Angielski dla studentów

Kurs języka angielskiego dla studentów

Zapraszamy na kursy angielskiego dla studentów organizowane w Cambridge School of English. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów polskich lub native speakerów.

Jeśli jesteś studentem i zależy Ci na doskonaleniu znajomości języka angielskiego ogólnego (General English), przygotowaniu do egzaminu językowego oraz planujesz studia w Polsce lub za granicą, zapraszamy na kurs angielskiego, który został stworzony specjalnie dla osób w wieku 16-25 lat. Szkolenia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania w skali CEFR (A1-C1).

Angielski dla studentów – Kursy General English

Kursy angielskiego dla studentów, którzy chcieliby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka ogólnego. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu słownictwa, kształceniu umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku angielskim. Dbamy również o rozwój pozostałych kompetencji językowych, takich jak: pisanie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Zajęcia prowadzone są w formule grupowej lub indywidualnej. W toku kursu realizujemy podręcznik lub wykorzystujemy autorskie materiały dydaktyczne.

General English - Kurs standardowy w trybie grupowym

Crown

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z
lektorem polskim

Crown

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z
Native Speakerem

General English - Kurs intensywny w trybie grupowym

Crown

zajęcia 3-5 razy w tygodniu, liczba godzin zależna od preferencji klienta; zajęcia z lektorem polskim lub Native Speakerem (zazwyczaj jedno spotkanie trwa 90- 135 minut)

Crown

zajęcia weekendowe (zazwyczaj w bloku 3 – 4 lekcje x 60 minut)

General English - Kurs w trybie indywidualnym

Crown

częstotliwość zajęć oraz harmonogram ustalane są na podstawie preferencji Kursanta. Program nauczania opracowywany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz celów językowych.

Angielski dla studentów – Kursy Business English

Kursy angielskiego z zakresu Business English przeznaczone są dla osób, którym zależy na pogłębieniu zagadnień biznesowych oraz komunikacji w firmie ustnej i pisemnej w anglojęzycznym środowisku pracy. Kurs ten jest przeznaczony również dla osób, które wiążą swoją przyszłość z językiem obcym, studiami lub pracą za granicą. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu zasobu słownictwa o aspekty biznesowe i specjalistyczne, doskonalimy praktyczne umiejętności, typu: negocjacje, zabieranie głosu w dyskusji, prezentacje. Kurs z zakresu języka biznesowego prowadzony jest na poziomie A2- C2 w skali CEFR.

Business English - Kurs standardowy w trybie grupowym

Crown

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z
lektorem polskim

Crown

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z
Native Speakerem

Business English - Kurs intensywny w trybie grupowym

Crown

zajęcia 3-5 razy w tygodniu, liczba godzin zależna od preferencji klienta; zajęcia z lektorem polskim lub Native Speakerem (zazwyczaj jedno spotkanie trwa 90- 135 minut)

Crown

zajęcia weekendowe (zazwyczaj w bloku 3 – 4 lekcje x 60 minut)

Angielski dla studentów – Kursy IELTS

Kursy IELTS (International English Language Testing System) przeznaczone są dla osób, które chciałyby studiować bądź pracować za granicą i potrzebują certyfikatu potwierdzającego ich znajomość języka angielskiego (egzamin IELTS).

Dostępne są dwa warianty egzaminu (do wyboru):

  • IELTS Academic (dla osób planujących zagraniczne studia);
  • IELTS General Training (dla osób pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe w kraju anglojęzycznym).

Na zajęciach, poza zapoznaniem ze strukturą poszczególnych komponentów egzaminu IELTS, doskonaleniem strategii egzaminacyjnych, kursanci poszerzają zasób słownictwa, pracują z różnorodnymi materiałami – artykułami z gazet, recenzjami, fragmentami powieści i opowiadań, autentycznymi nagraniami oraz materiałami wizualnymi.

IELTS - Kurs standardowy w trybie grupowym

Crown

zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut, zajęcia z lektorem polskim lub Native Speakerem

Crown

Zajęcia w weekend – 3 lekcje x 60 minut w bloku, zajęcia prowadzone przez lektora polskiego lub Native Speakera

IELTS - Kurs intensywny w trybie grupowym

Crown

zajęcia 3-5 razy w tygodniu, liczba jednostek dydaktycznych zależna od preferencji klienta (z reguły jedno spotkanie trwa 135 minut); zajęcia z lektorem polskim lub Native Speakerem

Crown

zajęcia weekendowe w blokach z lektorem polskim lub Native Speakerem (z reguły zajęcia w soboty i niedziele po 180 minut)

IELTS - Kurs w trybie indywidualnym

Crown

częstotliwość zajęć oraz harmonogram ustalane są na podstawie preferencji Kursanta. Program nauczania opracowywany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz celów językowych.

Angielski dla studentów – Kursy FCE

Kursy angielskiego dla studentów przygotowujące do egzaminu FCE zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby zdać egzamin FCE, potwierdzający ich znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (upper intermediate) w skali CEFR.

Na zajęciach, poza zapoznaniem się ze strukturą poszczególnych komponentów egzaminu FCE, doskonaleniem strategii egzaminacyjnych, wypełnianiem i analizą arkuszy egzaminacyjnych, kursanci poszerzają zasób słownictwa i gramatyki oraz pracują nad rozwojem wszystkich umiejętności językowych.

Kurs FCE - Kurs standardowy w trybie grupowym

Crown

zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z lektorem polskim

Crown

zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z Native Speakerem

Kurs FCE - Kurs intensywny w trybie grupowym

Crown

zajęcia 3-5 razy w tygodniu, liczba jednostek dydaktycznych zależna od preferencji klienta (z reguły jedno spotkanie trwa 135 minut); zajęcia z lektorem polskim lub Native Speakerem

Crown

zajęcia weekendowe w blokach z lektorem polskim lub Native Speakerem (z reguły zajęcia w soboty i niedziele po 180 minut)

FCE- Kurs w trybie indywidualnym

Crown

częstotliwość zajęć oraz harmonogram ustalane są na podstawie preferencji Kursanta. Program nauczania opracowywany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz celów językowych.

Angielski dla studentów – Kursy CAE

Kursy angielskiego dla studentów przygotowujące do egzaminu CAE zostały opracowane z myślą o osobach, którym zależy na oficjalnym potwierdzeniu znajomości języka angielskiego na poziomie C1 (advanced).

Posiadanie certyfikatu CAE na niektórych uczelniach jest podstawą do zwolnienia z egzaminu językowego. Egzamin ten jest również uznawany przez wielu pracodawców jako certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Na zajęciach, poza zapoznaniem się ze strukturą poszczególnych części składowych egzaminu CAE, doskonaleniem strategii egzaminacyjnych, wypełnianiem i analizą arkuszy egzaminacyjnych, kursanci poszerzają zasób słownictwa i gramatyki oraz pracują nad rozwojem wszystkich umiejętności językowych.

Kurs CAE - Kurs standardowy w trybie grupowym

Crown

zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z lektorem polskim

Crown

zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z Native Speakerem

Kurs CAE - Kurs intensywny w trybie grupowym

Crown

zajęcia 3-5 razy w tygodniu, liczba jednostek dydaktycznych zależna od preferencji klienta (z reguły jedno spotkanie trwa 135 minut); zajęcia z lektorem polskim lub Native Speakerem

Crown

zajęcia weekendowe w blokach z lektorem polskim lub Native Speakerem (z reguły zajęcia w soboty i niedziele po 180 minut)

CAE- Kurs w trybie indywidualnym

Crown

częstotliwość zajęć oraz harmonogram ustalane są na podstawie preferencji Kursanta. Program nauczania opracowywany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz celów językowych.

Angielski dla studentów – Kursy CPE

Kursy angielskiego dla studentów przygotowujące do egzaminu CPE zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby przystąpić do egzaminu na poziomie C2 w skali CEFR. Niektóre uczelnie wyższe honorują certyfikat CPE (zdany egzamin CPE) i na jego podstawie zwalniają z konieczności uczestnictwa w lektoracie z języka angielskiego. Egzamin ten jest również uznawany przez wielu pracodawców jako certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do poziomu Native Speakera.

Kurs CPE - Kurs standardowy w trybie grupowym

Crown

zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z lektorem polskim

Crown

zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut z Native Speakerem

Kurs CPE - Kurs intensywny w trybie grupowym