikach, tłumaczach języka prawniczego, osób zainteresowanych poszerzeniem słownictwa z zakresu języka prawniczego.

Wybrane zagadnienia obejmują:

Crown

sporządzanie umów;

Crown

umiejętność prezentacji;

Crown

umiejętność argumentacji;

Crown

elementy z zakresu prawa.

Kurs obejmuje 64 godziny (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę) lub 48 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for HR

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach związanych z rekrutacją i szkoleniami pracowników. Kurs obejmuje 36 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for accountancy

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach, które zajmują się księgowością i finansami i chciałyby poszerzyć zakres słownictwa związanego z tymi tematami. Kurs obejmuje 64 godziny (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę) lub 48 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for engineers

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby poszerzyć swoją znajomość języka technicznego. Kurs obejmuje 64 godziny (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę) lub 48 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for military

Intensywny kurs przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby poszerzyć swoją znajomość języka technicznego, z naciskiem na słownictwo i struktury dotyczące wojskowości. W ramach kursu proponujemy również ćwiczenia przygotowujące do egzaminu STANAG. Kurs obejmuje 64 godziny (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę) lub 48 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for doctors

Intensywny kurs przygotowany z myślą o lekarzach, którzy chcieliby poszerzyć zasób słownictwa z zakresu języka medycznego. W ramach kursu ćwiczymy również umiejętności wygłaszania przemówień/referatów, umiejętności pisania artykułów oraz umiejętności komunikacyjne. Kurs obejmuje 36 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for nurses

Intensywny kurs przygotowany z myślą o pielęgniarkach, które chciałyby poszerzyć zasób słownictwa z zakresu języka medycznego lub myślą o wyjeździe i pracy za granicą. W ramach kursu pracujemy nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych. Kurs obejmuje 36 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

English for bankers

Intensywny kurs przygotowany z myślą o pracownikach banków, które chciałyby poszerzyć zasób słownictwa z zakresu bankowości, finansów, księgowości, ekonomii. Kurs obejmuje 64 godziny (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę) lub 48 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

Courses for translators

Intensywny kurs przygotowany dla tłumaczy, którzy myślą o tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. W ramach kursu można wybrać różne specjalizacje (prawo, finanse, medycyna, informatyka, język techniczny). Kurs obejmuje 64 godziny (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę) lub 48 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

Teaching Methodology

Intensywny kurs przygotowany z myślą o nauczycielach, którzy dopiero rozpoczynają pracę lub o nauczycielach, którzy chcieliby rozwijać swój warsztat. W ramach kursu proponujemy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, łącznie z przeprowadzaniem zajęć. Kurs obejmuje 64 godziny (8 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę) lub 48 godzin (6 lekcji x 45 minut w sobotę i niedzielę).

Powyższe kursy odbywają się cyklicznie, nowe zajęcia mogą rozpoczynać się od momentu, gdy dwie osoby wyrażą taką chęć.

Kursy specjalistyczne English for Doctors and Nurses, English for Accountancy, English for Engineers, English for Military, English for HR, Academic Writing, Business English (angielski biznesowe, Angielski dla pracowników), English for Negotiations and Presentations, Legal English, Office English, English for Teachers and Translators, English in tourism, English for travel